Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 5

Ano ang Mensahe sang Biblia?

“Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Dugmukon niya ang imo ulo, kag pilasan mo ang iya tikod.”

Genesis 3:​15

“Paagi sa imo kaliwat magatigayon sing pagpakamaayo para sa ila kaugalingon ang tanan nga pungsod sa duta bangod nagpamati ka sa akon tingog.”

Genesis 22:18

“Magkari ang imo Ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta subong sang sa langit.”

Mateo 6:​10

“Ang Dios nga nagahatag sing paghidait magadugmok kay Satanas sa idalom sang inyo mga tiil sa indi madugay.”

Roma 16:20

“Kon mapasakop na ang tanan nga butang sa iya, ang Anak mismo magapasakop man sa Isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya, agod ang Dios gid lang ang magagahom sa tanan.”

1 Corinto 15:28

“Ang ginsaaran, si Abraham kag ang iya kaliwat . . . , nga nagapatuhoy sa isa, sa Cristo. Dugang pa, kon kamo iya sang Cristo, kaliwat gid kamo ni Abraham.”

Galacia 3:​16, 29

“Ang ginharian sang kalibutan nangin Ginharian na sang aton Ginuo kag sang iya Cristo, kag magagahom sia subong hari tubtob sa wala sing katubtuban.”

Bugna 11:15

“Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta upod ang iya mga anghel.”

Bugna 12:9

“Gindakop niya ang dragon, ang orihinal nga man-ug, nga amo ang Yawa kag Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang 1,000 ka tuig.”

Bugna 20:2