Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A6-A

Tsart: Mga Manalagna kag mga Hari sang Juda kag sang Israel (Bahin 1)

Mga Hari sang Nabagatnan nga Duha ka Tribo nga Ginharian sang Juda

997 B.C.E.

Rehoboam: 17 ka tuig

980

Abias (Abiam): 3 ka tuig

978

Asa: 41 ka tuig

937

Jehosafat: 25 ka tuig

913

Jehoram: 8 ka tuig

c. 906

Ahazias: 1 year

c. 905

Rayna Atalia: 6 ka tuig

898

Jehoas: 40 ka tuig

858

Amazias: 29 ka tuig

829

Uzias (Azarias): 52 ka tuig

Mga Hari sang Naaminhan nga Napulo ka Tribo nga Ginharian sang Israel

997 B.C.E.

Jeroboam: 22 ka tuig

c. 976

Nadab: 2 ka tuig

c. 975

Baasa: 24 ka tuig

c. 952

Elah: 2 ka tuig

Zimri: 7 ka adlaw (c. 951)

c. 947

Omri and Tibni: 4 ka tuig

Omri (alone): 8 ka tuig

c. 940

Ahab: 22 ka tuig

c. 920

Ahazias: 2 ka tuig

c. 917

Jehoram: 12 ka tuig

c. 905

Jehu: 28 ka tuig

876

Jehoahaz: 14 ka tuig

c. 862

Jehoahaz kag Jehoas: 3 ka tuig

c. 859

Jehoas (lamang): 16 ka tuig

c. 844

Jeroboam II: 41 ka tuig

  • Mga Manalagna

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos