Volgens Lukas 5:1-39

  • Wonderdadige visvangs; eerste dissipels (1-11)

  • ’n Melaatse word genees (12-16)

  • Jesus genees ’n verlamde man (17-26)

  • Jesus roep Levi (27-32)

  • Vraag oor vas (33-39)

5  By een geleentheid het hy by die Meer van Genneʹsaret*+ gestaan terwyl die skare van alle kante af teen hom gedruk het en na die woord van God geluister het.  En hy het twee bote aan die oewer van die meer sien lê, maar die vissermanne het reeds uit die bote geklim en was besig om hulle nette af te was.+  Hy het in een van die bote geklim, Simon s’n, en hom gevra om ’n entjie van die land af weg te vaar. Toe het hy gaan sit en die skare van die boot af begin leer.  Toe hy ophou praat, het hy vir Simon gesê: “Gaan na waar dit diep is en laat sak julle nette vir ’n vangs.”  Maar Simon het geantwoord: “Onderrigter, ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie,+ maar as u so sê, sal ek die nette laat sak.”  Toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang* dat hulle nette begin skeur het.+  Toe het hulle vir die mans in die ander boot beduie om hulle te kom help, en hulle het gekom en al twee bote so vol gemaak dat dit amper gesink het.  Toe Simon Petrus dit sien, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ’n sondige man.”  Want hy en almal wat by hom was, was baie verbaas omdat hulle soveel vis gevang het. 10  Jakobus en Johannes, Sebedeʹus se seuns,+ wat saam met Simon gewerk het, was ewe verbaas hieroor. Maar Jesus het vir Simon gesê: “Hou op om bang te wees. Van nou af sal jy mense lewend vang.”+ 11  Toe het hulle die bote teruggebring land toe en alles agtergelaat en hom gevolg.+ 12  Terwyl hy by ’n ander geleentheid in een van die stede was, was daar ’n man vol melaatsheid. Toe hy Jesus sien, het hy met sy gesig na die grond toe neergeval en hom gesmeek: “Here, as u net wil, kan u my gesond* maak.”+ 13  En hy het sy hand uitgesteek en aan hom geraak en gesê: “Ek wil! Word gesond.”* Die melaatsheid het onmiddellik verdwyn.+ 14  Toe het hy die man beveel om niemand hiervan te vertel nie. Maar hy het gesê: “Gaan wys jou vir die priester en bring ’n offer vir jou reiniging, net soos Moses voorgeskryf het.+ Dit sal as ’n getuienis vir hulle dien.”+ 15  Die nuus oor hom het egter bly versprei, en groot groepe mense het bymekaargekom om te luister en van hulle siektes genees te word.+ 16  Tog het hy dikwels na verlate plekke gegaan om te bid. 17  Op een van daardie dae, terwyl hy besig was om mense te leer, het Fariseërs en leermeesters van die Wet wat uit elke dorpie van Galileʹa en Judeʹa en Jerusalem gekom het, daar gesit, en omdat Jehovah* se krag met hom was, kon hy mense gesond maak.+ 18  En mense het ’n verlamde man op ’n draagbed gedra, en hulle het probeer om hom in te bring en hom voor Jesus neer te sit.+ 19  Toe hulle as gevolg van die skare nie ’n manier kon vind om hom in te bring nie, het hulle op die dak geklim, en hulle het hom op die bed deur die teëldak laat sak, tot tussen die mense wat voor Jesus was. 20  Toe hy hulle sterk geloof sien, het hy gesê: “Vriend, jou sondes is vergewe.”+ 21  Toe het die skrifgeleerdes en die Fariseërs begin redeneer en gevra: “Wie is dit wat so laster? Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen?”+ 22  Maar omdat Jesus geweet het wat hulle dink, het hy hulle geantwoord: “Hoekom dink julle hierdie dinge?* 23  Wat is makliker? Om te sê: ‘Jou sondes is vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en loop’? 24  Maar om julle te laat besef dat die Seun van die mens gesag op die aarde het om sondes te vergewe . . . ” Hy het toe vir die verlamde man gesê: “Ek sê vir jou: Staan op, tel jou bed op en gaan na jou huis toe.”+ 25  Toe het hy voor hulle opgestaan, die bed opgetel waarop hy gelê het en na sy huis toe gegaan terwyl hy God geloof het. 26  Almal was stom van verbasing, en hulle het God begin loof, en hulle is met ontsag vervul en het gesê: “Ons het vandag wonderlike dinge gesien!” 27  Daarna het hy uitgegaan en ’n belastinggaarder* met die naam Levi by die belastingkantoor sien sit, en hy het vir hom gesê: “Word my volgeling.”+ 28  En hy het alles net so gelos en opgestaan en hom begin volg. 29  Toe het Levi ’n groot ete vir hom in sy huis gehou, en daar was ’n groot groep belastinggaarders en ander wat saam met hulle geëet het.*+ 30  Die Fariseërs en hulle skrifgeleerdes het by sy dissipels begin kla en gevra: “Hoekom eet en drink julle saam met belastinggaarders en sondaars?”+ 31  Jesus het geantwoord en vir hulle gesê: “Mense wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar mense wat siek is, het wel.+ 32  Ek het nie gekom om regverdige mense tot berou te roep nie, maar sondaars.”+ 33  Hulle het vir hom gesê: “Johannes se dissipels vas dikwels en doen smeekgebede, en die dissipels van die Fariseërs doen dit ook, maar u dissipels eet en drink.”+ 34  Jesus het vir hulle gesê: “Julle kan tog nie die vriende van die bruidegom laat vas terwyl die bruidegom by hulle is nie, of hoe? 35  Maar die dae sal kom wanneer die bruidegom+ wel van hulle af weggeneem sal word. Dan sal hulle in daardie dae vas.”+ 36  Hy het ook vir hulle ’n illustrasie vertel: “Niemand sny ’n stuk materiaal uit ’n nuwe bo-kleed en werk dit op ’n ou bo-kleed vas nie. As hy dit doen, sal die nuwe stuk van die ou stuk wegskeur en sal die stuk van die nuwe kleed nie by die oue pas nie.+ 37  Ook gooi niemand nuwe wyn in ou wynsakke nie. As hy dit doen, sal die nuwe wyn die wynsakke laat bars, en dit sal uitloop, en dan is die wynsakke stukkend. 38  Maar nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. 39  Niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê: ‘Die oue is lekker.’”

Voetnote

D.w.s. die See van Galilea.
Lett. “omsluit”.
Of “rein”.
Of “gereinig”.
Lett. “Wat redeneer julle in julle harte?”
Iemand wat belasting vir die regering invorder.
Of “aan tafel was”.