Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

B5

Tabernakulo kag Mataas nga Saserdote

Mga Bahin sang Tabernakulo

 1. 1 Kaban (Ex 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kurtina (Ex 26:31-33)

 3. 3 Haligi Para sa Kurtina (Ex 26:31, 32)

 4. 4 Balaan (Ex 26:33)

 5. 5 Labing Balaan (Ex 26:33)

 6. 6 Kurtina (Ex 26:36)

 7. 7 Haligi Para sa Kurtina (Ex 26:37)

 8. 8 Suluokan nga Sadsaran nga Saway (Ex 26:37)

 9. 9 Halaran sang Incienso (Ex 30:1-6)

 10. 10 Lamesa Para sa Dulot nga Tinapay (Ex 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Kandelero (Ex 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Tela nga Linen (Ex 26:1-6)

 13. 13 Tela nga Balahibo sang Kanding (Ex 26:7-13)

 14. 14 Tabon nga Panit sang Karnero (Ex 26:14)

 15. 15 Tabon nga Panit sang Poka (Ex 26:14)

 16. 16 Hamba (Ex 26:15-18, 29)

 17. 17 Suluokan nga Sadsaran nga Pilak sa Idalom sang Hamba (Ex 26:19-21)

 18. 18 Baral (Ex 26:26-29)

 19. 19 Suluokan nga Sadsaran nga Pilak (Ex 26:32)

 20. 20 Saway nga Labador (Ex 30:18-21)

 21. 21 Halaran sang Dulot nga Sinunog (Ex 27:1-8)

 22. 22 Luwang (Ex 27:17, 18)

 23. 23 Alagyan (Ex 27:16)

 24. 24 Kurtina nga Linen (Ex 27:9-15)

Mataas nga Saserdote

Detalyado nga ginalaragway sang Exodo kapitulo 28 ang panapton sang mataas nga saserdote sang Israel

 • Turbante (Ex 28:39)

 • Balaan nga Tanda sang Pagdedikar sa Dios (Ex 28:36; 29:6)

 • Oniks nga Bato (Ex 28:9)

 • Higot (Ex 28:14)

 • Tabon sa Dughan Para sa Paghukom nga May 12 ka Malahalon nga Bato (Ex 28:15-21)

 • Efod kag Hinabol nga Paha (Ex 28:6, 8)

 • Asul nga Wala-Pako nga Bayo (Ex 28:31)

 • Sidsid nga May Kilingkiling kag Bunga sang Kahoy nga Granada (Ex 28:33-35)

 • Malaba nga Bayo nga Human sa Maayo nga Klase sang Linen kag May Kulukuadrado nga Desinyo (Ex 28:39)