Volgens Lukas 18:1-43

  • Illustrasie van regter en weduwee (1-8)

  • Die Fariseër en die belastinggaarder (9-14)

  • Jesus en die kinders (15-17)

  • ’n Ryk heerser se vraag (18-30)

  • Jesus se dood weer voorspel (31-34)

  • Blinde bedelaar kan weer sien (35-43)

18  Toe het hy vir hulle ’n illustrasie vertel oor waarom dit nodig is om altyd te bid en nie moed op te gee nie.+  Hy het gesê: “In ’n sekere stad was daar ’n regter wat geen vrees vir God en geen respek vir mense gehad het nie.  Daar was ook ’n weduwee in daardie stad, en sy het na hom toe bly gaan en gesê: ‘Oordeel regverdig tussen my en die een teen wie ek ’n regsaak het.’  Wel, ’n ruk lank wou hy dit nie doen nie, maar agterna het hy vir homself gesê: ‘Al het ek geen vrees vir God en geen respek vir mense nie,  sal ek ’n regverdige oordeel uitspreek omdat hierdie weduwee my die hele tyd lastig val. Dan sal sy ophou kom en my nie langer uitput met haar versoek nie.’”*+  Toe het die Here gesê: “Hoor wat die regter gesê het, al is hy onregverdig!  Sal God dan nie sorg dat dié wat hy uitgekies het en wat dag en nag tot hom uitroep,+ regverdig behandel word terwyl hy geduldig is met hulle nie?+  Ek sê vir julle: Hy sal dadelik sorg dat hulle regverdig behandel word. Maar sal die Seun van die mens werklik hierdie geloof* op die aarde vind wanneer hy kom?”  Hy het ook die volgende illustrasie vertel vir party wat gedink het dat hulle regverdig is en wat ander as niks beskou het nie: 10  “Twee mans het na die tempel gegaan om te bid. Die een was ’n Fariseër en die ander een ’n belastinggaarder.* 11  Die Fariseër het gaan staan en by homself begin bid: ‘O God, ek dank u dat ek nie soos al die ander mense is nie – afpersers, onregverdiges, egbrekers – of selfs soos hierdie belastinggaarder nie. 12  Ek vas twee keer per week en ek gee ’n tiende van alles wat ek verkry.’+ 13  Maar die belastinggaarder, wat op ’n afstand gestaan het, wou nie eers na die hemel opkyk nie. Hy het op sy bors bly slaan en gesê: ‘O God, ek is ’n sondaar.+ Betoon genade aan my.’ 14  Ek sê vir julle: Hierdie man het na sy huis gegaan en was regverdiger as daardie Fariseër.+ Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, maar elkeen wat nederig is, sal verhoog word.”+ 15  En mense het ook hulle jong kinders na hom toe gebring sodat hy aan hulle kon raak, maar toe die dissipels dit sien, het hulle streng met hulle begin praat.+ 16  Jesus het egter die jong kinders na hom toe geroep en gesê: “Laat die jong kinders na my toe kom, en moet hulle nie probeer keer nie, want die Koninkryk van God behoort aan mense wat soos hulle is.+ 17  Ek verseker julle: Elkeen wat nie die Koninkryk van God soos ’n jong kind ontvang nie, sal glad nie daar ingaan nie.”+ 18  Een van die heersers het vir hom gevra: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang?”+ 19  Jesus het vir hom gesê: “Hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, God.+ 20  Jy ken die gebooie: ‘Moenie egbreuk pleeg nie,+ moenie moord pleeg nie,+ moenie steel nie,+ moenie valslik getuig nie,+ eer* jou pa en jou ma.’”+ 21  Toe het hy gesê: “Ek was van kleins af gehoorsaam aan al hierdie dinge.” 22  Nadat Jesus dit gehoor het, het hy vir hom gesê: “Daar is nog een ding wat jy moet doen: Verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê. En kom word my volgeling.”+ 23  Toe hy dit hoor, het hy baie hartseer geword, want hy was baie ryk.+ 24  Jesus het na hom gekyk en gesê: “Hoe moeilik sal dit tog vir mense met geld wees om in die Koninkryk van God in te gaan!+ 25  Om die waarheid te sê, dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die Koninkryk van God in te gaan.”+ 26  Dié wat dit gehoor het, het gevra: “Wie kan dan gered word?”+ 27  Hy het gesê: “Die dinge wat onmoontlik is vir mense, is moontlik vir God.”+ 28  Maar Petrus het gesê: “Ons het alles wat ons gehad het, agtergelaat en u gevolg.”+ 29  Hy het vir hulle gesê: “Ek verseker julle dat elkeen wat huis of vrou of broers of ouers of kinders ter wille van die Koninkryk van God verlaat het,+ 30  in hierdie tyd baie keer soveel sal kry, en in die wêreld wat kom,* die ewige lewe.”+ 31  Toe het hy die Twaalf eenkant geneem en vir hulle gesê: “Ons is op pad na Jerusalem, en alles wat deur middel van die profete oor die Seun van die mens geskryf is, sal vervul* word.+ 32  Hy sal byvoorbeeld aan mense van die nasies oorgelewer word+ en sal bespot+ en mishandel word en daar sal op hom gespoeg word.+ 33  Nadat hulle hom met ’n gésel* geslaan het, sal hulle hom doodmaak,+ maar op die derde dag sal hy opstaan.”+ 34  Maar hulle het nie enige van hierdie dinge begryp nie, want die betekenis van hierdie woorde is vir hulle weggesteek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. 35  En toe Jesus naby Jeʹrigo kom, het ’n blinde man langs die pad gesit en bedel.+ 36  Omdat hy gehoor het dat ’n skare daar verbygaan, het hy begin vra wat aan die gang is. 37  Hulle het vir hom gesê: “Jesus die Nasarener gaan verby!” 38  Toe het hy uitgeroep: “Jesus, Seun van Dawid, betoon genade aan my!” 39  En die mense wat voor geloop het, het hom streng beveel om stil te bly, maar hy het al hoe meer uitgeroep: “Seun van Dawid, betoon genade aan my!” 40  Toe het Jesus stilgestaan en beveel dat die man na hom toe gebring moet word. Nadat hy nader gekom het, het Jesus vir hom gevra: 41  “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Hy het gesê: “Here, laat my weer sien.” 42  Toe het Jesus vir hom gesê: “Jy kan weer sien. Jou geloof het jou gesond gemaak.”+ 43  En onmiddellik kon hy weer sien, en hy het hom begin volg+ terwyl hy God geloof het. Toe al die mense dit sien, het hulle God ook geloof.+

Voetnote

Of “slaan totdat ek gedaan is nie”.
Of “hierdie soort geloof”. Lett. “die geloof”.
Iemand wat belasting vir die regering invorder.
Of “respekteer”.
Of “komende stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “volbring”.