Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

B12-B

Katapusan nga Semana ni Jesus sa Duta (Bahin 2)

Nisan 12

PAGTUNOD SANG ADLAW (Ang mga adlaw sang mga Judiyo nagasugod kag matapos sa pagtunod sang adlaw)

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Nagpahuway upod sa mga disipulo

 • Ginplano ni Judas ang pagluib

PAGTUNOD SANG ADLAW

Nisan 13

PAGTUNOD SANG ADLAW

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Naghanda si Pedro kag si Juan para sa Paskua

 • Nag-abot si Jesus kag ang iban pa nga apostoles sang hapon na

PAGTUNOD SANG ADLAW

Nisan 14

PAGTUNOD SANG ADLAW

 • Nagkaon sang panihapon sa Paskua upod sa mga apostoles

 • Ginhinawan ang tiil sang mga apostoles

 • Ginpalakat si Judas

 • Ginsugdan ang Panihapon sang Ginuo

 • Ginluiban kag gindakop sa hardin sang Getsemane

 • Nalagyo ang mga apostoles

 • Ginbista sang Sanhedrin sa balay ni Caifas

 • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Nag-atubang liwat sa Sanhedrin

 • Gindala kay Pilato, dayon kay Herodes, kag balik kay Pilato

 • Ginsentensiahan sing kamatayon kag ginpatay sa Golgotha

 • Napatay sang mga alas tres sang hapon

 • Ginkuha ang bangkay kag ginlubong

PAGTUNOD SANG ADLAW

Nisan 15 (Adlaw nga Inugpahuway)

PAGTUNOD SANG ADLAW

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Nagsugot si Pilato nga butangan sing mga bantay ang lulubngan ni Jesus

PAGTUNOD SANG ADLAW

Nisan 16

PAGTUNOD SANG ADLAW

 • Ginbakal ang dugang pa nga mahamot nga mga tanom parasa bangkay

PAGBUTLAK SANG ADLAW

 • Ginbanhaw

 • Nagpakita sa mga disipulo

PAGTUNOD SANG ADLAW