Salmo 102:1-28

  • Pangamuyo sang ginpigos, nalisdan

    • ‘Daw pispis nga nagaisahanon’ (7)

    • ‘Kabuhi ko daw landong’ (11)

    • ‘Sion, tukuron liwat ni Jehova’ (16)

    • Si Jehova wala sing katapusan (26, 27)

Pangamuyo sang isa nga ginapigos kon daw wala na sia sing mahimo* kag ginapabutyag niya kay Jehova ang iya mga kabalaka.+ 102  O Jehova, pamatii ang akon pangamuyo;+Pamatii ang akon pagpangayo sing bulig sa imo.+   Indi paglipdi ang imo nawong sa akon sa tion sang akon kalisdanan.+ Pamatii ako;*Sabta ako gilayon kon magpanawag ako sa imo.+   Kay ang akon kabuhi nagakadula kaangay sang aso,Kag ang akon mga tul-an ginasunog kaangay sang pagsunog sa dalabukan.+   Ang akon tagipusuon daw hilamon nga ginhagbas kag nalayong,+Kay nadulaan ako sing gana magkaon.   Bangod sang akon matunog nga pag-ugayong,+Daw tul-an na lang ako nga ginaputos sang panit.+   Daw pispis ako nga pelikano sa kamingawan;Kaangay ako sang bukaw sa mga kagulub-an.   Indi ako makatulog;*Kaangay ako sang pispis nga nagaisahanon sa atop.+   Ginapakahuy-an ako sang akon mga kaaway sa bug-os nga adlaw.+ Ang mga nagayaguta sa akon* naggamit sang akon ngalan sa pagpakamalaut.   Kay ginkaon ko nga daw tinapay ang abo,+Kag nagsamo ang akon luha sa akon ginainom,+ 10  Bangod sang imo kaakig kag kasingkal,Ginhakwat mo ako agod ihaboy lang. 11  Ang akon kabuhi kaangay sang landong nga nagakadula,*+Kag nagakalayong ako kaangay sang hilamon.+ 12  Apang ikaw, O Jehova, nagakabuhi sa wala sing katubtuban,+Kag ang imo kadungganan* magapadayon sa tanan nga kaliwatan.+ 13  Pat-od gid nga magahulag ka kag kaluy-an ang Sion,+Kay tion na nga ipakita sa iya ang imo kahamuot;+Nag-abot na ang gintalana nga tion.+ 14  Kay ang imo mga alagad nalipay sa iya mga bato+Kag may paghigugma bisan sa iya yab-ok.+ 15  Ang mga pungsod magakahadlok sa ngalan ni Jehova,Kag ang mga hari sang duta magakahadlok sa imo himaya.+ 16  Kay tukuron liwat ni Jehova ang Sion;+Ipakita niya ang iya himaya.+ 17  Pamatian niya ang pangamuyo sang mga imol;+Indi niya pagtamayon ang ila pangamuyo.+ 18  Ginsulat ini para sa palaabuton nga kaliwatan,+Agod ang katawhan nga magakabuhi sa palaabuton* magadayaw kay Jah. 19  Kay nagatulok sia halin sa iya balaan nga kahitaasan,+Halin sa langit ginatan-aw ni Jehova ang duta, 20  Agod pamatian ang pag-ugayong sang mga bilanggo,+Agod hilwayon ang mga ginpamatbatan sing kamatayon,+ 21  Agod ang ngalan ni Jehova mapahayag sa Sion+Kag ang iya kadayawan sa Jerusalem, 22  Kon ang katawhan kag ang mga ginharianMagtipon na sing tingob sa pag-alagad kay Jehova.+ 23  Temprano pa niya ako ginpaluya;Ginpalip-ot niya ang akon kabuhi. 24  Nagsiling ako: “O Dios ko,Indi pagkuhaa ang akon kabuhi samtang bataon pa ako,Ikaw nga nagakabuhi sa tanan nga kaliwatan.+ 25  Sang una nga panahon ginpasad mo ang mga sadsaran sang duta,Kag ang mga langit binuhatan sang imo mga kamot.+ 26  Magataliwan sila, apang ikaw magapabilin;Kaangay sang panapton magadaan sila. Kaangay sang panapton islan mo sila, kag mapatay sila. 27  Apang ikaw amo man gihapon, kag wala ka sing katapusan.+ 28  Ang mga anak sang imo mga alagad magakabuhi sing malig-on,Kag ang ila kaliwatan magapabilin nga may kalig-unan sa imo atubangan.”+

Footnote

Ukon “kon nagaluya ang iya buot.”
Ukon “Magduko ka kag magpamati.”
Ukon mahimo, “Nagniwang ako.”
Ukon “nagahimo sa akon nga kaladlawan.”
Ukon “landong nga nagalaba.”
Ukon “ngalan.” Sa literal, “handumanan.”
Sa literal, “nga pagatugahon.”