Salmo 104:1-35

  • Pagdayaw sa Dios tungod sa iya makatilingala nga pagpanuga

    • Duta magapabilin tubtob san-o (5)

    • Alak kag tinapay para sa tawo (15)

    • “Kadamo sang imo binuhatan!” (24)

    • “Kon hunuson mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila” (29)

104  Dayawon ko* si Jehova.+ O Jehova nga akon Dios, gamhanan gid ikaw.+ Napanaptan ka sing kadungganan* kag himaya.+   Naputos ka sing kapawa+ kaangay sang panapton;Ginhumlad mo ang kalangitan kaangay sang tolda.+   Gintukod mo ang naibabaw nga mga kuarto sang imo balay sa mga tubig sa ibabaw,*+Ginahimo mo ang mga panganod nga imo kangga,+Kag nagalakat ka sa hangin.+   Ginahimo mo ang imo mga anghel nga gamhanan nga mga puersa,Ang imo mga alagad nga nagapanglamon nga kalayo.+   Ginpasad mo sing malig-on ang duta sa mga sadsaran sini;+Indi ini matay-ug* sa nahamtangan sini tubtob sa wala sing katubtuban.+   Gintabunan mo ini sing madalom nga katubigan kaangay sang panapton.+ Gintabunan sang tubig ang kabukiran.   Nagpalagyo ang mga tubig sang ginsabdong mo ini;+Nagdalagan ini nga nagasalasala sang mabatian ang imo daguob   —Ang kabukiran nagbutwa+ kag ang nalupyakan nag-usmod—Pakadto sa duog nga imo ginhimo para sa sini.   Nagbutang ka sing dulunan, agod indi ini maglapaw,+Agod indi na sini pagtabunan liwat ang duta. 10  Ginapatubod mo ang mga tuburan sa mga nalupyakan;*Nagailig ini sa tunga sang kabukiran. 11  Nagaaman ini sing tubig para sa tanan nga ilahas nga sapat sa latagon;Ang mga asno nga talunon nagapaumpaw sang ila kauhaw sa sini. 12  Sa luyo sini nagapamugad ang mga pispis;Sa madabong nga mga sanga nagaamba sila. 13  Halin sa imo naibabaw nga kuarto ginabunyagan mo ang kabukiran.+ Ginapuno mo ang duta sing bunga sang imo mga binuhatan.+ 14  Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatanKag ang mga tanom para sa mga tawo,+Agod makapatubas ka sa duta sing pagkaon 15  Kag sing alak nga makapasadya sa tagipusuon sang tawo,+Sing lana nga makapasanag sang nawong,Kag sing tinapay nga makasakdag sa tagipusuon sang tawo.+ 16  Ang kakahuyan ni Jehova nabunyagan sing maayo,Ang mga sedro sa Lebanon nga gintanom niya, 17  Nga ginapugaran sang mga pispis. Ang balay sang dugwak+ amo ang mga kahoy nga junipero. 18  Ang mataas nga kabukiran para sa mga kanding nga talunon;+Ang dalagku nga mga bato dalangpan sang tulad-kuneho nga mga sapat.*+ 19  Ginhimo mo ang bulan sa pagtanda sang gintalana nga mga tion;Nakahibalo gid ang adlaw kon san-o ini matunod.+ 20  Ginpaluntad mo ang kadudulman, kag nangin gab-i,+Ang tion nga nagagua ang tanan nga sapat nga talunon. 21  Ang bataon nga mga leon* nagangurob sa pagpangita sang tulukbon+Kag nagapangita sang ila pagkaon halin sa Dios.+ 22  Kon magbutlak ang adlaw,Nagabalik sila kag nagaluko sa ila mga lungib. 23  Ang tawo nagakadto sa iya trabaho,Kag nagapangabudlay sia tubtob sa gab-i. 24  Tuman kadamo sang imo binuhatan, O Jehova!+ Ginhimo mo ini tanan sa imo kaalam.+ Ang duta puno sang imo mga tinuga. 25  Ang dagat tuman kadalom kag tuman kalapad,Puno ini sang indi maisip nga dalagku kag magagmay nga buhi nga mga tinuga.+ 26  Nagaagi diri ang mga barko,Kag ang Leviatan,*+ nga gintuga mo agod maghuluhampang sa sini. 27  Sila tanan nagahulat sa imoAgod hatagan mo sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion.+ 28  Ginatipon nila ang ginahatag mo.+ Kon buksan mo ang imo kamot, nagakabusog sila sang maayo nga mga butang.+ 29  Kon lipdan mo ang imo nawong, nagakalisang sila. Kon hunuson mo ang ila ginhawa,* nagakapatay sila kag nagabalik sa yab-ok.+ 30  Kon ipadala mo ang imo espiritu, ginatuga sila,+Kag ginabag-o mo ang kadaygan sang duta. 31  Ang himaya ni Jehova magapadayon sa wala sing katubtuban. Magakalipay si Jehova sa iya mga binuhatan.+ 32  Kon tulukon mo ang duta, nagakurog ini;Kon tandugon mo ang kabukiran, nagaaso ini.+ 33  Magaamba ako kay Jehova+ sa bug-os ko nga kabuhi;Magaamba ako sing mga pagdayaw* sa akon Dios tubtob buhi ako.+ 34  Kabay nga ang akon panghunahuna makapahamuot sa iya.* Magakasadya ako kay Jehova. 35  Ang mga makasasala madula na sa duta,Kag ang mga malauton indi na magluntad.+ Dayawon ko* si Jehova. Dayawa si Jah!*

Footnote

Ukon “sang akon kalag.”
Ukon “pagkahalangdon.”
Sa literal, “sa mga tubig.”
Ukon “mationg.”
Tan-awa ang Glossary.
Ginatawag man nga rock badger.
Ukon “Ang may bungaybungay nga bataon nga mga leon.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “espiritu.”
Ukon “Magalanton ako.”
Ukon mahimo, “Kabay nga ang akon pagpamalandong tuhoy sa iya mangin kalahamut-an.”
Ukon “sang akon kalag.”
Ukon “Hallelujah!” Ang “Jah” amo ang ginpalip-ot nga ngalan ni Jehova.