Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 18

Paano Ka Makapalapit sa Dios?

“O Manugpamati sang pangamuyo, ang tanan nga sahi sang tawo magapalapit sa imo.”

Salmo 65:2

“Magsalig ka kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga paghangop. Hunahunaa sia sa tanan mo nga dalanon, kag tadlungon niya ang imo mga banas.”

Hulubaton 3:​5, 6

“Ini nagakahulugan sang kabuhi nga wala sing katapusan, ang pagkilala nila sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag sa imo ginpadala, si Jesucristo.”

Juan 17:3

“Ang matuod, [ang Dios] indi . . . malayo sa tagsa sa aton.”

Binuhatan 17:27

“Amo ini ang padayon ko nga ginapangamuyo, nga kabay nga ang inyo gugma magbugana sing labi pa gid lakip ang sibu nga ihibalo kag bug-os nga paghantop.”

Filipos 1:9

“Kon may isa sa inyo nga kulang sang kaalam, padayon sia nga magpangayo sa Dios kag ihatag ini sa iya, kay maalwan Sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagapangtamay.”

Santiago 1:5

“Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo. Tinlui ang inyo mga kamot, kamo nga makasasala, kag putlia ang inyo tagipusuon, kamo nga indi makapamat-od.”

Santiago 4:8

“Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.”

1 Juan 5:3