Volgens Lukas 13:1-35

  • Toon berou of word vernietig (1-5)

  • Illustrasie van vyeboom sonder vrugte (6-9)

  • Vrou wat krom getrek is, op Sabbat genees (10-17)

  • Illustrasies van mosterdsaadjie en suurdeeg (18-21)

  • Inspanning nodig om deur nou deur te gaan (22-30)

  • Herodes, “daardie jakkals” (31-33)

  • Jesus treur oor Jerusalem (34, 35)

13  In daardie tyd was daar sommige teenwoordig wat vir hom vertel het van die Galileërs wat deur Pilatus doodgemaak is terwyl hulle offerandes geoffer het.  Hy het vir hulle gesê: “Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat hierdie dinge met hulle gebeur het?  Nee, sê ek vir julle, maar tensy julle berou het, sal julle almal net so vernietig word.+  Of die 18 wat dood is toe die toring in Siloʹam op hulle geval het – dink julle dat hulle groter skuld gehad het as al die ander mense wat in Jerusalem woon?  Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie berou toon nie, sal julle almal vernietig word, net soos hulle.”  Toe het hy hierdie illustrasie vertel: “’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het vrugte daaraan kom soek, maar niks gekry nie.+  Toe het hy vir die wingerdarbeider gesê: ‘Dit is nou al drie jaar dat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek, maar niks kry nie. Kap dit af! Hoekom moet ek dit in die grond los sonder dat dit vrugte dra?’  Hy het hom geantwoord: ‘Meester, los dit vir nog ’n jaar, totdat ek daarom spit en mis daarom gooi.  As dit dan in die toekoms vrugte dra, is dit goed en wel, maar so nie, kan u dit laat afkap.’”+ 10  Op die Sabbat het hy mense in een van die sinagoges geleer. 11  En daar was ’n vrou wat 18 jaar lank ’n gees in haar gehad het wat haar siek gemaak het,* en sy was krom getrek en kon glad nie regop staan nie. 12  Toe Jesus haar sien, het hy vir haar gesê: “Vrou, jy is van jou swakheid bevry.”+ 13  Hy het sy hande op haar gelê, en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin loof. 14  Maar die hoofbeampte van die sinagoge was kwaad omdat Jesus haar op die Sabbat genees het, en daarom het hy vir die skare gesê: “Daar is ses dae waarop werk gedoen behoort te word.+ Kom dan op daardie dae om genees te word, nie op die Sabbatdag nie.”+ 15  Maar die Here het vir hom gesê: “Skynheiliges,+ maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy bul of sy donkie uit die stal los en lei hom weg om hom iets te gee om te drink nie?+ 16  Hierdie vrou is ’n dogter van Abraham, en sy was 18 jaar lank deur Satan gevange gehou. Moet sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie boeie verlos word nie?” 17  Toe hy hierdie dinge sê, het al sy teenstanders skaam gekry, maar die hele skare het bly geword oor al die wonderlike dinge wat hy gedoen het.+ 18  Toe het hy verder gesê: “Soos wat is die Koninkryk van God, en waarmee kan ek dit vergelyk? 19  Dit is soos ’n mosterdsaadjie wat ’n man in sy tuin geplant het, en dit het gegroei en ’n boom geword, en die voëls van die hemel het in sy takke nes gemaak.”+ 20  Hy het weer gesê: “Waarmee kan ek die Koninkryk van God vergelyk? 21  Dit is soos suurdeeg wat ’n vrou met drie groot mate* meel gemeng het, totdat al die deeg gegis het.”+ 22  Hy het van stad tot stad en van dorpie tot dorpie gereis terwyl hy mense geleer het en verder na Jerusalem gereis het. 23  En ’n man het vir hom gevra: “Here, is daar min mense wat gered word?” Hy het vir hulle gesê: 24  “Span julle kragtig in om deur die nou deur in te gaan,+ want ek sê vir julle dat baie sal probeer ingaan, maar hulle sal dit nie kan doen nie. 25  Wanneer die huiseienaar opstaan en die deur sluit, sal julle buite staan en aan die deur klop en sê: ‘Here, maak vir ons oop.’+ Maar hy sal antwoord: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie.’ 26  Dan sal julle begin sê: ‘Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het die mense in ons hoofstrate geleer.’+ 27  Maar hy sal vir julle sê: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Gaan weg van my af, julle wat onregverdige dinge doen!’ 28  Daar sal julle huil en op julle tande kners wanneer julle sien dat Abraham, Isak, Jakob en al die profete in die Koninkryk van God is, maar dat julle buite gegooi is.+ 29  Mense sal ook uit die ooste en die weste en die noorde en die suide kom, en hulle sal ’n plek by die tafel inneem in die Koninkryk van God. 30  Daar is dié wat laaste is wat eerste sal wees, en daar is dié wat eerste is wat laaste sal wees.”+ 31  In daardie selfde uur het van die Fariseërs nader gekom en vir hom gesê: “Gaan hier weg, want Herodes wil u doodmaak.” 32  En hy het vir hulle gesê: “Gaan sê vir daardie jakkals: ‘Kyk! Vandag en môre dryf ek demone uit en genees ek mense, en op die derde dag sal ek klaar wees.’ 33  Maar ek moet in elk geval vandag, môre en oormôre verder gaan, want dit kan nie gebeur dat ’n profeet buite Jerusalem doodgemaak word nie.*+ 34  Jerusalem, Jerusalem, wat die profete doodmaak en die mense wat na haar gestuur is, met klippe doodgooi+ – hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaarmaak soos ’n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak! Maar julle wou my nie toelaat nie.+ 35  Kyk! Julle huis sal verlate word.+ Ek sê vir julle: Julle sal my glad nie sien nie totdat julle sê: ‘Geseënd is die een wat in Jehovah* se naam kom!’”+

Voetnote

Of “’n gees van swakheid gehad het”.
Lett. “sea”. ’n Sea was gelyk aan 7,33 l. Sien Aanh. B14.
Of “want dit is ondenkbaar dat ’n profeet buite Jerusalem doodgemaak sal word”.