Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

B9

Kagamhanan sa Kalibutan nga Gintagna ni Daniel

Babilonia

Daniel 2:32, 36-38; 7:4

607 B.C.E. Ginlaglag ni Hari Nabocodonosor ang Jerusalem

Medo-Persia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 B.C.E. Ginsakop ang Babilonia

537 B.C.E. Nagmando si Ciro nga magbalik

ang mga Judiyo sa Jerusalem

Gresya

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 B.C.E. Ginsakop ni Alejandro nga Daku ang Persia

Roma

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 B.C.E. Gingamhan ang Israel

70 C.E. Ginlaglag ang Jerusalem

Anglo-Amerikano

Daniel 2:33, 41-43

1914-1918 C.E. Sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I, nagsugod ang Anglo-Amerikano nga Kagamhanan sa Kalibutan