Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-E

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 3) kag sa Judea

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, pagkatapos sang Paskua

Dagat sang Galilea; Betsaida

Sa sakayan pakadto sa Betsaida, nagpaandam si Jesus parte sa lebadura sang mga Fariseo; gin-ayo ang tawo nga bulag

16:5-12

8:13-26

   

Lugar sa Cesarea Filipos

Mga yabi sang Ginharian; gintagna ang iya kamatayon kag pagkabanhaw

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Mahimo sa Bukid Hermon

Pagbaylo-dagway; naghambal si Jehova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Lugar sa Cesarea Filipos

Gin-ayo ang bata nga ginsudlan sang demonyo

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Gintagna liwat ang iya kamatayon

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Capernaum

Ginbayad sa buhis ang sensilyo nga halin sa baba sang isda

17:24-27

     

Pinakamataas sa Ginharian; mga ilustrasyon: nadula nga karnero, indi mapinatawaron nga ulipon

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Pakadto sa Jerusalem, ginsilingan ang mga disipulo nga biyaan ang tanan para sa Ginharian

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Ministeryo ni Jesus sa Judea sang Ulihi

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, Kapiestahan sang mga Tabernakulo (ukon, mga Payagpayag)

Jerusalem

Nagpanudlo sa Kapiestahan; ang mga opisyal ginpadala para dakpon sia

     

7:11-52

Nagsiling “Ako ang kapawa sang kalibutan”; gin-ayo ang isa nga natawo nga bulag

     

8:12–9:41

Mahimo sa Judea

Ginpadala ang 70; nagbalik sila nga malipayon

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Ilustrasyon parte sa mabinuligon nga Samaritano; nagduaw sa balay nanday Maria kag Marta

   

10:25-42

 

Mahimo sa Judea

Gintudlo liwat ang modelo nga pangamuyo; ilustrasyon: abyan nga wala nagapangampo

   

11:1-13

 

Nagtabog sang mga demonyo paagi sa tudlo sang Dios; ginsambit liwat ang tanda ni Jonas

   

11:14-36

 

Nagkaon upod sa Fariseo; ginpakamalaut ang pagkasalimpapaw sang mga Fariseo

   

11:37-54

 

Mga ilustrasyon: indi makatarunganon nga tawo nga manggaranon, matutom nga tulugyanan

   

12:1-59

 

Gin-ayo ang baldado nga babayi sa Adlaw nga Inugpahuway; mga ilustrasyon parte sa binhi sang mustasa kag lebadura

   

13:1-21

 

2, Kapiestahan sang Pagdedikar

Jerusalem

Ilustrasyon parte sa maayo nga manugbantay kag toril; gusto sia batuhon sang mga Judiyo; nagkadto sa Betania sa tabok sang Jordan

     

10:1-39