Volgens Lukas 10:1-42

  • Jesus stuur die 70 uit (1-12)

  • Waarskuwing aan onberouvolle stede (13-16)

  • Die 70 keer terug (17-20)

  • “Aan jong kinders geopenbaar” (21-24)

  • Illustrasie van goedhartige Samaritaan (25-37)

  • Jesus besoek Marta en Maria (38-42)

10  Ná hierdie dinge het die Here 70 ander gekies en hulle twee-twee voor hom uit gestuur+ na elke stad en plek waarheen hy self sou gaan.  Toe het hy vir hulle gesê: “Ja, die oes is groot, maar die werkers is min. Smeek dus die Meester van die oes om werkers in sy oes uit te stuur.+  Gaan! Ek stuur julle soos lammers onder wolwe in.+  Moenie ’n geldsak of ’n voedselsak of sandale saamvat nie,+ en moet niemand langs die pad groet nie.*  Oral waar julle in ’n huis ingaan, sê eers: ‘Mag hierdie huis vrede hê.’+  En as daar ’n vriend van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Maar so nie, sal dit na julle toe terugkeer.  Bly dan in daardie huis+ en eet en drink wat hulle voorsien,+ want die werker is sy betaling werd.+ Moenie van huis tot huis rondtrek nie.  “En waar julle ook al in ’n stad ingaan en die mense julle ontvang, eet wat hulle vir julle gee,  en genees die siek mense daarin en sê vir hulle: ‘Die Koninkryk van God het naby julle gekom.’+ 10  Maar waar julle ook al in ’n stad ingaan en die mense julle nie ontvang nie, gaan uit in sy hoofstrate en sê: 11  ‘Selfs die stof van julle stad wat aan ons voete vassit, vee ons teen julle af.+ Maar hou in gedagte dat die Koninkryk van God naby gekom het.’ 12  Ek sê vir julle dat dit in daardie dag beter sal gaan met Sodom as met daardie stad.+ 13  “Dit sal sleg gaan met jou, Goʹrasin! Dit sal sleg gaan met jou, Betsaiʹda! Want as die kragtige werke wat in julle plaasgevind het, in Tirus en Sidon plaasgevind het, sou hulle lankal berou getoon het en in sak en as gaan sit het.+ 14  Daarom sal dit in die oordeel beter gaan met Tirus en Sidon as met julle. 15  En jy, Kaperʹnaum, sal jy miskien hoog opgelig word tot in die hemel? Jy sal afkom na die Graf* toe! 16  “Wie na julle luister, luister ook na my.+ En wie julle verwerp, verwerp my ook. Wat meer is, wie my verwerp, verwerp ook die Een wat my gestuur het.”+ 17  Toe het die 70 vreugdevol teruggekom en gesê: “Here, selfs die demone gehoorsaam ons wanneer ons u naam gebruik.”+ 18  Toe het hy vir hulle gesê: “Ek sien dat Satan reeds soos weerlig uit die hemel geval het.+ 19  Ek het julle die gesag gegee om slange en skerpioene te vertrap, en om al die krag van die vyand te breek,+ en niks of niemand sal enigiets slegs aan julle doen nie. 20  Tog moet julle nie bly wees dat die geeste julle gehoorsaam nie, maar wees bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.”+ 21  Op daardie oomblik het hy begin oorloop van vreugde in die heilige gees en gesê: “Ek loof u in die openbaar, Vader, Here van hemel en aarde, omdat u hierdie dinge sorgvuldig vir die wyse en geleerde* mense+ weggesteek het en dit aan jong kinders geopenbaar het. Ja, o Vader, want u het goedgekeur dat dit op hierdie manier gebeur.+ 22  My Vader het alles aan my gegee, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader. En niemand weet wie die Vader is nie, behalwe die Seun,+ en enigeen aan wie die Seun bereid is om hom te openbaar.”+ 23  Toe hulle alleen was, het hy na die dissipels gedraai en vir hulle gesê: “Gelukkig is die oë wat die dinge sien wat julle sien.+ 24  Want ek sê vir julle: Baie profete en konings wou graag die dinge sien wat julle sien, maar hulle het dit nie gesien nie,+ en hulle wou die dinge hoor wat julle hoor, maar hulle het dit nie gehoor nie.” 25  ’n Man wat die Wet goed geken het, het opgestaan om hom te toets en het gevra: “Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang?”+ 26  Hy het vir hom gevra: “Wat staan in die Wet geskryf? Wat het jy daarin gelees?” 27  Hy het geantwoord: “‘Jy moet Jehovah* jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel* en met al jou krag en met jou hele verstand’,+ en ‘jou naaste soos jouself’.”+ 28  Hy het vir hom gesê: “Jy het reg geantwoord. Hou aan om dit te doen, en jy sal die lewe ontvang.”+ 29  Maar omdat die man wou bewys dat hy regverdig is,+ het hy vir Jesus gevra: “En wie is my naaste?” 30  Jesus het gesê: “’n Man het van Jerusalem na Jeʹrigo afgegaan en is deur rowers aangeval, wat hom uitgetrek en geslaan het en hom halfdood agtergelaat het. 31  En toevallig het ’n priester met daardie pad afgegaan, maar toe hy hom sien, het hy aan die oorkant verbygegaan. 32  Toe het daar ’n Leviet verbygekom. Toe hy die man sien, het hy ook aan die oorkant verbygegaan. 33  Maar ’n sekere Samaritaan+ wat op die pad gereis het, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy baie jammer gevoel vir hom. 34  En hy het na hom toe gegaan en sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Toe het hy hom opgetel en hom op sy eie dier gesit en hom na ’n herberg geneem en vir hom gesorg. 35  Die volgende dag het hy twee denaʹrii* uitgehaal, dit vir die eienaar gegee en gesê: ‘Sorg vir hom, en as jy meer as dit uitgee, sal ek jou terugbetaal wanneer ek terugkom.’ 36  Wat dink jy? Wie van hierdie drie het hom die naaste gemaak+ van die man wat deur die rowers aangeval is?” 37  Hy het gesê: “Die een wat goed was vir hom.”+ Jesus het toe vir hom gesê: “Gaan en doen dieselfde.”+ 38  En op hulle reis het hy in ’n sekere dorpie ingegaan. Hier het ’n vrou met die naam Marta+ hom as ’n gas in haar huis ontvang. 39  Sy het ook ’n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit en luister het na wat hy gesê het.* 40  Marta se aandag is egter afgelei omdat sy druk besig was om alles voor te berei. Toe het sy na hom toe gekom en gesê: “Here, gee u nie om dat my suster my los om alles alleen te doen nie? Sê vir haar om my te kom help.” 41  Die Here het vir haar gesê: “Marta, Marta, jy is angstig en bekommerd oor baie dinge, 42  maar net ’n paar dinge is nodig, of selfs net een. Maria het die goeie* deel gekies,+ en dit sal nie van haar af weggeneem word nie.”

Voetnote

Of “met ’n omhelsing groet nie”.
Of “Hades”. Sien Woordelys.
Lett. “intellektuele”.
Lett. “sy woord”.
Of “beste”.