Volgens Lukas 11:1-54

  • Hoe om te bid (1-13)

    • Modelgebed (2-4)

  • Demone deur God se vinger uitgedryf (14-23)

  • Onrein gees keer terug (24-26)

  • Ware geluk (27, 28)

  • Teken van Jona (29-32)

  • Lamp van die liggaam (33-36)

  • Skynheiliges word veroordeel (37-54)

11  Eenkeer het hy op ’n sekere plek gebid. Toe hy klaar was, het een van sy dissipels vir hom gesê: “Here, leer ons hoe om te bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.”  Daarom het hy vir hulle gesê: “Wanneer julle bid, sê: ‘Vader, laat u naam geheilig word.+ Laat u Koninkryk kom.+  Gee ons elke dag ons brood volgens ons daaglikse behoeftes.+  En vergewe ons ons sondes,+ want ons vergewe ook elkeen wat teen ons gesondig het,*+ en moet ons nie in versoeking bring nie.’”+  Toe het hy vir hulle gesê: “Sê nou een van julle het ’n vriend en jy gaan middernag na hom toe en sê vir hom: ‘Vriend, leen vir my drie brode,  want een van my vriende het nou net by my aangekom, en ek het niks om vir hom aan te bied nie.’  Maar die man antwoord van binne af: ‘Hou op om my te pla. Die deur is al gesluit, en my jong kinders is saam met my in die bed. Ek kan nie opstaan en vir jou iets gee nie.’  Ek sê vir julle: Al staan die man nie op om vir jou iets te gee omdat jy sy vriend is nie, sal die man beslis opstaan omdat jy aanhoudend vra,+ en die man sal vir jou gee wat jy ook al nodig het.  Daarom sê ek vir julle: Hou aan vra,+ en daar sal vir julle gegee word. Hou aan soek, en julle sal vind. Hou aan klop, en daar sal vir julle oopgemaak word.+ 10  Want elkeen wat vra, ontvang,+ en elkeen wat soek, vind, en vir elkeen wat klop, sal daar oopgemaak word. 11  Ja, watter pa onder julle sal, as sy seun ’n vis vra, vir hom ’n slang in plaas van ’n vis gee?+ 12  Of sal hy vir hom ’n skerpioen gee as hy ’n eier vra? 13  As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ 14  Later het hy ’n demoon uit ’n stom man uitgedryf.+ Nadat die demoon uitgekom het, kon die stom man weer praat, en die skare was verbaas.+ 15  Maar sommige van hulle het gesê: “Hy dryf die demone uit deur Beëlʹsebub,* die heerser van die demone.”+ 16  En om hom te toets, wou ander ’n teken+ uit die hemel van hom hê. 17  Omdat hy geweet het wat hulle dink,+ het hy vir hulle gesê: “Elke koninkryk wat verdeeld is, word verwoes, en ’n huis wat verdeeld is, val. 18  As Satan dan ook teen homself draai, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek die demone deur Beëlʹsebub uitdryf. 19  As ek die demone deur Beëlʹsebub uitdryf, deur wie dryf julle volgelinge hulle uit? Daarom sal hulle julle veroordeel. 20  Maar as ek die demone deur God se vinger+ uitdryf, het die Koninkryk van God julle werklik ingehaal.+ 21  Wanneer ’n sterk, goed gewapende man sy paleis bewaak, bly sy besittings veilig. 22  Maar wanneer iemand wat sterker is as hy, hom aanval en die oorhand oor hom kry, neem daardie man al sy wapens waarop hy vertrou het en verdeel hy die goed wat hy by hom gevat het. 23  Enigiemand wat nie aan my kant is nie, is teen my, en enigiemand wat nie mense saam met my bymekaarmaak nie, dryf hulle uitmekaar.+ 24  “Wanneer ’n onrein gees uit ’n mens uitkom, trek hy deur waterlose plekke op soek na ’n rusplek, en wanneer hy nie een gevind het nie, sê hy: ‘Ek sal teruggaan na my huis waaruit ek getrek het.’+ 25  En wanneer hy daar aankom, sien hy dat die huis skoongevee en versier is. 26  Dan gaan hy en neem hy sewe ander geeste saam wat nog slegter as hy is, en nadat hulle ingegaan het, bly hulle daar. Dan is die uiteinde vir daardie mens erger as sy begin.” 27  Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het ’n vrou uit die skare na hom toe uitgeroep: “Gelukkig is die baarmoeder wat u gedra het en die borste wat u gevoed het!”+ 28  Maar hy het gesê: “Nee, gelukkig is dié wat die woord van God hoor en dit gehoorsaam!”+ 29  Toe die skare saamstroom, het hy begin sê: “Hierdie geslag is ’n goddelose geslag. Hulle soek ’n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona.+ 30  Want net soos Jona+ ’n teken vir die Nineviete geword het, so sal die Seun van die mens ’n teken vir hierdie geslag wees. 31  Die koningin van die suide+ sal in die oordeel saam met hierdie geslag ’n opstanding kry en sal hulle veroordeel, want sy het van die eindes van die aarde af gekom om die wysheid van Salomo te hoor. Maar kyk! iemand groter as Salomo is hier.+ 32  Die Nineviete sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en sal hulle veroordeel, want die Nineviete het berou gehad as gevolg van wat Jona verkondig het.+ Maar kyk! iemand groter as Jona is hier. 33  Nadat iemand ’n lamp aangesteek het, steek hy dit nie weg nie of sit hy dit nie onder ’n emmer* nie, maar op die lampstaander,+ sodat dié wat inkom, die lig kan sien. 34  Die lamp van die liggaam is jou oog. Wanneer jou oog gefokus* is, is jou hele liggaam ook helder,* maar wanneer jou oog vol jaloesie* is, is jou liggaam ook donker.+ 35  Maak seker dat die lig in jou nie duisternis is nie. 36  As jou hele liggaam dan helder is en geen deel daarvan donker is nie, sal dit so helder wees soos wanneer ’n lamp se strale vir jou lig gee.” 37  Toe hy dit gesê het, het ’n Fariseër hom gevra om by hom te kom eet. En hy het ingegaan en sy plek by die tafel ingeneem. 38  Die Fariseër was egter verbaas toe hy sien dat hy nie voor die maaltyd gewas het nie.*+ 39  Maar die Here het vir hom gesê: “Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en skottel skoon, maar aan die binnekant is julle vol gierigheid en goddeloosheid.+ 40  Onredelike mense! Hy wat die buitekant gemaak het, het ook die binnekant gemaak, nie waar nie? 41  Maar wanneer julle geskenke aan die armes* gee, moet dit van binne af kom, en alles omtrent julle sal skoon wees. 42  Maar dit sal sleg gaan met julle, Fariseërs, want julle gee die tiende van die kruisement en van die wynruit* en van elke ander soort kruie,*+ maar julle ignoreer die geregtigheid en die liefde vir God! Dit was nodig dat julle hierdie dinge doen, maar sonder om die ander dinge te ignoreer.+ 43  Dit sal sleg gaan met julle, Fariseërs, want julle hou daarvan om die voorste* sitplekke in die sinagoges te hê en om op die markpleine gegroet te word!+ 44  Dit sal sleg gaan met julle, want julle is soos daardie grafte* wat nie mooi gesien kan word nie*+ en waaroor mense loop sonder om dit te besef!” 45  Een van dié wat die Wet goed geken het, het vir hom gesê: “Leermeester, deur hierdie dinge te sê, beledig u ons ook.” 46  Toe het hy gesê: “Dit sal ook sleg gaan met julle wat die Wet goed ken, want julle belaai die mense met vragte wat moeilik is om te dra, maar julle raak self nie aan die vragte met een van julle vingers nie!+ 47  “Dit sal sleg gaan met julle, want julle bou die grafte* van die profete, maar julle voorvaders het hulle doodgemaak!+ 48  Julle is beslis getuies van die dade van julle voorvaders, en tog keur julle dit goed. Hulle het die profete doodgemaak,+ maar julle bou hulle grafte. 49  Daarom het die wysheid van God ook gesê: ‘Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, en hulle sal party van hulle doodmaak en vervolg, 50  sodat hierdie geslag verantwoordelik gehou kan word vir die bloed van al die profete wat van die begin van die mensdom* af uitgestort is,+ 51  van die bloed van Abel+ af tot by die bloed van Sagariʹa, wat tussen die altaar en die tempel* doodgemaak is.’+ Ja, ek sê vir julle, hierdie geslag sal daarvoor verantwoordelik gehou word. 52  “Dit sal sleg gaan met julle wat die Wet goed ken, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Julle het self nie ingegaan nie, en julle probeer die mense keer wat wil ingaan!”+ 53  En toe hy daar weggaan, het die skrifgeleerdes en die Fariseërs begin om groot druk op hom te plaas en om hom nog baie ander vrae te vra, 54  terwyl hulle gewag het dat hy iets sê wat hulle teen hom kon gebruik.+

Voetnote

Lett. “wat by ons in die skuld is”.
’n Naam vir Satan.
Of “maatemmer”.
Of “helder”. Lett. “eenvoudig”.
Of “vol lig”.
Of “afguns”. Lett. “sleg; goddeloos”.
D.w.s. dat hy hom nie seremonieel gereinig het nie.
Of “genadegawes”.
’n Plant wat in medisyne gebruik is en om kos te geur.
Of “groente”.
Of “beste”.
Of “gedenkgrafte”.
Of “wat nie gemerk is nie”.
Of “gedenkgrafte”.
Of “grondlegging van die wêreld”.
Lett. “huis”.