Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Salmo

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Ginpatuhay ang duha ka dalan

   • Kalipay sa pagbasa sa kasuguan (2)

   • Matarong kaangay sang kahoy nga mabungahon (3)

   • Malauton daw upa nga ginpalid (4)

 • 2

  • Si Jehova kag ang iya hinaplas

   • Jehova, kadlawan mga pungsod (4)

   • Jehova, ginpapungko ang iya hari (6)

   • Padunggi ang anak (12)

 • 3

  • Pagsalig bisan may katalagman

   • ‘Ngaa madamo ang kaaway?’ (1)

   • “Si Jehova ang kaluwasan” (8)

 • 4

  • Pangamuyo sang pagsalig sa Dios

   • ‘Maakig pero indi magpakasala’ (4)

   • “Magatulog nga may kalinong” (8)

 • 5

  • Si Jehova, dalangpan sang matarong

   • Dios ginadumtan ang kalautan (4, 5)

   • ‘Tuytuyi ako sa matarong’ (8)

 • 6

  • Pangabay para sa kahamuot

   • Patay indi makadayaw sa Dios (5)

   • Dios ginapamatian ang pakiluoy (9)

 • 7

  • Si Jehova, matarong nga Hukom

   • “Hukmi ako, O Jehova” (8)

 • 8

  • Himaya sang Dios, dignidad sang tawo

   • ‘Halangdon ang imo ngalan!’ (1, 9)

   • Ano ang balor sang tawo? (4)

   • Ginkoronahan sing dungog (5)

 • 9

  • Makatilingala nga buhat ginpahayag

   • Si Jehova, malig-on nga dalangpan (9)

   • Nakakilala sa Dios magasalig (10)

 • 10

  • Si Jehova, manugtabang sa makaluluoy

   • Malaut nagapabugal: ‘Wala Dios’ (4)

   • Makaluluoy nagsalig kay Jehova (14)

   • Si Jehova Hari nga dayon (16)

 • 11

  • Pagdangop kay Jehova

   • ‘Si Jehova, sa balaan nga templo’ (4)

   • Ginadumtan sang Dios ang nagahigugma sa kasingki (5)

 • 12

  • Si Jehova magatindog agod manghikot

   • Pulong sang Dios putli (6)

 • 13

  • Pagpaabot sa pagluwas ni Jehova

   • “O Jehova, tubtob san-o?” (1, 2)

   • Si Jehova nagapadya sing bugana (6)

 • 14

  • Ginlaragway ang buangbuang

   • “Wala sing Jehova” (1)

   • ‘Wala sing nagahimo sing maayo’ (3)

 • 15

  • Sin-o ang makaduaw sa tolda ni Jehova?

   • Nagahambal sing kamatuoran (2)

   • Wala nagapasipala (3)

   • Saad ginatuman bisan mabudlay (4)

 • 16

  • Si Jehova, ang Tuburan sang kaayo

   • “Si Jehova amo ang akon bahin” (5)

   • ‘Panghunahuna sa kagab-ihon’ (7)

   • ‘Si Jehova yara sa akon tuo’ (8)

   • “Indi mo ako pagpabay-an” (10)

 • 17

  • Pangamuyo sang pangamlig

   • ‘Gin-usisa mo akon tagipusuon’ (3)

   • “Sa landong sang imo pakpak” (8)

 • 18

  • Pagdayaw tungod sa kaluwasan

   • ‘Si Jehova ang akon igang’ (2)

   • Mainunungon sa mainunungon (25)

   • Himpit ang dalanon sang Dios (30)

   • ‘Pagkamapainubuson mo nagapabantog’ (35)

 • 19

  • Tinuga kag kasuguan nagasaksi

   • “Kalangitan nagapahayag sang himaya sang Dios” (1)

   • Kasuguan nagapasag-uli kusog (1)

   • ‘Sala wala ko matalupangdan’ (12)

 • 20

  • Kaluwasan para sa hinaplas nga hari

   • Iban nagasalig sa mga kabayo, “kami sa ngalan ni Jehova” (7)

 • 21

  • Pagpakamaayo sa hari nga nagasalig kay Jehova

   • May malawig nga kabuhi (4)

   • Lutuson mga kaaway sang Dios (8-12)

 • 22

  • Kasubo nangin pagdayaw

   • “Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” (1)

   • ‘Ginapagabutgabutan akon bayo’ (18)

   • Pagdayaw sa Dios sa tunga sa kongregasyon (22, 25)

   • Bug-os duta magasimba sa Dios (27)

 • 23

  • “Si Jehova ang akon Manugbantay”

   • “Indi ako pagkulangon” (1)

   • “Ginapapagsik niya ako” (3)

   • “Ginpuno mo ang akon kopa” (5)

 • 24

  • Ang mahimayaon nga Hari nagsulod

   • “Ang duta iya ni Jehova” (1)

 • 25

  • Pangamuyo sa panuytoy, kapatawaran

   • “Tudlui ako sang imo mga banas” (4)

   • “Pagpakig-abyan kay Jehova” (14)

   • “Patawara ang tanan ko nga sala” (18)

 • 26

  • Paglakat nga may integridad

   • “Usisaa ako, O Jehova” (2)

   • Likawi ang malain nga kaupod (4, 5)

   • ‘Libuton ko ang halaran sang Dios’ (6)

 • 27

  • Si Jehova, ang kuta sang akon kabuhi

   • Apresasyon sa templo (4)

   • Nagaulikid si Jehova bisan ang mga ginikanan wala (10)

   • “Magsalig ka kay Jehova” (14)

 • 28

  • Ginpamatian ang pangamuyo sang salmista

   • ‘Si Jehova akon kusog kag taming’ (7)

 • 29

  • Gamhanan nga tingog ni Jehova

   • Magsimba nga nagasul-ob sang balaan nga panapton (2)

   • ‘Ang Dios nagapadaguob’ (3)

   • Ginapabaskog ang iya katawhan (11)

 • 30

  • Kasubo ginbayluhan sang kalipay

   • Kahamuot sang Dios tubtob sa bug-os nga kabuhi (5)

 • 31

  • Pagdangop kay Jehova

   • ‘Ginatugyan ko ang akon espiritu’ (5)

   • ‘Si Jehova, Dios sang kamatuoran’ (5)

   • Bugana nga kaayo sang Dios (19)

 • 32

  • Malipayon ang mga ginpatawad

   • ‘Gintu-ad ko sa imo ang sala ko’ (5)

   • Dios magahatag sing paghangop (8)

 • 33

  • Pagdayaw sa Manunuga

   • ‘Mag-amba para sa iya’ (3)

   • Pagtuga paagi sa pulong, espiritu (6)

   • Pungsod ni Jehova malipayon (12)

   • Mata ni Jehova nagabantay (18)

 • 34

  • Ginaluwas ni Jehova iya mga alagad

   • “Dayawon naton ang iya ngalan” (3)

   • Anghel ni Jehova nagaamlig (7)

   • ‘Tilawi, tan-awa, si Jehova maayo’ (8)

   • ‘Wala sing tul-an niya nga nabali’ (20)

 • 35

  • Pangamuyo nga luwason sa kaaway

   • Mga kaaway pagatabugon (5)

   • Dios pagadayawon sa katawhan (18)

   • Gindumtan nga wala sing rason (19)

 • 36

  • Mainunungon nga gugma sang Dios

   • Malauton wala kahadlok sa Dios (1)

   • Dios, tuburan sang kabuhi (9)

   • “Paagi sa imo kapawa makakita kami sing kapawa” (9)

 • 37

  • Ang nagasalig kay Jehova magauswag

   • Indi maakig bangod sa malauton (1)

   • “Magkalipay ka kay Jehova” (4)

   • ‘Itugyan kay Jehova imo dalanon’ (5)

   • ‘Mahagop manubli sang duta’ (11)

   • Matarong indi mawad-an tinapay (25)

   • Matarong mabuhi sing dayon (29)

 • 38

  • Pangamuyo sang mahinulsulon

   • ‘Natublag kag nagkalisod’ (6)

   • Ginapamatian ang nagahulat (15)

   • ‘Natublag ako sang akon sala’ (18)

 • 39

  • Ang kalip-uton sang kabuhi

   • Isa ka huyop sang hangin  (5, 11)

   • ‘Indi pagbalewalaa akon paghibi’ (12)

 • 40

  • Pasalamat sa wala kaangay nga Dios

   • Binuhatan sang Dios madamo gid (5)

   • Ang halad indi panguna sa Dios (6)

   • ‘Ang paghimo sang imo kabubut-on amo ang akon kalipay’ (8)

 • 41

  • Pangamuyo sang nagabalatian

   • Dios magabulig sa nagabalatian (3)

   • Ginluiban sang suod nga abyan (9)

 • 42

  • Pagdayaw sa Daku nga Manluluwas

   • Kauhaw sa Dios subong sang usa nga nahidlaw sa tubig (1, 2)

   • “Ngaa bala nagakasubo ako?” (5, 11)

   • “Maghulat sa Dios” (5, 11)

 • 43

  • Nagaluwas ang Dios subong Hukom

   • ‘Ipadala kapawa kag kamatuoran’ (3)

   • “Ngaa bala nagakasubo ako?” (5)

   • “Maghulat sa Dios” (5)

 • 44

  • Pangamuyo para buligan

   • “Ikaw ang nagluwas sa amon” (7)

   • ‘Daw karnero nga ilihawon’ (22)

   • ‘Bangon subong manugbulig!’ (26)

 • 45

  • Kasal sang hinaplas nga hari

   • Mainayuhon maghambal (2)

   • “Ang Dios amo ang imo trono sa wala sing katubtuban” (6)

   • Hari, ginahandum ang nobya (11)

   • Mga anak mangin prinsipe (16)

 • 46

  • “Ang Dios aton dalangpan”

   • Makatilingala nga mga binuhatan sang Dios (8)

   • Pauntaton sang Dios ang inaway (9)

 • 47

  • Dios ang Hari sa bug-os nga duta

   • ‘Si Jehova makahalawhaw’ (2)

   • Mag-amba sing mga pagdayaw (6, 7)

 • 48

  • Sion, siudad sang Dungganon nga Hari

   • Kalipay sang bug-os nga duta (2)

   • Usisaa siudad, mga torre sini (11-13)

 • 49

  • Pagsalig sa manggad kabuangan

   • Tawo indi makatubos (7, 8)

   • Dios nagatubos sa Lulubngan (15)

   • Manggad indi makaluwas (16, 17)

 • 50

  • Ang Dios nagahukom sa mainunungon kag sa malauton

   • Katipan paagi sa halad (5)

   • “Ang Dios amo ang Hukom” (6)

   • Kasapatan iya sang Dios (10, 11)

   • Dios, ginabuyagyag malauton (16-21)

 • 51

  • Pangamuyo sang mahinulsulon

   • Makasasala sang ginpanamkon (5)

   • “Tinlui ako sa akon sala” (7)

   • “Putlia ang akon tagipusuon” (10)

   • “Mahinulsulon nga tagipusuon” (17)

 • 52

  • Pagsalig sa gugma sang Dios

   • Paandam sa nagapabugal (1-5)

   • Di-diosnon nagasalig sa manggad (7)

 • 53

  • Mga buangbuang ginlaragway

   • “Wala sing Jehova” (1)

   • ‘Wala sing nagahimo sing maayo’ (3)

 • 54

  • Pangamuyo nga buligan sa mga kaaway

   • “Dios amo ang akon bulig” (4)

 • 55

  • Pangamuyo sang ginluiban sang abyan

   • Ginyaguta sang abyan (12-14)

   • ‘Itugyan ang lulan kay Jehova’ (22)

 • 56

  • Pangamuyo sang ginahingabot

   • “Sa Dios ako nagasalig” (4)

   • “Luha sa imo panit nga suludlan” (8)

   • ‘Ano ang mahimo sang tawo?’ (4, 11)

 • 57

  • Pangabay para sa kaluoy

   • Pagdangop sa Dios (1)

   • Kaaway nahulog sa tugalbong (6)

 • 58

  • May Dios nga nagahukom sa duta

   • Pangamuyo nga malauton silutan (6-8)

 • 59

  • Dios, taming kag dalangpan

   • ‘Indi pagkaluy-i ang mga maluib’ (5)

   • ‘Magaamba tuhoy sa imo gahom’ (16)

 • 60

  • Ginadaug sang Dios ang mga kaaway

   • Pagluwas sang tawo wala pulos (11)

   • ‘Dios magahatag sing kusog’ (12)

 • 61

  • Ang Dios isa ka mabakod nga torre

   • “Mangin dinapit ako sa imo tolda” (4)

 • 62

  • Matuod nga kaluwasan halin sa Dios

   • “Nagahulat sing mapailubon” (1, 5)

   • ‘Ipautwas ang ginabatyag sa Dios’ (8)

   • Tawo daw huyop sang hangin (9)

   • Indi magsalig sa manggad (10)

 • 63

  • Ang paghandum sa Dios

   • ‘Gugma maayo pa sa kabuhi’ (3)

   • ‘Maayawan sang pinakamaayo’ (5)

   • Pagpamalandong sa gab-i (6)

   • ‘Nagakapyot ako sa Dios’ (8)

 • 64

  • Pangamlig sa mga pagsalakay

   • “Panaon sila sang Dios” (7)

 • 65

  • Ang Dios nagaulikid sa duta

   • “Manugpamati sang pangamuyo” (2)

   • ‘Malipayon ang ginapili mo’ (4)

   • Bugana nga kaayo sang Dios (11)

 • 66

  • Makahalawhaw binuhatan sang Dios

   • ‘Tan-awa binuhatan sang Dios’ (5)

   • ‘Tumanon ko mga panaad ko’ (13)

   • Dios nagapamati pangamuyo (18-20)

 • 67

  • Bug-os nga duta magakahadlok sa Dios

   • Dalanon sang Dios mahibaluan (2)

   • ‘Tanan magadayaw sa Dios’ (3, 5)

   • ‘Ang Dios magapakamaayo’ (6, 7)

 • 68

  • ‘Kaaway sang Dios magaalaplaag’

   • “Amay sang mga wala sing amay” (5)

   • Nagaisahanon hatagan puluy-an (6)

   • “Mga babayi nga nagabantala” (11)

   • “Mga dulot nga mga lalaki” (18)

   • ‘Jehova, ginadala ang aton lulan’ (19)

 • 69

  • Pangamuyo para luwason

   • ‘Kakugi nagadabdab sa akon’ (9)

   • “Sabta ako gilayon” (17)

   • ‘Ginhatagan ako sing maaslom’ (21)

 • 70

  • Pangabay nga buligan gilayon

   • “Tabangi ako gilayon” (5)

 • 71

  • Ang pagsalig sang mga tigulang

   • Nagasalig halin sa pagkabata (5)

   • “Kon magluya na ako” (9)

   • ‘Gintudluan halin sang bata pa’ (17)

 • 72

  • Ang paggahom sang hari sang Dios

   • “Magalambo ang matarong” (7)

   • Sakop halin sa dagat pa dagat (8)

   • Ginluwas sa pagpamintas (14)

   • “Bugana ang mga uyas sa duta” (16)

   • Ngalan sang Dios pagadayawon (19)

 • 73

  • Diosnon nga tawo nanumbalik ang espirituwal nga pagtamod

   • “Diutayan lang ako magtalang” (2)

   • ‘Nagaantos sa bug-os nga adlaw’ (14)

   • ‘Nagsulod ako sa santuaryo’ (17)

   • Malauton yara sa madanlog (18)

   • “Maayo nga magpalapit sa Dios” (28)

 • 74

  • Pangamuyo nga dumdumon sang Dios ang iya katawhan

   • Pagluwas sang Dios (12-17)

   • “Dumduma ang pagyaguta” (18)

 • 75

  • Dios nagahukom sing matarong

   • Malauton magainom sa kopa (8)

 • 76

  • Gindaug sang Dios kaaway sang Sion

   • Mahagop ginaluwas sang Dios (9)

   • Bugal sang kaaway paubson (12)

 • 77

  • Pangamuyo sa tion sang kalisod

   • Pagpamalandong sa binuhatan sang Dios (11, 12)

   • ‘Sin-o ang kaangay sa Dios?’ (13)

 • 78

  • Pag-ulikid sang Dios kag kulang nga pagtuo sang Israel

   • Isugid sa sunod nga kaliwatan (2-8)

   • “Wala sila magtuo sa Dios” (22)

   • “Pagkaon halin sa langit” (24)

   • ‘Balaan sang Israel ginpasubo’ (41)

   • Halin sa Egipto pakadto sa Ginsaad nga Duta (43-55)

   • ‘Ginahangkat nila ang Dios’ (56)

 • 79

  • Pangamuyo sang ginsalakay ang katawhan sang Dios

   • “Nangin kahuluy-an kami” (4)

   • ‘Buligi kami tungod sa imo ngalan’ (9)

   • “Balusi sing makapito” (12)

 • 80

  • Manugbantay sang Israel nangabay sang pagpasag-uli

   • “O Dios ko, ipasag-uli kami” (3)

   • Israel subong puno sang ubas (8-15)

 • 81

  • Pangabay nga magtuman

   • Indi magyaub sa iban nga dios (9)

   • ‘Kon magpamati ka lang kuntani’ (13)

 • 82

  • Pangabay para sa matarong nga paghukom

   • Dios magahukom sa “mga dios” (1)

   • “Pangapini ang kubos” (3)

   • “Mga dios kamo” (6)

 • 83

  • Pangamuyo kon may mga kaaway

   • “Dios ko, indi ka maghipos lang” (1)

   • Kaaway daw hilamon (13)

   • Jehova ang ngalan sang Dios (18)

 • 84

  • Paghandum sa tabernakulo sang Dios

   • Levinhon luyag mangin pispis (3)

   • “Isa ka adlaw sa imo luwang” (10)

   • ‘Dios, adlaw kag taming’ (11)

 • 85

  • Pangamuyo nga ipasag-uli

   • Dios magahambal sing paghidait (8)

   • Gugma kag katutom magakitaay (10)

 • 86

  • Wala sing dios nga kaangay ni Jehova

   • Si Jehova handa magpatawad (5)

   • Tanan nga pungsod magasimba (9)

   • “Tudlui ako sang imo dalanon” (11)

   • “Bug-usa ang akon tagipusuon” (11)

 • 87

  • Sion, siudad sang matuod nga Dios

   • Mga nabun-ag sa Sion (4-6)

 • 88

  • Pangamuyo nga ipalayo sa kamatayon

   • “Ang akon kabuhi yara sa bibi sang Lulubngan” (3)

   • ‘Nagapangamuyo ako kada aga’ (13)

 • 89

  • Pag-amba tuhoy sa gugma ni Jehova

   • Katipan kay David (3)

   • Kaliwat ni David magapabilin (4)

   • Gintawag “Amay” sang hinaplas (26)

   • Katipan kay David malig-on (34-37)

   • Lulubngan indi mapalagyuhan (48)

 • 90

  • Dios wala katapusan, tawo umalagi

   • 1,000 ka tuig daw kahapon lang (4)

   • Kabuhi sang tawo 70-80 ka tuig (10)

   • ‘Tudlui nga isipon amon adlaw’ (12)

 • 91

  • Pangamlig sa sekreto nga duog

   • Ginluwas sa manugpamispis (3)

   • Pakpak sang Dios dalangpan (4)

   • Maluwas bisan 1,000 mapukan (7)

   • Mga anghel magabantay (11)

 • 92

  • Si Jehova pakataason sing dayon

   • Iya binuhatan kag panghunahuna (5)

   • “Ang matarong magalambo” (12)

   • Tigulang magapamunga gihapon (14)

 • 93

  • Halangdon nga paggahom ni Jehova

   • “Si Jehova nangin Hari!” (1)

   • ‘Imo pahanumdom masaligan’ (5)

 • 94

  • Pangamuyo nga itimalos sang Dios

   • ‘Tubtob san-o ang malauton?’ (3)

   • Pagtadlong ni Jah makapalipay (12)

   • Indi pagsikwayon iya katawhan (14)

   • “Nagapahito sila sing kagamo paagi sa kasuguan” (20)

 • 95

  • Matuod nga pagsimba ginalakipan sang pagtuman

   • “Kon mamati kamo sa iya” (7)

   • ‘Tagipusuon indi pagpatig-aha’ (8)

   • ‘Indi makasulod sa kapahuwayan’ (11)

 • 96

  • ‘Mag-amba kay Jehova sing bag-o nga ambahanon’

   • Si Jehova, takus gid nga dayawon (4)

   • Wala pulos dios sang katawhan (5)

   • Isul-ob ang balaan nga panapton (9)

 • 97

  • Si Jehova, labaw sa tanan nga dios

   • “Si Jehova nangin Hari!” (1)

   • Si Jehova higugmaa, malaut dumti (10)

   • Kapawa para sa matarong (11)

 • 98

  • Si Jehova, Manluluwas kag Hukom

   • Ginpahayag ang iya pagluwas (2, 3)

 • 99

  • Si Jehova, ang balaan nga Hari

   • “Nagapungko sia sa trono sa ibabaw sang mga kerubin” (1)

   • Nagapasaylo kag nagasilot (8)

 • 100

  • Pagpasalamat sa Manunuga

   • ‘Mag-alagad nga may kasadya’ (2)

   • ‘Dios ang naghimo sa aton’ (3)

 • 101

  • Manuggahom nga may integridad

   • Matinaastaason indi kunsintihon (5)

   • ‘Pangitaon ko ang mga matutom’ (6)

 • 102

  • Pangamuyo sang ginpigos, nalisdan

   • ‘Daw pispis nga nagaisahanon’ (7)

   • ‘Kabuhi ko daw landong’ (11)

   • ‘Sion, tukuron liwat ni Jehova’ (16)

   • Si Jehova wala sing katapusan (26, 27)

 • 103

  • “Dayawon ko si Jehova”

   • Ginapalayo Niya aton paglapas (12)

   • Amay nga nagakaluoy sa anak (13)

   • Ginadumdom nga kita yab-ok (14)

   • Trono ni Jehova kag pagkahari (19)

   • Anghel nagatuman sa Dios (20)

 • 104

  • Pagdayaw sa Dios tungod sa iya makatilingala nga pagpanuga

   • Duta magapabilin tubtob san-o (5)

   • Alak kag tinapay para sa tawo (15)

   • “Kadamo sang imo binuhatan!” (24)

   • “Kon hunuson mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila” (29)

 • 105

  • Katutom ni Jehova sa iya katawhan

   • Ginadumdom ang iya katipan (8-10)

   • ‘Akon hinaplas indi pagtanduga’ (15)

   • Si Jose gingamit sang Dios (17-22)

   • Mga milagro sa Egipto (23-36)

   • Paggua sang Israel (37-39)

   • Katipan kay Abraham (42)

 • 106

  • Israel, kulang sing apresasyon

   • Ginkalimtan buhat sang Dios (13)

   • Dios ginbaylo sa estatwa (19, 20)

   • Wala sing pagtuo sa saad (24)

   • Nagsimba kay Baal (28)

   • Kabataan ginhalad sa demonyo (37)

 • 107

  • Magpasalamat sa Dios tungod sa iya mga binuhatan

   • Gintuytuyan sa husto nga dalan (7)

   • Ginpainom niya kag ginbusog (9)

   • Ginpagua niya sa kadulom (14)

   • Ginpadala iya pulong sa pag-ayo (20)

   • Imol ginaamligan sa pagpigos (41)

 • 108

  • Pangamuyo para sa kadalag-an

   • Pagluwas sang tawo wala pulos (12)

   • ‘Hatagan sang Dios sing kusog’ (13)

 • 109

  • Pangamuyo sang tawo nga nalisdan

   • ‘Ang iya katungdanan kuhaon’ (8)

   • Ang Dios magadampig sa imol (31)

 • 110

  • Hari kag saserdote kaangay ni Melquisedec

   • ‘Maggahom ka sa imo kaaway’ (2)

   • Mga pamatan-on daw tun-og (3)

 • 111

  • Jehova dayawon sa iya mga binuhatan

   • Iya ngalan balaan, makahalawhaw (9)

   • Kahadlok kay Jehova, kaalam (10)

 • 112

  • Matarong nagakahadlok kay Jehova

   • “Nagapahulam sing maalwan” (5)

   • “Matarong indi gid malipatan” (6)

   • Ang maalwan nagahatag sa imol (9)

 • 113

  • Ginapabangon sang Dios ang kubos

   • Ngalan ni Jehova dayawon (2)

   • Nagaduko ang Dios (6)

 • 114

  • Ang Israel ginhilway sa Egipto

   • Ang dagat naghawa (5)

   • Kabukiran naglumpatlumpat (6)

   • Ang bato nangin tuburan (8)

 • 115

  • Himaya para sa Dios lamang

   • Mga diosdios wala sing kabuhi (4-8)

   • Duta ginhatag sa mga tawo (16)

   • “Patay wala nagadayaw kay Jah” (17)

 • 116

  • Ambahanon sang pagpasalamat

   • ‘Ano ang ibalos ko kay Jehova?’ (12)

   • ‘Imnon kopa sang kaluwasan’ (13)

   • ‘Tumanon ko akon panaad’ (14, 18)

   • Malahalon ang kamatayon sang mga mainunungon (15)

 • 117

  • Mga pungsod magdayaw kay Jehova

   • Daku gid ang iya gugma sa aton (2)

 • 118

  • Pasalamat sa kadalag-an ni Jehova

   • ‘Nanawag ako, nagsabat si Jah’ (5)

   • “Si Jehova yara sa akon tupad” (6, 7)

   • Ginsikway nga bato nangin ang pinakaimportante (22)

   • “Nagakari sa ngalan ni Jehova” (26)

 • 119

  • Apresasyon sa hamili nga pulong

   • ‘Paano matipigan nga matinlo sang pamatan-on ang iya dalanon?’ (9)

   • ‘Nalipay sa imo pahanumdom’ (24)

   • “Nagalaum ako sa imo pulong” (74, 81, 114)

   • ‘Ginahigugma ko imo kasuguan!’ (97)

   • “Mas may paghangop ako” (99)

   • “Imo pulong suga sa akon tiil” (105)

   • “Imo pulong kamatuoran” (160)

   • May paghidait sa nagahigugma sa kasuguan sang Dios (165)

 • 120

  • Dumuluong, handum ang paghidait

   • ‘Luwasa ako sa malimbungon’ (2)

   • “Luyag ko ang paghidait” (7)

 • 121

  • Si Jehova nagabantay sa iya katawhan

   • ‘Bulig nagahalin kay Jehova’ (2)

   • Si Jehova indi gid magtulog (3, 4)

 • 122

  • Pangamuyo para sa paghidait

   • Kalipay sa balay ni Jehova (1)

   • Siudad nga may paghiusa (3)

 • 123

  • Pagpangita sang kaluoy ni Jehova

   • ‘Alagad nagatulok kay Jehova’ (2)

   • “Sobra na gid ang pagtamay” (3)

 • 124

  • “Kon wala magdampig si Jehova”

   • Nakapalagyo sa siod (7)

   • Ngalan sang Dios, bulig sa aton (8)

 • 125

  • Si Jehova nagaamlig sa iya katawhan

   • “Subong nga ang Jerusalem ginapalibutan sang mga bukid” (2)

   • ‘Israel kabay nga may paghidait’ (5)

 • 126

  • Malipayon nga pagpasag-uli sa Sion

   • ‘Naghimo gamhanan nga buhat’ (3)

   • Paghibi nangin kalipay (5, 6)

 • 127

  • Kon wala Dios, ang tanan wala pulos

   • “Kon indi si Jehova ang magpatindog sing balay” (1)

   • Kabataan, padya halin sa Dios (3)

 • 128

  • Kalipay sa pagkahadlok kay Jehova

   • Asawa kaangay sang mabungahon nga puno sang ubas (3)

   • “Pag-uswag sang Jerusalem” (5)

 • 129

  • Ginsalakay apang wala madaug

   • Nagadumot sa Sion mahuy-an (5)

 • 130

  • ‘Sa tuman nga kalisod nagpanawag’

   • “Kon mga sala lang ang ginatan-aw mo” (3)

   • Jehova matuod nga nagapatawad (4)

   • ‘May kalangkag nga nagahulat’ (6)

 • 131

  • Kaangay sang nalutas nga bata

   • Wala nagahandum sing dalagku (1)

 • 132

  • Ginpili si David kag ang Sion

   • ‘Indi pagsikwaya imo hinaplas’ (10)

   • Saserdote sang Sion luwason (16)

 • 133

  • Magkabuhi nga may paghiusa

   • Daw lana sa ulo ni Aaron (2)

   • Daw tun-og sang Hermon (3)

 • 134

  • Pagdayaw sa Dios sa kagab-ihon

   • ‘Kamot ibayaw sa pagkabalaan’ (2)

 • 135

  • Dayawa si Jah sa iya pagkagamhanan

   • Tanda kag milagro sa Egipto (8, 9)

   • “Ang imo ngalan magapabilin” (13)

   • Wala kabuhi nga diosdios (15-18)

 • 136

  • Mainunungon nga gugma ni Jehova

   • Langit kag duta ginhimo sing maayo (5, 6)

   • Paraon napatay sa dagat (15)

   • Dios ginadumdom ang nasubuan (23)

   • Pagkaon para sa tanan (25)

 • 137

  • Sa mga suba sang Babilonia

   • Ambahanon sang Sion wala ginkanta (3, 4)

   • Ang Babilonia malaglag (8)

 • 138

  • Dios, mainulikdon bisan mataas sia

   • ‘Ginsabat mo akon pangamuyo’ (3)

   • ‘Sa katalagman, ginluwas mo ako’ (7)

 • 139

  • Kilala sang Dios ang iya mga alagad

   • Imo espiritu indi mapalagyuhan (7)

   • “Ginhimo ako sing makatilingala” (14)

   • ‘Nakita mo ako antes mabun-ag’ (16)

   • “Tuytuyi ako sa dalan” (24)

 • 140

  • Si Jehova, gamhanan nga Manluluwas

   • Malauton kaangay sa man-ug (3)

   • Mga masingki pamatyon (11)

 • 141

  • Pangamuyo para sa pangamlig

   • ‘Pangamuyo nga daw incienso’ (2)

   • Pagsabdong sang matarong (5)

   • Malauton masiod sa iya lambat (10)

 • 142

  • Pangamuyo nga luwason sa mga manughingabot

   • “Wala na ako sing mapalagyuhan” (4)

   • “Ikaw lamang ang akon bahin” (5)

 • 143

  • Ginauhaw sa Dios kaangay sang kigas nga duta

   • “Ginapamalandungan ko ang tanan mo nga binuhatan” (5)

   • ‘Tudlui ako sang kabubut-on mo’ (10)

   • ‘Kabay nga tuytuyan mo ako’ (10)

 • 144

  • Pangamuyo para sa kadalag-an

   • “Ano bala ang tawo?” (3)

   • ‘Paalaplaaga ang mga kaaway’ (6)

   • Katawhan ni Jehova malipayon (15)

 • 145

  • Dios dayawon, gamhanan nga Hari

   • ‘Ipahayag ko kagamhanan mo’ (6)

   • “Si Jehova maayo sa tanan” (9)

   • ‘Dayawon sang mainunungon’ (10)

   • Ang Dios hari sa wala katapusan (13)

   • Ihatag sang Dios ang tanan nga handum (16)

 • 146

  • Magsalig sa Dios, indi sa mga tawo

   • Hunahuna madula kon mapatay (4)

   • Ginapabakod ang maluya (8)

 • 147

  • Pagdayaw sa binuhatan sang Dios

   • Ginaayo buong nga tagipusuon (3)

   • Bituon ginatawag sa ngalan (4)

   • Nagapadala sia sing niebe (16)

 • 148

  • Tanan magadayaw kay Jehova

   • Tanan nga anghel magadayaw (2)

   • Adlaw, bulan, kag mga bituon (3)

   • Pamatan-on kag tigulang (12, 13)

 • 149

  • Ambahanon sa kadalag-an sang Dios

   • Dios, nahamuot sa iya katawhan (4)

   • Dungog iya sang mainunungon (9)

 • 150

  • Tanan nga nagakabuhi nga tinuga magdayaw kay Jah

   • Hallelujah! (1, 6)