Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 16

Paano Mo Atubangon ang mga Problema sa Kabuhi?

“Itugyan ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo. Indi gid sia magtugot nga mapukan ang isa nga matarong.”

Salmo 55:22

“Ang mga plano sang mapisan pat-od nga magamadinalag-on, apang ang tanan nga nagapadasudaso pat-od nga magaimol.”

Hulubaton 21:5

“Indi ka mahadlok, kay kaupod mo ako. Indi ka magkabalaka, kay ako imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, huo, buligan ko ikaw, uyatan ko ikaw sang akon tuo nga kamot sang pagkamatarong.”

Isaias 41:10

“Sin-o sa inyo ang makadugang sa iya kabuhi sing bisan isa lang ka maniko paagi sa pagkabalaka?”

Mateo 6:​27

“Gani indi gid ninyo pagkabalak-i ang buas, kay ang buas may kaugalingon nga mga kabalaka. Ang tagsa ka adlaw may kaugalingon nga mga palaligban.”

Mateo 6:​34

“[Pat-ura] ninyo ang mas importante nga mga butang.”

Filipos 1:​10

“Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga labaw sa tanan nga paghangop magabantay sang inyo tagipusuon kag ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”

Filipos 4:​6, 7