Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-A

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Antes sang Ministeryo ni Jesus

Ang Apat ka Ebanghelyo nga Ginpasunod Suno sa Petsa

Ang masunod nga mga tsart may mga mapa sang paglakbay kag pagbantala ni Jesus. Ang mga arrow sa mga mapa wala nagarepresentar sang eksakto nga mga ruta kundi nagapakita lang sang direksion.

Antes sang Ministeryo ni Jesus

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

3 B.C.E.

Jerusalem, templo

Gintagna ni anghel Gabriel kay Zacarias ang pagbun-ag kay Juan nga Manugbawtismo

   

1:5-25

 

mga 2 B.C.E.

Nazaret; Judea

Gintagna ni anghel Gabriel kay Maria ang pagbun-ag kay Jesus; ginduaw ni Maria ang iya paryente nga si Elisabet

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Kabakuluran sang Judea

Ginbun-ag kag ginhingalanan si Juan nga Manugbawtismo; nagpanagna si Zacarias; si Juan magakabuhi sa kamingawan

   

1:57-80

 

2 B.C.E., mga Okt. 1

Betlehem

Ginbun-ag si Jesus; “ang Pulong nangin unod”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Malapit sa Betlehem; Betlehem

Ginpahibalo sang anghel ang maayong balita sa mga manugbantay sang karnero; gindayaw sang mga anghel ang Dios; ginduaw sang mga manugbantay ang lapsag

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Gintuli si Jesus (ika-8 nga adlaw); gindala sang iya mga ginikanan sa templo (pagkatapos sang ika-40 nga adlaw)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. ukon 1 C.E.

Jerusalem; Betlehem; Egipto; Nazaret

Nagduaw ang mga astrologo; nagpalagyo ang pamilya sa Egipto; ginpatay ni Herodes ang mga bata nga lalaki; nagbalik ang pamilya halin sa Egipto kag nag-istar sa Nazaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paskua

Jerusalem

Dose anyos nga si Jesus nagpamangkot sa mga manunudlo sa templo

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Nagbalik sa Nazaret; padayon nga nagpasakop sa iya mga ginikanan; nagtuon sa pagpamanday; nagbun-ag si Maria sang apat pa ka bata nga lalaki kag mga bata nga babayi (Mat 13:​55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, tigpamulak

Kamingawan, Suba Jordan

Ginsugdan ni Juan nga Manugbawtismo ang iya ministeryo

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28