Volgens Lukas 19:1-48

  • Jesus besoek Saggeus (1-10)

  • Illustrasie van tien minas (11-27)

  • Jesus kom Jerusalem triomfantlik binne (28-40)

  • Jesus huil oor Jerusalem (41-44)

  • Jesus reinig die tempel (45-48)

19  Toe het hy Jeʹrigo binnegegaan en daardeur gereis.  En daar was ’n man met die naam Saggeʹus. Hy was ’n hoofbelastinggaarder,* en hy was ryk.  Wel, hy het probeer sien wie hierdie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie sien nie, want hy was kort.  Toe het hy vooruit gehardloop en in ’n vyeboom* geklim om Jesus te sien, want hy sou binnekort daar verbygaan.  Toe Jesus by die plek kom, het hy opgekyk en vir hom gesê: “Saggeʹus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly.”  Toe het hy vinnig afgeklim en hom vreugdevol as ’n gas ontvang.  Toe hulle dit sien, het hulle almal gekla en gesê: “Hy is ’n gas in die huis van ’n man wat ’n sondaar is.”+  Maar Saggeʹus het opgestaan en vir die Here gesê: “Kyk! Die helfte van my besittings, Here, gee ek vir die armes, en ek sal die mense wat ek afgepers het,* vier keer soveel terugbetaal.”+  Toe het Jesus vir hom gesê: “Vandag het daar redding na hierdie huis gekom, omdat jy ook ’n seun van Abraham is. 10  Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”+ 11  Terwyl hulle na hierdie dinge geluister het, het hy nog ’n illustrasie vertel, want hy was naby Jerusalem en hulle het gedink dat die Koninkryk van God dadelik gaan verskyn.+ 12  Daarom het hy gesê: “’n Sekere man uit ’n koninklike gesin het na ’n ver land gereis+ om koning te word, en daarna sou hy terugkeer. 13  Hy het tien van sy slawe geroep, vir hulle tien minas* gegee en vir hulle gesê: ‘Dryf handel hiermee totdat ek kom.’+ 14  Maar die ander inwoners het hom gehaat en ’n groep ambassadeurs agter hom aan gestuur om te sê: ‘Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet word nie.’ 15  “Toe hy uiteindelik terugkom nadat hy koning geword het,* het hy die slawe vir wie hy die geld* gegee het, geroep om uit te vind hoeveel hulle gemaak het deur met sy geld handel te dryf.+ 16  Die eerste een het vorentoe gekom en gesê: ‘Heer, met u een mina het ek nog tien minas gekry.’+ 17  Hy het vir hom gesê: ‘Mooi so, goeie slaaf! Omdat jy in ’n baie klein saak getrou was, sal jy beheer hê oor tien stede.’+ 18  En die tweede een het gekom en gesê: ‘Heer, met u een mina het ek nog vyf minas gekry.’+ 19  Hy het ook vir hierdie een gesê: ‘En jy sal beheer hê oor vyf stede.’ 20  Maar ’n ander een het gekom en gesê: ‘Heer, hier is u mina, wat ek in ’n doek weggesteek het. 21  U sien, ek was bang vir u, want u is ’n streng man. U neem wat u nie gedeponeer het nie en oes wat u nie gesaai het nie.’+ 22  Hy het vir hom gesê: ‘Uit jou eie mond oordeel ek jou, jou goddelose slaaf. Jy het mos geweet dat ek ’n streng man is wat neem wat ek nie gedeponeer het nie en oes wat ek nie gesaai het nie.+ 23  Hoekom het jy dan nie my geld* in ’n bank gesit nie? Dan sou ek dit met rente teruggekry het toe ek gekom het.’ 24  “Toe het hy vir die mense wat daar gestaan het, gesê: ‘Vat die mina by hom en gee dit vir die een wat die tien minas het.’+ 25  Maar hulle het vir hom gesê: ‘Heer, hy het tien minas!’ 26  Hy het geantwoord: ‘Ek sê vir julle: As iemand het, sal meer aan hom gegee word, maar as iemand nie het nie, sal selfs wat hy het, van hom af weggeneem word.+ 27  En bring my vyande wat nie wou hê dat ek koning oor hulle moet word nie, en maak hulle hier voor my dood.’” 28  Nadat hy hierdie dinge gesê het, het hy verder gegaan na Jerusalem. 29  Toe hy naby Betfaʹge en Betaʹnië kom, by die berg wat die Olyfberg+ genoem word, het hy twee van die dissipels gestuur+ 30  en gesê: “Gaan in die dorpie in wat julle voor julle sien, en nadat julle daar ingegaan het, sal julle ’n jong donkie vind wat vasgemaak is en waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. 31  En as iemand vir julle vra: ‘Hoekom maak julle hom los?’ moet julle sê: ‘Die Here het hom nodig.’” 32  Toe het dié wat gestuur is, gegaan en dit gevind net soos hy vir hulle gesê het.+ 33  Maar terwyl hulle die jong donkie losgemaak het, het sy eienaars vir hulle gevra: “Hoekom maak julle die donkie los?” 34  Hulle het gesê: “Die Here het hom nodig.” 35  En hulle het hom na Jesus toe gelei, en hulle het hulle bo-klere op die jong donkie gesit en Jesus op die donkie laat sit.+ 36  Terwyl hy op die donkie gery het, het hulle hulle bo-klere op die pad uitgesprei.+ 37  Toe hy naby die pad kom wat teen die Olyfberg afloop, het die hele groep dissipels bly geword en God met ’n harde stem begin loof as gevolg van al die kragtige werke wat hulle gesien het. 38  Hulle het gesê: “Geseënd is die een wat in Jehovah* se naam as Koning kom! Vrede in die hemel en alle lof in die hoogtes daar bo!”+ 39  Party van die Fariseërs wat in die skare was, het egter vir hom gesê: “Leermeester, praat met* u dissipels.”+ 40  Maar hy het geantwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep.” 41  En toe hy naby kom, het hy na die stad gekyk en daaroor gehuil+ 42  en gesê: “As jy, ja jy, op hierdie dag die dinge onderskei het wat met vrede te doen het – maar nou kan jy nie hierdie dinge sien nie.+ 43  Want die dae sal kom wanneer jou vyande ’n versterkte muur met skerp pale rondom jou sal bou en jou sal omsingel en jou van alle kante sal beleër.*+ 44  Hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter,+ en hulle sal nie ’n klip op ’n klip in jou los nie,+ omdat jy nie die tyd waarin jy geïnspekteer is, herken het nie.” 45  Hy het in die tempel ingegaan en dié wat besig was om daar te verkoop, begin uitjaag+ 46  en vir hulle gesê: “Daar staan geskryf: ‘My huis sal ’n huis van gebed wees’,+ maar julle het dit ’n skuilplek vir rowers gemaak.”+ 47  Hy het aangehou om mense elke dag in die tempel te leer. Maar die hoofpriesters en die skrifgeleerdes en die leiers van die volk het na ’n manier gesoek om hom dood te maak.+ 48  Maar hulle kon nie ’n manier vind om dit te doen nie, want die hele volk was heeltyd rondom hom om na hom te luister.+

Voetnote

Iemand wat belasting vir die regering invorder.
Of “wildevyeboom”.
Of “deur valse beskuldiging afgepers het”.
’n Griekse mina het 340 g geweeg en was waarskynlik 100 dragmas werd. Sien Aanh. B14.
Of “koninklike mag verkry het”.
Lett. “silwer”.
Lett. “silwer”.
Lett. “bestraf”.
Of “in benoudheid sal bring”.