Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-D

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 2)

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

31 ukon 32

Lugar sa Capernaum

Nagsugid si Jesus sing mga ilustrasyon parte sa Ginharian

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Dagat sang Galilea

Ginpakanay ang unos samtang yara sa sakayan

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Rehiyon sang Gadara

Ginpakadto sa mga baboy ang mga demonyo

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Mahimo sa Capernaum

Gin-ayo ang babayi nga ginatagasan sing dugo; ginbanhaw ang anak ni Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaum (?)

Gin-ayo ang bulag kag apa

9:27-34

     

Nazaret

Ginsikway liwat sa iya banwa

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Ikatlo nga paglakbay nga nagabantala sa Galilea; ginpasangkad ang hilikuton paagi sa pagpadala sang mga apostoles

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Ginpapugutan ni Herodes si Juan nga Manug­bawtismo; naligban si Herodes kon sin-o si Jesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, malapit na ang Paskua (Ju 6:4)

Capernaum (?); aminhan sang Dagat sang Galilea

Nagbalik ang mga apostoles halin sa pagbantala; ginpakaon ni Jesus ang 5,000 ka tawo

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Aminhan sang Dagat sang Galilea; Genesaret

Piliton kuntani sang mga tawo nga mangin hari si Jesus; naglakat sia sa dagat; gin-ayo ang madamo

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaum

Nagsiling nga sia “ang tinapay sang kabuhi”; madamo ang nasandad kag nagbiya

     

6:22-71

32, pagkatapos sang Paskua

Mahimo sa Capernaum

Nagsiling nga ginhimo nga wala pulos sang tradisyon sang tawo ang pulong sang Dios

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicia; Decapolis

Gin-ayo ang anak sang babayi nga taga-Sirofenicia; ginpakaon ang 4,000 ka tawo

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

insambit ang tagna ni Jonas

15:39–16:4

8:10-12