Salmo 139:1-24

  • Kilala sang Dios ang iya mga alagad

    • Imo espiritu indi mapalagyuhan (7)

    • “Ginhimo ako sing makatilingala” (14)

    • ‘Nakita mo ako antes mabun-ag’ (16)

    • “Tuytuyi ako sa dalan” (24)

Para sa pangulo sang musika. Salmo ni David. Isa ka ambahanon. 139  O Jehova, gin-usisa mo ako gani nakilala mo ako.+   Nahibaluan mo kon magpungko ako kag kon magtindog ako.+ Nahibaluan mo ang akon ginahunahuna bisan yara ka sa malayo.+   Ginatan-aw* mo ako kon nagalakbay ako kag kon nagahigda ako; Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo.+   Sa wala pa ako makamitlang sing isa ka tinaga,O Jehova, nahibaluan mo na ini.+   Sa likod kag atubangan ko, ginapalibutan mo ako;Kag ginatungtong mo sa akon ang imo kamot.   Ina nga ihibalo labaw sa akon mahangpan.* Tuman ini kataas nga indi ko malab-ot.*+   Diin bala ako makadto para mapalagyuhan ko ang imo espiritu,Kag diin bala ako makapanago para indi mo ako makita?+   Kon magsaka ako sa langit, makita mo ako didto,Kag kon dalhon ko ang akon hiligdaan sa Lulubngan,* makita mo man ako didto.+   Kon maglupad ako paagi sa mga pakpak sang pamanagbanagAgod mag-istar sa pinakamalayo nga isla,* 10  Bisan didto ang imo kamot magatuytoy sa akonKag ang imo tuo nga kamot magauyat sa akon.+ 11  Kon magsiling ako: “Pat-od gid nga taguon ako sang kadulom!” Apang ang gab-i mangin masanag sa palibot ko. 12  Bisan ang kadulom indi mangin tuman kadulom para sa imo,Kundi ang gab-i masanag subong sang adlaw;+Ang kadulom kaangay sang kasanag para sa imo.+ 13  Kay ikaw ang naghimo sang akon mga batobato;Ginputos* mo ako sa taguangkan sang akon iloy.+ 14  Dayawon ko ikaw kay sa makahalawhaw nga paagi ginhimo ako sing makatilingala.+ Makatilingala ang imo mga binuhatan,+Nahibaluan ko gid ini.* 15  Ang akon mga tul-an wala matago sa imoSang ginhimo ako sing likom,Sang nagatubo ako sa tiyan sang akon iloy.*+ 16  Nakita mo na ako sang wala pa ako mabun-ag;Nasulat sa imo libro ang tanan ko nga bahinSang mga adlaw nga ginhimo iniSang wala pa nagluntad ang bisan isa sini. 17  Gani para sa akon, hamili gid ang imo mga panghunahuna!+ O Dios ko, tuman kadamo sini!+ 18  Kon isipon ko ini, madamo pa ini sangsa balas.+ Kon magmata ako, kaupod ko ikaw gihapon.*+ 19  O Dios ko, kon patyon mo kuntani ang malauton!+ Magabiya na sa akon ang masingki* nga mga tawo, 20  Sila nga nagahambal sing malain tuhoy sa imo;*Sila nga mga kaaway mo nga nagagamit sang imo ngalan sa wala sing pulos.+ 21  O Jehova, indi bala nga ginadumtan ko ang mga nagadumot sa imo,+Kag ginakangil-aran ang mga nagarebelde sa imo?+ 22  Ginadumtan ko gid sila;+Ginakabig ko sila nga akon mga kaaway. 23  O Dios ko, usisaa ako kag hibalua ang akon tagipusuon.+ Usisaa ako, kag hibalua ang akon nagakabalaka* nga mga panghunahuna.+ 24  Tan-awa kon bala may malaut ako nga panimuot,+Kag tuytuyi ako+ sa dalan nga wala sing katapusan.

Footnote

Sa literal, “Ginatakus.”
Ukon “tuman ka makatilingala sa akon.”
Ukon “matungkad.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “pinakamalayo nga dagat.”
Ukon mahimo, “Ginhabol.”
Ukon “Nahibaluan ini sang akon kalag.”
Sa literal, “ginhabol ako sa kadadalman sang duta.”
Ukon mahimo, “ginaisip ko ini gihapon.”
Ukon “nakasala sa dugo.”
Ukon “suno sa ila ideya.”
Ukon “makatulublag.”