Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

PAMANGKOT 7

Ano ang Gintagna sang Biblia nga Matabo sa Panahon Naton?

“Magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian . . . Ini tanan pamuno pa lang sang kasakit.”

Mateo 24:​7, 8

“Magagua ang madamo nga butig nga mga manalagna kag magapatalang sang madamo; kag bangod sang pagdamo sang kalautan, ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw.”

Mateo 24:11, 12

“Kon makabati kamo sang mga inaway sa nagkalainlain nga lugar, indi kamo magkahadlok, kay dapat ini matabo, apang indi pa ini ang katapusan.”

Marcos 13:7

“May mabaskog nga mga linog, kag sa nagkalainlain nga lugar may kakulang sa pagkaon kag mga balatian; kag ang mga tawo makakita sing makahaladlok nga mga talan-awon. Makakita sila sing dalagku nga mga tanda halin sa langit.”

Lucas 21:11

“Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, bugalon, matinaastaason, manugpasipala, indi matinumanon sa mga ginikanan, indi mapinasalamaton, indi mainunungon, indi mapinalanggaon, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, daw diosnon kon tulukon apang wala sing impluwensia ang gahom sini sa ila kabuhi.”

2 Timoteo 3:​1-5