Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 2

Ano ang Himuon Mo Para Makilala Pa Gid ang Dios?

“Indi ka mag-untat sa paghambal tuhoy sa sining libro sang Kasuguan. Basahon mo ini kag pamalandungan sa adlaw kag gab-i, agod matuman mo gid ang tanan nga nasulat sa sini; kag mangin madinalag-on ka kag maalamon.”

Josue 1:8

“Ginbasa nila sing mabaskog ang libro sang Kasuguan sang matuod nga Dios, nian ginpaathag kag ginhatagan ini sing kahulugan; ginbuligan nila ang katawhan nga mahangpan ang ginabasa.”

Nehemias 8:8

“Malipayon ang tawo nga wala nagasunod sa laygay sang malauton . . . , kundi nagakalipay sia sa kasuguan ni Jehova, kag ginabasa niya sa mahinay nga tingog ang Iya kasuguan adlaw kag gab-i. . . . Ang tanan nga ginahimo niya magamadinalag-on.”

Salmo 1:​1-3

“Nagdalagan si Felipe sa tupad sini kag nabatian ni Felipe nga ginabasa niya sing mabaskog ang libro ni Isaias nga manalagna. Nagpamangkot si Felipe: ‘Nahangpan mo gid bala ang imo ginabasa?’ Nagsabat sia: ‘Paano ko ini mahangpan kon wala sing magpaathag sa akon?’”

Binuhatan 8:​30, 31

“Ang iya indi makita nga mga kinaiya, ang iya wala katapusan nga gahom kag pagka-Dios, maathag nga makita halin pa sang pagtuga sa kalibutan, bangod makita ini sa mga butang nga gintuga, gani wala sila sing ibalibad nga wala sila makakilala sa Dios.”

Roma 1:​20

“Hunahunaa sing maayo ini nga mga butang; mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag makita sang tanan nga tawo.”

1 Timoteo 4:​15

“Hunahunaon naton ang isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon.”

Hebreo 10:24, 25

“Kon may isa sa inyo nga kulang sang kaalam, padayon sia nga magpangayo sa Dios kag ihatag ini sa iya, kay maalwan Sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagapangtamay.”

Santiago 1:5