Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

B15

Hebreo nga Kalendaryo

NISAN (ABIB) Marso—Abril

14 Paskua

15-21 Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura

16 Paghalad sing una nga patubas

Nagaawas ang Jordan bangod sang ulan kag nagakatunaw nga yelo

Sebada

IYYAR (ZIV) Abril—Mayo

14 Ulihi nga Pagsaulog sang Paskua

Nagasugod na ang tingadlaw, halos wala sing gal-um ang langit

Trigo

SIVAN Mayo—Hunyo

6 Kapiestahan sang mga Semana (Pentecostes)

Tingadlaw, wala sing gal-um ang langit

Trigo, una nga mga igos

TAMMUZ Hunyo—Hulyo

 

Nagainit pa gid ang tiempo, madamol nga tun-og sa pila ka lugar

Una nga mga bunga sang ubas

AB Hulyo—Agosto

 

Pinakamainit

Mga prutas sa tingadlaw

ELUL Agosto—Septiembre

 

Mainit gihapon ang tiempo

Mga bunga sang palma, ubas, kag igos

TISHRI (ETHANIM) Septiembre—Oktubre

1 Tunog sang trumpeta

10 Adlaw sang Pagtumbas Para sa Sala

15-21 Kapiestahan sang mga Payagpayag

22 Sagrado nga pagtilipon

Matapos na ang tingadlaw, nagasugod na ang pag-ulan

Pag-arado

HESHVAN (BUL) Oktubre—Nobiembre

 

Nagaulan-ulan

Mga bunga sang olibo

CHISLEV Nobiembre—Disiembre

25 Kapiestahan sang Pagdedikar

Pirme nagaulan, mapino nga yelo, nagaulan sang yelo sa bukid

Ginapasilungan ang mga karnero

TEBETH Disiembre—Enero

 

Pinakamatugnaw, tingulan, nagaulan sang yelo sa bukid

Nagatubo ang mga tanom

SHEBAT Enero—Pebrero

 

Nabuhinan ang tugnaw, padayon ang pag-ulan

Nagapamulak ang almendra

ADAR Pebrero—Marso

14, 15 Purim

Pirme nagadaguob kag nagaulan sang yelo

Tanom nga flax

VEADAR Marso

Bulan nga ginadugang pito ka beses sa sulod sang 19 ka tuig