Volgens Lukas 6:1-49

  • Jesus, “Here van die Sabbat” (1-5)

  • Man met misvormde hand word genees (6-11)

  • Die 12 apostels (12-16)

  • Jesus leer en genees mense (17-19)

  • Faktore vir geluk en waarskuwings (20-26)

  • Liefde vir vyande (27-36)

  • Hou op om te oordeel (37-42)

  • Geken aan sy vrugte (43-45)

  • Huise met goeie en slegte fondament (46-49)

6  Op ’n sabbat het hy deur graanlande geloop, en sy dissipels het die graanare gepluk+ en dit met hulle hande uitgevryf+ en geëet.  Toe het party van die Fariseërs gevra: “Hoekom doen julle iets wat ’n mens nie op die Sabbat mag doen nie?”+  Maar Jesus het hulle geantwoord: “Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en die manne by hom honger was nie?+  Hy het in die huis van God ingegaan en die offerbrode* ontvang en geëet, en hy het vir die manne by hom daarvan gegee, al was net die priesters toegelaat om daarvan te eet.”+  Toe het hy vir hulle gesê: “Die Seun van die mens is Here van die Sabbat.”+  Op ’n ander sabbat+ het hy in die sinagoge ingegaan en die mense begin leer. En daar was ’n man met ’n misvormde* regterhand.+  Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het Jesus toe fyn dopgehou om te sien of hy iemand op die Sabbat sou genees, want hulle wou iets vind waarvan hulle hom kon beskuldig.  Maar hy het geweet hoe hulle redeneer,+ en daarom het hy vir die man met die misvormde* hand gesê: “Staan op en gaan staan in die middel.” En hy het dit gedoen.  Toe het Jesus vir hulle gesê: “Ek vra julle: Mag ’n mens op die Sabbat iets goeds of iets slegs doen, iemand se lewe* red of hom doodmaak?”+ 10  Nadat hy na hulle almal gekyk het, het hy vir die man gesê: “Steek jou hand uit.” Hy het dit gedoen, en sy hand het gesond geword. 11  Maar hulle het woedend geword, en hulle het onder mekaar begin bespreek wat hulle aan Jesus kon doen. 12  Op een van hierdie dae het hy na die berg toe gegaan om te bid,+ en hy het die hele nag lank tot God gebid.+ 13  En toe dit dag word, het hy sy dissipels na hom toe geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het:+ 14  Simon, wat hy ook Petrus genoem het, sy broer Andreʹas, Jakobus, Johannes, Filippus,+ Bartolomeʹus, 15  Matteʹus, Tomas,+ Jakobus, die seun van Alfeʹus, en Simon, wat “die ywerige” genoem word, 16  Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskaʹriot, wat ’n verraaier geword het. 17  Hy het saam met hulle afgekom en op ’n gelyke plek gestaan, en daar was ’n groot skare van sy dissipels en ’n groot menigte mense uit die hele Judeʹa en Jerusalem en die kusgebied van Tirus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister en om van hulle siektes genees te word. 18  Selfs dié wat deur onrein geeste geteister is, is genees. 19  Die hele skare het aan hom probeer raak, want krag het uit hom uitgegaan+ en hulle almal gesond gemaak. 20  Hy het na sy dissipels gekyk en begin sê: “Gelukkig is julle wat arm is, want die Koninkryk van God behoort aan julle.+ 21  “Gelukkig is julle wat nou honger is, want julle sal versadig word.+ “Gelukkig is julle wat nou huil, want julle sal lag.+ 22  “Gelukkig is julle wanneer mense julle haat,+ en wanneer hulle julle verstoot+ en julle beledig en julle naam deur die modder sleep* ter wille van die Seun van die mens. 23  Wees bly op daardie dag en spring van vreugde, want julle beloning is groot in die hemel. Hulle voorvaders het presies dieselfde dinge aan die profete gedoen.+ 24  “Maar dit sal sleg gaan met julle wat ryk is,+ want julle ontvang reeds julle volle vertroosting.+ 25  “Dit sal sleg gaan met julle wat nou vol is, want julle sal honger ly. “Dit sal sleg gaan met julle wat nou lag, want julle sal treur en huil.+ 26  “Dit sal sleg gaan met julle wanneer al die mense goed van julle praat,+ want dit is hoe hulle voorvaders die valse profete behandel het. 27  “Maar ek sê vir julle wat luister: Hou aan om julle vyande lief te hê, om goed te doen aan die mense wat julle haat,+ 28  om die mense te seën wat julle vervloek, om te bid vir die mense wat julle beledig.+ 29  As iemand jou op die een wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied, en as iemand jou bo-kleed vat, moet jy ook nie weier om die onderkleed te gee nie.+ 30  Gee aan elkeen wat iets van jou vra,+ en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugvra nie. 31  “Net soos julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen.+ 32  “As julle die mense liefhet wat vir julle lief is, verdien julle om daarvoor geprys te word? Want selfs die sondaars het die mense lief wat vir hulle lief is.+ 33  En as julle goed doen aan die mense wat aan julle goed doen, verdien julle om daarvoor geprys te word? Selfs die sondaars doen dit. 34  En as julle leen* aan die mense van wie julle terugbetaling verwag, verdien julle om daarvoor geprys te word?+ Selfs sondaars leen aan sondaars sodat hulle net soveel kan terugkry. 35  Hou egter aan om julle vyande lief te hê en om goed te doen en om uit te leen sonder om te hoop om iets terug te kry,+ en julle beloning sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy is goed vir die ondankbares en goddeloses.+ 36  Hou aan om genadig te wees, net soos julle Vader genadig is.+ 37  “Hou ook op om te oordeel, en julle sal beslis nie geoordeel word nie,+ en hou op om te veroordeel, en julle sal beslis nie veroordeel word nie. Hou aan om te vergewe,* en julle sal vergewe* word.+ 38  Hou aan om te gee, en mense sal vir julle gee.+ Hulle sal ’n goeie hoeveelheid in julle skoot uitgooi, wat ingestamp en geskud is, maar dit sal nog steeds oorloop. Want met die maathouer waarmee julle uitmeet, sal hulle weer vir julle uitmeet.” 39  Toe het hy ook vir hulle ’n illustrasie vertel: “’n Blinde kan tog nie ’n blinde lei nie, of hoe? Al twee sal in ’n gat val, nie waar nie?+ 40  ’n Student* is nie bo sy leermeester nie, maar elkeen wat volmaak onderrig is, sal soos sy leermeester wees. 41  Hoekom kyk jy dan na die splinter in jou broer se oog, maar jy sien nie die balk in jou eie oog nie?+ 42  Hoe kan jy vir jou broer sê: ‘My broer, laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal,’ terwyl jy self nie die balk sien wat in jou eie oog is nie? Jou skynheilige! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy duidelik kan sien hoe om die splinter wat in jou broer se oog is, uit te haal. 43  “Want ’n goeie boom bring nie slegte vrugte voort nie, en ’n slegte boom bring nie goeie vrugte voort nie.+ 44  Want elke boom word aan sy eie vrugte geken.+ Mense pluk byvoorbeeld nie vye van dorings nie, en hulle sny ook nie druiwe van ’n doringbos af nie. 45  ’n Goeie mens bring goeie dinge uit die goeie skat van sy hart, maar ’n goddelose mens bring goddelose dinge uit sy goddelose skat, want uit die oorvloed van die hart praat die mond.+ 46  “Hoekom noem julle my dan ‘Here! Here!’ maar julle doen nie wat ek sê nie?+ 47  Ek sal vir julle sê soos wie die persoon is wat na my toe kom en my woorde hoor en dit doen:+ 48  Hy is soos ’n man wat, terwyl hy ’n huis gebou het, gegrawe en diep afgegaan het en ’n fondament op die rots gelê het. En toe daar ’n vloed kom, het die rivier teen daardie huis geslaan, maar dit het stewig bly staan, want die huis was goed gebou.+ 49  Aan die ander kant is die persoon wat hoor en niks doen nie,+ soos ’n man wat ’n huis op die grond gebou het sonder om ’n fondament te lê. Die rivier het daarteen geslaan en dit het onmiddellik ineengestort, en daardie huis is heeltemal verwoes.”

Voetnote

Of “die aanbiedingsbrode”.
Of “verlamde”.
Of “verlamde”.
Of “siel”.
Of “en julle naam uitwerp”.
D.w.s. sonder rente.
Of “vry te laat”.
Of “vrygelaat”.
Of “Dissipel”.