Volgens Lukas 12:1-59

 • Suurdeeg van die Fariseërs (1-3)

 • Vrees God, nie mense nie (4-7)

 • Erken eenheid met Christus (8-12)

 • Illustrasie van dwase ryk man (13-21)

 • Hou op om bekommerd te wees (22-34)

  • Klein kuddetjie (32)

 • Waaksaamheid (35-40)

 • Die getroue bestuurder en ’n ontroue bestuurder (41-48)

 • Nie vrede nie, maar verdeeldheid (49-53)

 • Ondersoek betekenis van die tye (54-56)

 • Los sake gou op (57-59)

12  Intussen het duisende mense bymekaargekom en daar was so baie van hulle dat hulle mekaar amper vertrap het. Toe het Jesus eers vir sy dissipels gesê: “Pasop vir die suurdeeg van die Fariseërs, wat skynheiligheid is.+  Maar daar is niks wat sorgvuldig weggesteek is wat nie geopenbaar sal word nie, en geen geheim wat nie bekend sal word nie.+  Daarom sal wat julle in die donker sê, in die lig gehoor word, en wat julle in julle huise fluister, van die dakke af verkondig word.  Verder sê ek vir julle, my vriende:+ Moenie dié vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie.+  Maar ek sal vir julle wys wie julle moet vrees: Vrees die Een wat nie net die gesag het om dood te maak nie, maar ook die gesag het om in Gehenʹna*+ te gooi. Ja, ek sê vir julle, vrees Hom.+  Vyf mossies word vir twee muntstukke van min waarde* verkoop, nie waar nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet* nie.+  Maar selfs die hare op julle kop is almal getel.+ Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.+  “Ek sê vir julle: As iemand voor mense sê dat hy my ken,+ sal die Seun van die mens ook voor die engele van God sê dat hy hom ken.+  Maar as iemand voor mense sê dat hy my nie ken nie, sal ek voor die engele van God sê dat ek hom nie ken nie.+ 10  En as iemand ’n woord teen die Seun van die mens sê, sal hy vergewe word, maar as iemand teen die heilige gees laster, sal hy nie vergewe word nie.+ 11  Wanneer hulle julle voor openbare vergaderinge,* regeringsamptenare en owerhede bring, moet julle nie bekommerd wees oor wat julle moet sê om julle te verdedig of hoe julle dit moet sê nie,+ 12  want die heilige gees sal julle in daardie selfde uur die dinge leer wat julle moet sê.”+ 13  Toe het iemand in die skare vir Jesus gesê: “Leermeester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel.” 14  Hy het vir hom gesê: “Mens, wie het my as regter aangestel of as die een wat julle erfenis vir julle moet verdeel?” 15  Toe het hy vir hulle gesê: “Pasop en vermy elke vorm van gierigheid,*+ want selfs wanneer iemand ’n oorvloed het, hang sy lewe nie van sy besittings af nie.”+ 16  Toe het hy vir hulle ’n illustrasie vertel en gesê: “Die land van ’n ryk man het ’n goeie opbrengs gelewer. 17  Hy het vir homself begin sê: ‘Wat moet ek doen noudat ek geen plek het om my oes te versamel nie?’ 18  Toe het hy gesê: ‘Ek weet! Ek sal my voorraadskure afbreek en groter voorraadskure bou,+ en ek sal al my graan en al my goedere daar versamel. 19  Ek sal vir myself sê: “Jy* het baie goeie dinge weggesit vir die jare wat voorlê. Ontspan, eet, drink, geniet die lewe.”’ 20  Maar God het vir hom gesê: ‘Onredelike mens, vanaand sal jy sterf.* Wie gaan dan die dinge kry wat jy opgegaar het?’+ 21  So gaan dit met die mens wat vir homself skatte opgaar, maar nie ryk is teenoor God nie.”+ 22  Toe het hy vir sy dissipels gesê: “Daarom sê ek vir julle: Hou op om bekommerd te wees oor julle lewens, oor wat julle sal eet, of oor julle liggame, oor wat julle sal aantrek.+ 23  Want die lewe is meer werd as kos, en die liggaam is meer werd as klere. 24  Dink aan die kraaie: Hulle saai nie saad nie en hulle oes nie. Hulle het nie ’n skuur of ’n stoorkamer nie, en tog sorg God dat hulle kos het.+ Is julle nie baie meer werd as voëls nie?+ 25  Wie van julle kan ’n el* by sy lewe voeg deur hom te bekommer? 26  As julle dan nie eers so ’n klein dingetjie kan doen nie, hoekom sal julle bekommerd wees oor al die ander dinge?+ 27  Let op hoe die lelies groei: Hulle sloof hulle nie af nie en hulle spin ook nie, maar ek sê vir julle dat nie eers Salomo met al sy prag en rykdom soos een van hulle geklee was nie.+ 28  As God dan die plantegroei in die veld so klee, wat vandag hier is en môre in ’n oond gegooi word, hoeveel te meer sal hy julle klee! Waar is julle geloof? 29  Hou dus op om te soek wat julle sal eet en wat julle sal drink, en hou op om angstig en gespanne te wees.+ 30  Want al hierdie dinge jaag die nasies van die wêreld gretig na, maar julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.+ 31  Hou eerder aan om sy Koninkryk te soek, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.+ 32  “Moenie bang wees nie, klein kuddetjie,+ want julle Vader het dit goedgevind om die Koninkryk aan julle te gee.+ 33  Verkoop julle besittings en gee geskenke aan die armes.*+ Maak vir julle geldsakke wat nie stukkend raak nie, dit wil sê ’n skat in die hemel wat nooit opraak nie,+ waar geen dief naby kom nie en waar geen mot verteer nie. 34  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. 35  “Sorg dat julle aangetrek en gereed is,*+ en laat julle lampe brand,+ 36  en julle moet soos mense wees wat vir hulle meester wag om van die huweliksfees af+ terug te kom,+ sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak wanneer hy kom klop. 37  Gelukkig is daardie slawe wanneer die meester kom en sien dat hulle wakker is! Ek verseker julle: Hy sal ’n voorskoot aantrek* en hulle ’n plek by die tafel laat inneem en hulle kom bedien. 38  En gelukkig is hulle as hy in die tweede waak* of selfs in die derde waak* kom en sien dat hulle gereed is! 39  Maar weet dit: As die huiseienaar geweet het hoe laat* die dief kom, sou hy nie toegelaat het dat daar by sy huis ingebreek word nie.+ 40  Julle moet julle ook gereed hou, want die Seun van die mens kom op ’n uur wat julle nie verwag nie.”+ 41  Toe het Petrus gevra: “Here, vertel u hierdie illustrasie net vir ons of ook vir almal?” 42  En die Here het gesê: “Wie is werklik die getroue bestuurder,* die verstandige,* wat sy meester oor sy huisknegte* sal aanstel om altyd vir hulle hulle deel van die voedsel op die regte tyd te gee?+ 43  Gelukkig is daardie slaaf as sy meester hom daarmee besig vind wanneer hy kom! 44  Ek vertel julle die waarheid: Sy meester sal hom oor al sy besittings aanstel. 45  Maar as daardie slaaf ooit in sy hart sou sê: ‘My meester vat lank om te kom,’ en hy die diensknegte en die diensmeisies begin slaan en begin eet en drink en dronk word,+ 46  sal die meester van daardie slaaf op ’n dag en ’n uur kom wanneer hy hom nie verwag nie, en hy sal hom baie swaar straf en hom ’n plek gee by die mense wat nie getrou was nie. 47  Dan sal die slaaf wat die wil van sy meester verstaan het maar nie gereedgemaak het of gedoen het wat hy gevra het nie, baie slae kry.+ 48  Maar die een wat nie verstaan het nie en tog dinge gedoen het wat slae verdien, sal min slae kry. Ja, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie vereis word, en van die een wat in beheer van baie geplaas is, sal meer as gewoonlik vereis word.+ 49  “Ek het gekom om ’n vuur op die aarde te maak, en waarvoor kan ek nog wens as dit reeds aangesteek is? 50  Ja, ek het ’n doop om mee gedoop te word, en ek sal angstig bly totdat dit verby is!+ 51  Dink julle ek het gekom om vrede op die aarde te bring? Ek sê vir julle: Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid.+ 52  Want van nou af sal daar vyf in een huis verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie. 53  Hulle sal verdeeld wees: pa teen seun en seun teen pa, ma teen dogter en dogter teen ma, skoonma teen skoondogter en skoondogter teen skoonma.”+ 54  Toe het hy ook vir die skare gesê: “Wanneer julle ’n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: ‘Daar kom ’n storm,’ en dan gebeur dit. 55  En wanneer julle sien dat ’n suidewind waai, sê julle: ‘Daar sal ’n hittegolf wees,’ en dan gebeur dit. 56  Skynheiliges, julle kan sien hoe die weer gaan wees deur na die aarde en die lug te kyk, maar hoekom kan julle nie sien wat in hierdie tyd plaasvind nie?+ 57  Hoekom oordeel julle nie ook vir julleself wat regverdig is nie? 58  Wanneer jy byvoorbeeld na ’n heerser toe gaan met iemand wat ’n saak teen jou gemaak het, moet jy op pad moeite doen om die saak met hom op te los. Anders sal hy jou dalk voor die regter sleep, en die regter sal jou aan die wag oorlewer, en die wag sal jou in die tronk gooi.+ 59  Ek kan jou verseker dat jy beslis nie daar sal uitkom totdat jy jou laaste sent* betaal het nie.”

Voetnote

Lett. “twee assarions”. Sien Aanh. B14.
Of “misgekyk”.
Of moontlik “voor sinagoges”.
Of “hebsug”.
Of “Siel, jy”.
Of “eis hulle jou siel van jou”.
Of “genadegawes”.
Lett. “Laat julle lendene omgord wees”.
Of “hom omgord”.
D.w.s. van omtrent 09:00 tot middernag.
D.w.s. van middernag tot omtrent 03:00.
Of “in watter uur”.
Of “huisbestuurder”.
Of “die wyse”.
Of “bediendes”.
Lett. “die laaste lepton”. Sien Aanh. B14.