Salmo 55:1-23

  • Pangamuyo sang ginluiban sang abyan

    • Ginyaguta sang abyan (12-14)

    • ‘Itugyan ang lulan kay Jehova’ (22)

Para sa pangulo sang musika; ambahon upod ang de-kuerdas nga mga instrumento. Maskil.* Salmo ni David. 55  O Dios ko, pamatii ang akon pangamuyo,+Kag indi pagbalewalaa ang akon pakiluoy.*+   Pamatii ako kag sabta ako.+ Ginatublag ako sang akon palaligban,+Kag indi ako mapahamtang   Bangod sa ginasiling sang akon mga kaawayKag sa pag-ipit sang malauton. Kay ginagamo nila ako,Kag sa ila kaakig ginadumtan nila ako.+   Nagasakit gid ang akon dughan,+Kag hinadlukan ako sa kamatayon.+   Hinadlukan kag kinulbaan gid ako,Kag nagpalangurog ako.   Nagsiling ako: “Kon may pakpak lang kuntani ako kaangay sang salampati! Malupad ako kag maistar sa lugar nga hilway sa katalagman.   Malagyo ako sa malayo.+ Magaistar ako sa kamingawan.+ (Selah)   Magadalidali ako sa pagkadto sa palasilunganPalayo sa mamadlos nga hangin kag sa unos.”   Gamuha sila, O Jehova, kag paslawa ang ila mga plano,*+Kay kasingki kag kinagamo ang nakita ko sa siudad. 10  Sa adlaw kag gab-i nagalibot sila sa ibabaw sang mga pader sini;May pagpamintas kag kagamo sa sulod sini.+ 11  May kalautan sa sulod sini;Wala nagauntat ang pagpamigos kag ang pagpangdaya sa mga dalan sini.+ 12  Kay kon kaaway ang nagpakahuya sa akon;+Mabatas ko kuntani ini. Kon ang may dumot sa akon ang nagasumpong sa akon;Malikawan ko kuntani sia. 13  Apang ikaw, nga kaangay ko,* ang naghimo sini,+Ang isa nga suod sa akon kag kilala ko gid.+ 14  Mahirop kita anay nga mag-abyan;Magkaupod kita anay nga nagalakat upod sa kadam-an padulong sa balay sang Dios. 15  Kabay nga malaglag sila!+ Kabay nga lamunon sila nga buhi sang Lulubngan;*Kay nagapuyo sa ila ang kalautan kag yara ini sa ila. 16  Apang manawag ako sa Dios,Kag luwason ako ni Jehova.+ 17  Sa gab-i, aga, kag udto, gintublag ako kag nagaugayong,*+Kag ginapamatian niya ako.+ 18  Luwason* niya ako* kag hatagan sing kalinong batok sa mga nagasumpong sa akon,Kay kadamo gid sang nagapakig-away sa akon.+ 19  Ang Dios magapamati kag magapanghikot batok sa ila,+Ang isa nga nagapungko sa trono halin pa sang una.+ (Selah) Indi sila magbag-o,Wala sila nagakahadlok sa Dios.+ 20  Ginsalakay niya* ang mga mahidaiton sa iya;+Wala niya pagtumana ang iya pangako.+ 21  Ang iya mga pulong madanlog pa sa mantikilya,+Apang ang iya tagipusuon makiawayon. Ang iya mga pulong matanlas pa sa lana,Apang kaangay sila sang matalom nga espada.+ 22  Itugyan* ang imo lulan kay Jehova,+Kag sia magaalay-ay sa imo.+ Indi gid sia magtugot nga mapukan* ang isa nga matarong.+ 23  Apang ikaw, O Dios ko, dalhon mo sila sa buho.+ Tuhoy sa mga manugpatay sing tawo kag sa mga malimbungon, mapatay sila nga bataon pa.+ Apang tuhoy sa akon, magasalig ako sa imo.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Kag indi ka magpanago kon magpangamuyo ako para sa bulig.”
Sa literal, “tungaa ang ila dila.”
Ukon “nga isa ka tawo, pareho ko.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagagahod.”
Sa literal, “Tubson.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ang abyan anay nga ginsambit sa bersikulo 13 kag 14.
Sa literal, “Ihaboy.”
Ukon “magdulingduling.”