Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-B

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Umpisa sang Ministeryo ni Jesus

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29, tigragas

Suba Jordan, mahimo sa Betania sa tabok sang Jordan ukon malapit diri

Ginbawtismuhan kag ginhaplasan si Jesus; gintawag sia ni Jehova nga Anak kag ginkahamut-an sia

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Kamingawan sang Judea

Ginsulay sang Yawa

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania sa tabok sang Jordan

Ginpakilala ni Juan nga Manugbawtismo si Jesus subong Kordero sang Dios; nag-upod kay Jesus ang una nga mga disipulo

     

1:15, 29-51

Cana sa Galilea; Capernaum

Una nga milagro sa kasal, ginhimo nga alak ang tubig; nagduaw sa Capernaum

     

2:1-12

30, Paskua

Jerusalem

Gintinluan ang templo

     

2:13-25

Nagsugilanon kay Nicodemo

     

3:1-21

Judea; Enon

Nagkadto sa kaumhan sang Judea, nagbawtismo ang iya mga disipulo; katapusan nga panaksi ni Juan parte kay Jesus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Ginbilanggo si Juan; nagkadto si Jesus sa Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar, sa Samaria

Pakadto sa Galilea, gintudluan ang mga Samaritano

     

4:4-43

Kamingawan sang Judea