Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 6

Ano ang Gintagna sang Biblia Parte sa Mesias?

TAGNA

“O Betlehem Efrata, . . .sa imo magahalin ang isa nga magagahom sa Israelpara sa akon.”

Miqueas 5:2

KATUMANAN

“Sang natawo si Jesus sa Betlehem nga sakop sang Judea sang panahon ni Hari Herodes, ang mga astrologo halin sa Sidlangan nag-abot sa Jerusalem.”

Mateo 2:1

TAGNA

“Ginapartida nila ang akon mga panapton, kag ginapagabutgabutan nila ang akon bayo.”

Salmo 22:18

KATUMANAN

“Sang malansang na sang mga soldado si Jesus sa usok, ginkuha nila ang iya kunop kag ginbahinbahin ini sa apat . . . Apang ang nasulod nga bayo wala sing tinahian, bangod hinabol ini halin sa ibabaw paubos. Gani nagsinilingay sila: ‘Indi naton ini paggision, kundi pagabutgabutan naton kon sin-o ang makakuha sini.’”

Juan 19:23, 24

TAGNA

“Ginabantayan Niya ang tanan niya nga tul-an; wala sing isa sini ang nabali.”

Salmo 34:20

KATUMANAN

“Pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na sia, gani wala nila ginbali ang iya mga batiis.”

Juan 19:33

TAGNA

“Ginbuno sia tungod sa amon mga sala.”

Isaias 53:5

KATUMANAN

“Ginbuno sang isa sa mga soldado ang kilid ni Jesus sing bangkaw, kag gilayon nga nag-agay ang dugo kag tubig.”

Juan 19:34

TAGNA

“Ginbayaran nila ako sing 30 ka bilog nga pilak bilang akon suhol.”

Zacarias 11:12, 13

“Dayon si Judas Iscariote nga isa sa 12 ka apostoles, nagkadto sa puno nga mga saserdote kag nagsiling: ‘Ano ang ihatag ninyo sa akon kon itugyan ko sia sa inyo?’ Nagsugtanay sila sa 30 ka bilog nga pilak.”

Mateo 26:14, 15; 27:5