Salmo 105:1-45

 • Katutom ni Jehova sa iya katawhan

  • Ginadumdom ang iya katipan (8-10)

  • ‘Akon hinaplas indi pagtanduga’ (15)

  • Si Jose gingamit sang Dios (17-22)

  • Mga milagro sa Egipto (23-36)

  • Paggua sang Israel (37-39)

  • Katipan kay Abraham (42)

105  Magpasalamat kamo kay Jehova,+ magpanawag kamo sa iya ngalan,Ipahayag sa katawhan ang iya mga binuhatan!+   Mag-amba kamo sa iya, mag-amba kamo sing mga pagdayaw* sa iya,Pamalandungi* ang tanan niya nga makatilingala nga binuhatan.+   Ipabugal ninyo ang iya balaan nga ngalan.+ Magkasadya ang tagipusuon sang mga nagapangita kay Jehova.+   Pangitaa si Jehova+ kag mangayo kamo sa iya sing kusog. Pangitaa ninyo pirme ang iya nawong.*   Dumduma ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan,Ang iya mga milagro kag ang iya mga paghukom,+   Kamo nga mga kaliwat* ni Abraham nga iya alagad,+Kamo nga mga anak ni Jacob, nga iya mga pinili.+   Sia si Jehova nga aton Dios.+ Ginahukman niya ang bug-os nga duta.+   Ginadumdom niya sa wala sing katubtuban ang iya katipan,+Ang saad nga iya ginhimo* sa linibo ka kaliwatan,+   Ang katipan nga iya ginhimo kay Abraham,+Kag ang ginpanumpa niya kay Isaac,+ 10  Nga iya ginhimo nga isa ka mando kay JacobKag isa ka dayon nga katipan kay Israel, 11  Nga nagasiling, “Ihatag ko sa imo ang duta sang Canaan+Subong inyo bahin nga palanublion.”+ 12  Ginsiling niya ini sang diutay pa lamang sila,+Tuman ka diutay, kag mga dumuluong sila sa sini nga duta.+ 13  Nagsaylosaylo sila sa mga pungsod,Halin sa isa ka ginharian pakadto sa iban nga katawhan.+ 14  Wala niya pagtuguti ang bisan sin-o nga piguson sila,+Apang ginsabdong niya ang mga hari bangod sa ila,+ 15  Nga nagasiling, “Indi ninyo pagtanduga ang akon mga hinaplas,Kag indi paghaliti ang akon mga manalagna.”+ 16  Nagpadala sia sing tiggulutom sa duta;+Gin-untat niya ang pag-aman sing tinapay.* 17  Ginpadala niya sing una sa ila ang isa ka lalakiSi Jose nga ginbaligya subong ulipon.+ 18  Ginkadenahan* nila ang iya mga tiil,+Ginbutangan sing talikala nga salsalon ang iya liog;* 19  Tubtob nga natuman ang ginsiling niya,+Ginpaputli sia sang pulong ni Jehova. 20  Nagsugo ang hari nga buy-an sia,+Ang manuggahom sang katawhan nagpagua sa iya sa bilangguan. 21  Ginhimo niya sia nga agalon sang iya panimalay,Manugdumala sang tanan niya nga pagkabutang,+ 22  Agod dumalahan* niya ang iya mga prinsipe suno sa iya nahamut-an*Kag agod tudluan sing kaalam ang mga tigulang.+ 23  Dayon nagkadto si Israel sa Egipto,+Kag nag-istar si Jacob subong dumuluong sa duta sang Ham. 24  Ginpadamo sang Dios ang iya katawhan;+Ginhimo niya sila nga mas makusog sangsa ila mga kaaway,+ 25  Gintugutan niya nga magbag-o ang ila tagipusuon agod dumtan nila ang iya katawhan,Agod magpahito sila batok sa iya mga alagad.+ 26  Ginpadala niya si Moises nga iya alagad,+Kag si Aaron+ nga iya pinili. 27  Ginpakita nila sa ila ang iya mga tanda,Kag ang iya mga milagro sa duta sang Ham.+ 28  Nagpadala sia sing kadudulman kag ang duta nagdulom;+Wala sila magsupak sa iya mga pulong. 29  Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubigKag ginpamatay ang ila mga isda.+ 30  Nagdagsa ang mga paka sa ila duta,+Bisan sa mga kuarto sang ila hari. 31  Ginmanduan niya nga magdagsa ang nagapangutot nga mga langawKag ang mga hamlok sa bug-os nila nga duta.+ 32  Nagpaulan sia sing yeloKag nagpadala sing kilat* sa ila duta.+ 33  Ginhalitan niya ang ila mga puno sang ubas kag ang ila mga kahoy nga higueraKag ginbali niya ang tanan nila nga kahoy. 34  Ginmanduan niya ang mga apan nga magdagsa,Mga apan nga indi maisip ang kadamuon.+ 35  Ginpangaon sini ang tanan nga tanom sa duta,Gin-ubos man sini ang mga patubas sang ila duta. 36  Dayon ginpamatay niya ang tagsa ka panganay sa ila duta,+Ang tanan nila nga kamagulangan. 37  Ginpagua niya ang iya katawhan nga may dala nga pilak kag bulawan;+Kag wala sing maluya nga tawo sa ila tribo. 38  Nagkasadya ang Egipto sang naghalin ang mga Israelinhon,*Kay nahadlok sila sa ila.+ 39  Naghumlad sia sing panganod agod mangin tabon nila+Kag naghatag sia sing kalayo agod mangin kapawa nila sa kagab-ihon.+ 40  Nagpangayo sila, kag nagpadala sia sang pitaw;+Padayon niya sila nga ginabusog sang tinapay halin sa langit.+ 41  Ginbuka niya ang igang, kag nagsagawak ang tubig;+Nag-ilig ini sa desyerto nga daw kaangay sang suba.+ 42  Kay wala niya ginkalimtan ang iya balaan nga saad kay Abraham nga iya alagad.+ 43  Gani ginpagua niya ang iya katawhan nga malipayon,+Ang iya mga pinili nga nagasinggit sa kalipay. 44  Ginhatag niya sa ila ang mga duta sang mga pungsod;+Ginpanubli nila ang pinangabudlayan sang iban nga katawhan,+ 45  Ginhimo niya ini agod tumanon nila ang iya mga pagsulundan+Kag sundon ang iya mga kasuguan. Dayawa ninyo si Jah!*

Footnote

Ukon mahimo, “Ihambal.”
Ukon “maglanton kamo.”
Ukon “presensia.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “Ang pulong nga iya ginsugo.”
Sa literal, “Ginbali niya ang tagsa ka tukon sang tinapay.” Mahimo nagapatuhoy sa tukon nga ginagamit sa pagtago sang tinapay.
Sa literal, “Ginpabudlayan.”
Ukon “Ginbutang ang iya kalag sa salsalon.”
Sa literal, “Agod gapuson.”
Ukon “sa nahamut-an sang iya kalag.”
Ukon “nagadabdab nga kalayo.”
Sa literal, “sila.”
Ukon “Hallelujah!” Ang “Jah” amo ang ginpalip-ot nga ngalan ni Jehova.