Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Volgens Lukas

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Aan Teofilus (1-4)

  • Gabriël voorspel Johannes die Doper se geboorte (5-25)

  • Gabriël voorspel Jesus se geboorte (26-38)

  • Maria besoek Elisabet (39-45)

  • Maria loof Jehovah (46-56)

  • Johannes gebore, kry sy naam (57-66)

  • Sagaria se profesie (67-80)

 • 2

  • Jesus se geboorte (1-7)

  • Engele verskyn aan herders (8-20)

  • Besnydenis en reiniging (21-24)

  • Simeon sien die Christus (25-35)

  • Anna praat oor die kind (36-38)

  • Terug na Nasaret (39, 40)

  • Twaalfjarige Jesus by die tempel (41-52)

 • 3

  • Begin van Johannes se werk (1, 2)

  • Johannes preek oor doop (3-20)

  • Jesus se doop (21, 22)

  • Geslagslyn van Jesus Christus (23-38)

 • 4

  • Die Duiwel versoek Jesus (1-13)

  • Jesus begin in Galilea preek (14, 15)

  • Jesus in Nasaret verwerp (16-30)

  • In die sinagoge in Kapernaum (31-37)

  • Simon se skoonma en ander word genees (38-41)

  •  Skare vind Jesus op ’n afgeleë plek (42-44)

 • 5

  • Wonderdadige visvangs; eerste dissipels (1-11)

  • ’n Melaatse word genees (12-16)

  • Jesus genees ’n verlamde man (17-26)

  • Jesus roep Levi (27-32)

  • Vraag oor vas (33-39)

 • 6

  • Jesus, “Here van die Sabbat” (1-5)

  • Man met misvormde hand word genees (6-11)

  • Die 12 apostels (12-16)

  • Jesus leer en genees mense (17-19)

  • Faktore vir geluk en waarskuwings (20-26)

  • Liefde vir vyande (27-36)

  • Hou op om te oordeel (37-42)

  • Geken aan sy vrugte (43-45)

  • Huise met goeie en slegte fondament (46-49)

 • 7

  • Geloof van ’n militêre offisier (1-10)

  • Jesus wek ’n weduwee se seun in Nain op (11-17)

  • Johannes die Doper geprys (18-30)

  • Geslag word veroordeel (31-35)

  • ’n Vrou se sondes vergewe (36-50)

   • Illustrasie van mans met skuld (41-43)

 • 8

  • Vrouens saam met Jesus (1-3)

  • Illustrasie van saaier (4-8)

  • Hoekom Jesus illustrasies gebruik het (9, 10)

  • Illustrasie van saaier verduidelik (11-15)

  • Lamp moenie bedek word nie (16-18)

  • Jesus se ma en broers (19-21)

  • Jesus laat ’n storm bedaar (22-25)

  • Jesus stuur demone in varke in (26-39)

  • Jaïrus se dogter; ’n vrou raak aan Jesus se bo-kleed (40-56)

 • 9

  • Die Twaalf word opgelei vir bediening (1-6)

  • Herodes verward oor Jesus (7-9)

  • Jesus voed 5 000 (10-17)

  • Petrus identifiseer die Christus (18-20)

  • Jesus se dood voorspel (21, 22)

  • Ware dissipelskap (23-27)

  • Jesus se voorkoms verander (28-36)

  • Demoonbesete seun word genees (37-43a)

  • Jesus se dood weer voorspel (43b-45)

  • Dissipels stry oor wie belangrikste is (46-48)

  • Wie nie teen ons is nie, is vir ons (49, 50)

  • ’n Samaritaanse dorpie verwerp Jesus (51-56)

  • Hoe om Jesus te volg (57-62)

 • 10

  • Jesus stuur die 70 uit (1-12)

  • Waarskuwing aan onberouvolle stede (13-16)

  • Die 70 keer terug (17-20)

  • “Aan jong kinders geopenbaar” (21-24)

  • Illustrasie van goedhartige Samaritaan (25-37)

  • Jesus besoek Marta en Maria (38-42)

 • 11

  • Hoe om te bid (1-13)

   • Modelgebed (2-4)

  • Demone deur God se vinger uitgedryf (14-23)

  • Onrein gees keer terug (24-26)

  • Ware geluk (27, 28)

  • Teken van Jona (29-32)

  • Lamp van die liggaam (33-36)

  • Skynheiliges word veroordeel (37-54)

 • 12

  • Suurdeeg van die Fariseërs (1-3)

  • Vrees God, nie mense nie (4-7)

  • Erken eenheid met Christus (8-12)

  • Illustrasie van dwase ryk man (13-21)

  • Hou op om bekommerd te wees (22-34)

   • Klein kuddetjie (32)

  • Waaksaamheid (35-40)

  • Die getroue bestuurder en ’n ontroue bestuurder (41-48)

  • Nie vrede nie, maar verdeeldheid (49-53)

  • Ondersoek betekenis van die tye (54-56)

  • Los sake gou op (57-59)

 • 13

  • Toon berou of word vernietig (1-5)

  • Illustrasie van vyeboom sonder vrugte (6-9)

  • Vrou wat krom getrek is, op Sabbat genees (10-17)

  • Illustrasies van mosterdsaadjie en suurdeeg (18-21)

  •  Inspanning nodig om deur nou deur te gaan (22-30)

  • Herodes, “daardie jakkals” (31-33)

  • Jesus treur oor Jerusalem (34, 35)

 • 14

  • Man met watersug op Sabbat genees (1-6)

  • Wees ’n nederige gas (7-11)

  • Nooi dié wat jou nie kan terugbetaal nie (12-14)

  • Illustrasie van gaste met verskonings (15-24)

  • Koste van dissipelskap (25-33)

  • Sout wat sy krag verloor (34, 35)

 • 15

  • Illustrasie van verlore skaap (1-7)

  • Illustrasie van verlore muntstuk (8-10)

  • Illustrasie van verlore seun (11-32)

 • 16

  • Illustrasie van onregverdige bestuurder (1-13)

   • ‘Hy wat in die minste getrou is, is in baie getrou’ (10)

  • Die Wet en God se Koninkryk (14-18)

  • Illustrasie van ryk man en Lasarus (19-31)

 • 17

  • Struikelblokke, vergifnis en geloof (1-6)

  • Nikswerd slawe (7-10)

  • Tien melaatse mans genees (11-19)

  • Koms van God se Koninkryk (20-37)

   • God se Koninkryk “by julle” (21)

   • “Dink aan die vrou van Lot” (32)

 • 18

  • Illustrasie van regter en weduwee (1-8)

  • Die Fariseër en die belastinggaarder (9-14)

  • Jesus en die kinders (15-17)

  • ’n Ryk heerser se vraag (18-30)

  • Jesus se dood weer voorspel (31-34)

  • Blinde bedelaar kan weer sien (35-43)

 • 19

  • Jesus besoek Saggeus (1-10)

  • Illustrasie van tien minas (11-27)

  • Jesus kom Jerusalem triomfantlik binne (28-40)

  • Jesus huil oor Jerusalem (41-44)

  • Jesus reinig die tempel (45-48)

 • 20

  • Jesus se gesag bevraagteken (1-8)

  • Illustrasie van wrede landbouers (9-19)

  • God en die keiser (20-26)

  • Vraag oor opstanding (27-40)

  • Is die Christus die seun van Dawid? (41-44)

  • Waarskuwing teen skrifgeleerdes (45-47)

 • 21

  • Arm weduwee se twee muntstukkies (1-4)

  • TEKEN VAN WAT GAAN KOM (5-36)

   • Oorloë, groot aardbewings, vreeslike siektes, voedseltekorte (10, 11)

   • Jerusalem deur leërmagte omsingel (20)

   • Vasgestelde tye van die nasies (24)

   • Koms van die Seun van die mens (27)

   • Illustrasie van vyeboom (29-33)

   • Bly wakker (34-36)

  • Jesus leer mense in die tempel (37, 38)

 • 22

  • Priesters beplan om Jesus dood te maak (1-6)

  • Voorbereidings vir laaste Pasga (7-13)

  • Here se Aandmaal ingestel (14-20)

  • “My verraaier is by my aan tafel” (21-23)

  • Stryery oor wie belangrikste is (24-27)

  • Jesus se verbond vir ’n koninkryk (28-30)

  • Jesus voorspel dat Petrus hom sal verloën (31-34)

  • Voorbereiding is belangrik; die twee swaarde (35-38)

  • Jesus se gebed op die Olyfberg (39-46)

  • Jesus in hegtenis geneem (47-53)

  • Petrus verloën Jesus (54-62)

  • Jesus word bespot (63-65)

  • Verhoor voor die Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Jesus voor Pilatus en Herodes (1-25)

  • Jesus en twee misdadigers aan pale gehang (26-43)

   • “Jy sal saam met my in die Paradys wees” (43)

  • Jesus se dood (44-49)

  • Jesus word begrawe (50-56)

 • 24

  • Jesus word opgewek (1-12)

  • Op die pad na Emmaus (13-35)

  • Jesus verskyn aan die dissipels (36-49)

  • Jesus vaar op na die hemel (50-53)