Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 1

Sin-o ang Dios?

“Kabay nga mahibaluan sang mga tawo nga ikaw, nga ang ngalan amo si Jehova, ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.”

Salmo 83:18

“Kilalaha ninyo nga si Jehova amo ang Dios. Sia ang naghimo sa aton, kag sia ang nagapanag-iya sa aton.”

Salmo 100:3

“Ako si Jehova. Amo ina ang akon ngalan; indi ko pag-ihatag ang akon himaya sa iban, ukon ang akon kadayawan sa tinigib nga mga imahen.”

Isaias 42:8

“Ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”

Roma 10:13

“Ang matuod, ang tagsa ka balay may nagtukod, apang ang nagtukod sang tanan nga butang amo ang Dios.”

Hebreo 3:4

“Magtangla kamo sa langit kag tan-awa. Sin-o ang nagtuga sini nga mga butang? Sia nga nagasugo sa ila hangaway suno sa ila kadamuon; tanan sila ginatawag niya sa ila ngalan. Bangod sang iya daku nga kusog kag makahalawhaw nga gahom, wala sing isa sa ila ang nakulang.”

Isaias 40:26