Volgens Lukas 1:1-80

  • Aan Teofilus (1-4)

  • Gabriël voorspel Johannes die Doper se geboorte (5-25)

  • Gabriël voorspel Jesus se geboorte (26-38)

  • Maria besoek Elisabet (39-45)

  • Maria loof Jehovah (46-56)

  • Johannes gebore, kry sy naam (57-66)

  • Sagaria se profesie (67-80)

1  Baie mense het al probeer om ’n verslag saam te stel oor die feite waarvan ons heeltemal oortuig is,+  feite wat ook aan ons oorgedra is deur die mense wat van die begin af ooggetuies was+ en die boodskap ontvang het.+  Ek het alles van die begin af noukeurig nagegaan, en daarom het ek ook besluit om dit in logiese volgorde aan u te skryf, geagte Teoʹfilus,+  sodat u ten volle kan weet hoe betroubaar die dinge is wat aan u geleer is.+  In die tyd van Herodes,*+ koning van Judeʹa, was daar ’n priester met die naam Sagariʹa uit die afdeling van Abiʹa.+ Sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.  Hulle was albei regverdig voor God en het ’n rein lewe gelei in ooreenstemming met al die gebooie en wetlike vereistes van Jehovah.*  Maar hulle het nie kinders gehad nie, want Elisabet was onvrugbaar, en hulle albei was al oud.  Eendag het Sagariʹa as priester voor God gedien omdat dit sy afdeling+ se beurt was.  Hy was volgens die vaste gebruik van die priesters aangewys om in die heiligdom van Jehovah*+ in te gaan om reukwerk te offer.+ 10  Op die uur toe die reukoffer aangebied is, was al die mense buite besig om te bid. 11  Jehovah* se engel het aan Sagariʹa verskyn en het aan die regterkant van die reukaltaar gestaan. 12  Sagariʹa het geskrik toe hy hom sien, en hy het baie bang geword. 13  Maar die engel het vir hom gesê: “Moenie bang wees nie, Sagariʹa, want God het na jou smeekgebed geluister, en jou vrou Elisabet sal vir jou aan ’n seun geboorte gee, en jy moet hom Johannes noem.+ 14  Jy sal vreugdevol wees en groot blydskap hê, en baie sal bly wees oor sy geboorte,+ 15  want hy sal groot wees in Jehovah* se oë.+ Maar hy moet geen wyn of enige ander alkohol drink nie,+ en hy sal met heilige gees gevul word nog voordat hy gebore word,*+ 16  en hy sal baie Israeliete help om na Jehovah* hulle God terug te keer.+ 17  Hy sal ook voor Hom uit gaan met Eliʹa se gees en krag,+ om die harte van pa’s terug te bring na kinders+ en die ongehoorsames terug te bring na die praktiese wysheid van regverdiges, om vir Jehovah* ’n voorbereide volk gereed te maak.”+ 18  Sagariʹa het vir die engel gesê: “Hoe kan ek hiervan seker wees? Want ek en my vrou is al oud.” 19  Die engel het hom geantwoord: “Ek is Gaʹbriël,+ wat in die teenwoordigheid van God staan,+ en ek is gestuur om met jou te praat en om hierdie goeie nuus aan jou bekend te maak. 20  Maar jy sal stil wees en nie kan praat tot op die dag dat hierdie dinge gebeur nie, omdat jy nie my woorde geglo het nie. Tog sal dit op die vasgestelde tyd vervul word.” 21  Intussen het die volk vir Sagariʹa bly wag, en hulle was verbaas omdat hy so lank in die heiligdom gebly het. 22  Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie, en hulle het besef dat hy so pas iets bonatuurliks* in die heiligdom gesien het. Hy het aanhoudend vir hulle beduie, maar hy kon niks sê nie. 23  Toe die dae van sy heilige* diens verby was, het hy huis toe gegaan. 24  ’n Paar dae later het sy vrou Elisabet swanger geword, en sy het haar vyf maande lank afgesonder en gesê: 25  “Dit is wat Jehovah* in hierdie dae vir my gedoen het. Hy het aan my aandag geskenk en my skande onder die mense weggeneem.”+ 26  Toe sy ses maande swanger was, het God die engel Gaʹbriël+ na ’n stad van Galileʹa met die naam Naʹsaret gestuur, 27  na ’n maagd+ wat verloof was aan ’n man met die naam Josef, uit die huis van Dawid. Die naam van hierdie maagd was Maria.+ 28  Toe die engel inkom, het hy vir haar gesê: “Goeiedag, jy wat grootliks deur God geseën is. Jehovah* is met jou.” 29  Maar sy was geskok oor wat hy gesê het en het probeer verstaan wat hierdie groet beteken. 30  Toe het die engel vir haar gesê: “Moenie bang wees nie, Maria, want jy het God se goedkeuring. 31  Kyk! Jy sal swanger word en geboorte gee aan ’n seun,+ en jy moet hom Jesus noem.+ 32  Hy sal groot wees+ en die Seun van die Allerhoogste genoem word,+ en Jehovah* God sal hom die troon van sy vader Dawid gee,+ 33  en hy sal vir ewig as Koning oor die huis van Jakob regeer, en daar sal geen einde aan sy Koninkryk wees nie.”+ 34  Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe sal dit kan gebeur? Want ek het nie seksuele omgang met ’n man nie.”+ 35  Die engel het geantwoord en vir haar gesê: “Heilige gees en krag van die Allerhoogste sal oor jou kom.+ Daarom sal die een wat gebore word, heilig wees+ en God se Seun+ genoem word. 36  En Elisabet jou familielid het ook swanger geword met ’n seun, op haar oudag. Daar is gedink dat sy onvrugbaar is, maar sy is nou al ses maande swanger, 37  want niks* sal vir God onmoontlik wees nie.”+ 38  Toe het Maria gesê: “Kyk! Jehovah* se slavin! Mag alles wat u gesê het, met my gebeur.” Toe het die engel van haar af weggegaan. 39  Kort daarna het Maria vertrek en haastig na die bergland gereis, na ’n stad van Juda, 40  en sy het in die huis van Sagariʹa ingegaan en Elisabet gegroet. 41  Toe Elisabet Maria se groet hoor, het die baba in haar baarmoeder gespring. Elisabet is met heilige gees gevul, 42  en sy het hard uitgeroep: “Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die kind aan wie jy geboorte sal gee! 43  Hoekom ontvang ek dan hierdie voorreg, dat die ma van my Here na my toe kom? 44  Want toe ek hoor hoe jy my groet, het die baba in my baarmoeder gespring van vreugde. 45  Gelukkig is sy wat geglo het, want al hierdie dinge wat van Jehovah* af aan haar gesê is, sal heeltemal vervul word.” 46  En Maria het gesê: “My siel* loof Jehovah,*+ 47  en my gees kan nie anders nie as om oor te loop van vreugde teenoor God, my Redder,+ 48  omdat hy die nederige posisie van sy slavin gesien het.+ Van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem,+ 49  want die Magtige het groot dade vir my gedoen, en heilig is sy naam.+ 50  Hy het van geslag tot geslag genade betoon aan dié wat hom vrees.+ 51  Met sy arm het hy magtige dade gedoen. Hy het die hoogmoediges* uitmekaargedryf.+ 52  Hy het magtige manne van trone afgestoot+ en dié met ’n nederige posisie belangrik gemaak.+ 53  Hy het dié wat honger is, met goeie dinge versadig,+ en hy het dié wat rykdom gehad het, met leë hande weggestuur. 54  Hy het sy kneg Israel kom help en so bewys dat hy onthou het om genade te betoon+ 55  aan Abraham en sy nageslag,*+ tot in ewigheid, net soos hy aan ons voorvaders belowe het.” 56  Maria het omtrent drie maande by haar gebly en toe teruggegaan huis toe. 57  Die tyd het gekom vir Elisabet om geboorte te gee, en sy het geboorte gegee aan ’n seun. 58  Die bure en haar familielede het gehoor dat Jehovah* groot genade aan haar betoon het, en hulle was saam met haar bly.+ 59  Op die agtste dag het hulle gekom om die jong kindjie te besny,+ en hulle wou hom vernoem na sy pa, Sagariʹa. 60  Maar sy ma het gesê: “Nee! Hy sal Johannes genoem word.” 61  Toe het hulle vir haar gesê: “Nie een van jou familielede het hierdie naam nie.” 62  Toe het hulle sy pa deur middel van gebare gevra wat hy wou hê die kind genoem moet word. 63  Hy het toe vir ’n skryfbordjie gevra en geskryf: “Johannes is sy naam.”+ Dit het hulle almal verbaas. 64  Net daar is sy mond geopen en sy tong losgemaak, en hy het begin praat+ en God geloof. 65  En almal wat in hulle omgewing gewoon het, was verbaas en bang, en mense in die hele bergland van Judeʹa het oor al hierdie dinge begin praat. 66  Almal wat dit gehoor het, het in hulle harte begin sê: “Wat sal hierdie jong kindjie word wanneer hy groot is?” Want die hand van Jehovah* was beslis met hom. 67  Toe is sy pa, Sagariʹa, met heilige gees gevul, en hy het geprofeteer en gesê: 68  “Mag Jehovah,* die God van Israel,+ geloof word, want hy het aandag geskenk aan sy volk en vir hulle verlossing gebring.+ 69  Hy het aan ons ’n horing van redding*+ gegee uit die huis van sy kneg Dawid.+ 70  Hy het deur die monde van sy heilige profete van die ou tyd belowe+ 71  dat hy ons sal red van ons vyande en van almal wat ons haat.+ 72  Soos hy ons voorvaders belowe het, sal hy genade aan ons betoon en sy heilige verbond onthou.+ 73  Dit is die eed wat hy aan Abraham, ons voorvader, gesweer het.+ 74  Volgens hierdie eed sal hy ons van vyande red en ons dan die voorreg gee om sonder vrees heilige diens aan hom te verrig, 75  sodat ons ons hele lewe lank lojaal en regverdig voor hom kan wees. 76  Maar jy, jong kindjie, jy sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor Jehovah* uit gaan om sy weg voor te berei.+ 77  Jy sal sy volk vertel dat hulle gered kan word deur vergifnis van hulle sondes,+ 78  as gevolg van die genade wat ons God so liefdevol betoon. Hierdie genade van bo sal wees soos die lig wat teen dagbreek skyn, 79  om lig te gee aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood sit,+ en om ons voete te lei op die weg van vrede.” 80  En die jong kindjie het gegroei en sterk geword in die gees. Hy het in die woestyn gebly tot op die dag dat hy in die openbaar aan Israel verskyn het.

Voetnote

Of “van sy ma se baarmoeder af”.
Of “’n visioen”.
Of “openbare”.
Of “geen verklaring”.
Of “My hele wese”. Sien Woordelys.
Of “dié wat hoogmoedige bedoelings in hulle harte het”.
Lett. “saad”.
Of “’n kragtige redder”. Sien Woordelys, “Horing”.