Salmo 86:1-17

  • Wala sing dios nga kaangay ni Jehova

    • Si Jehova handa magpatawad (5)

    • Tanan nga pungsod magasimba (9)

    • “Tudlui ako sang imo dalanon” (11)

    • “Bug-usa ang akon tagipusuon” (11)

Pangamuyo ni David. 86  Pamatii ako,* O Jehova, kag sabta ako,Kay ginalisdan ako kag imol.+   Bantayi ang akon kabuhi,* kay mainunungon ako sa imo.+ Luwasa ang imo alagad nga nagasalig sa imo,Kay ikaw ang akon Dios.+   Kaluy-i ako, O Jehova,+Kay nagapanawag ako sa imo sa bug-os nga adlaw.+   Pasadyaha ang imo alagad,*Kay ginahatag ko ang akon kaugalingon* sa imo, O Jehova.   Kay ikaw, O Jehova, maayo+ kag handa sa pagpatawad;+Bugana sa mainunungon nga gugma para sa tanan nga nagapanawag sa imo.+   O Jehova, pamatii ang akon pangamuyo;Kag pamatii ang akon pagpangayo sing bulig.+   Nagapanawag ako sa imo sa adlaw sang akon kalisdanan,+Kay napat-od ko nga sabton mo ako.+   O Jehova, wala sing kaangay sa imo sa tunga sang mga dios,+Wala sing mga binuhatan nga kaangay sang imo mga binuhatan.+   Ang tanan nga pungsod nga imo ginhimoMagakari kag magayaub sa atubangan mo, O Jehova,+Kag magahimaya sila sa imo ngalan.+ 10  Kay ikaw gamhanan kag nagahimo sing makatilingala nga mga butang;+Ikaw lamang ang Dios.+ 11  Tudlui ako sang imo dalanon, O Jehova.+ Magalakat ako suno sa imo kamatuoran.+ Bug-usa ang akon tagipusuon* sa pagkahadlok sa imo ngalan.+ 12  Dayawon ko ikaw, O Jehova nga akon Dios, sa bug-os ko nga tagipusuon,+Kag himayaon ko ang imo ngalan sa wala sing katubtuban, 13  Kay daku ang imo mainunungon nga gugma sa akon,Kag ginluwas mo ang akon kabuhi* sa kadadalman sang Lulubngan.*+ 14  O Dios ko, ang mga makahas nagasumpong sa akon;+Ang guban sang mga mapintas nagatinguha sa pagkuha sang akon kabuhi,*Kag wala ka nila ginakilala.*+ 15  Apang ikaw, O Jehova, isa ka Dios nga maluluy-on kag mainawaon,Indi dali maakig kag bugana sa mainunungon nga gugma kag katutom.*+ 16  Talupangda ako kag kaluy-i.+ Hatagi sing kusog ang imo alagad,+Kag luwasa ang anak sang imo ulipon nga babayi. 17  Pakitai ako sing tanda* sang imo kaayo,Agod makita ini sang nagadumot sa akon kag mahuy-an sila. Kay ikaw, O Jehova, ang akon manugbulig kag manuglugpay.

Footnote

Ukon “Magduko ka kag magpamati.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ang kalag sang imo alagad.”
Ukon “ginabayaw ko ang akon kalag.”
Ukon “Hatagi ako sing wala nabahin nga tagipusuon.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “wala ka nila ginapahamtang sa ila atubangan.”
Ukon “kamatuoran.”
Ukon “ebidensia.”