Volgens Lukas 2:1-52

  • Jesus se geboorte (1-7)

  • Engele verskyn aan herders (8-20)

  • Besnydenis en reiniging (21-24)

  • Simeon sien die Christus (25-35)

  • Anna praat oor die kind (36-38)

  • Terug na Nasaret (39, 40)

  • Twaalfjarige Jesus by die tempel (41-52)

2  In daardie dae het ’n bevel van keiser Augustus uitgegaan dat die hele bewoonde aarde hulle moet laat registreer.  (Hierdie eerste registrasie het plaasgevind toe Quiriʹnius goewerneur van Sirië was.)  Elkeen het na sy eie stad gegaan om geregistreer te word.  Josef+ het natuurlik ook van Galileʹa af, uit die stad Naʹsaret, na Judeʹa gegaan, na die stad van Dawid, wat Betlehem+ genoem word, omdat hy ’n lid van Dawid se huis en familie was.  Hy het gegaan om geregistreer te word saam met Maria, wat teen daardie tyd met hom getroud was+ en wat binnekort geboorte sou gee.+  Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek vir haar om geboorte te gee.  En sy het geboorte gegee aan haar seun, die eersgeborene,+ en sy het hom in doeke toegedraai en hom in ’n krip neergelê,+ want die plek waar die ander besoekers gebly het, was vol.  In daardie selfde gebied was daar ook herders wat in die oop veld gebly het en hulle kuddes in die nag opgepas het.  Skielik het Jehovah* se engel voor hulle gestaan, en Jehovah* se heerlikheid het om hulle geskyn, en hulle het groot geskrik. 10  Maar die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, want ek maak goeie nuus aan julle bekend van groot vreugde wat die hele volk sal hê, 11  want vandag is daar vir julle in die stad van Dawid+ ’n redder gebore,+ wat Christus die Here is.+ 12  Só sal julle hom herken: Julle sal ’n baba vind wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê.” 13  Skielik was daar ’n groot hemelse leërmag+ saam met die engel, en hulle het God geloof en gesê: 14  “Heerlikheid aan God in die hoogtes daar bo, en vrede op aarde onder mense wat sy goedkeuring geniet.”* 15  Toe die engele van hulle af weggegaan het hemel toe, het die herders vir mekaar begin sê: “Kom ons gaan dadelik na Betlehem om te sien wat gebeur het en wat Jehovah* aan ons bekend gemaak het.” 16  Hulle het vinnig soontoe gegaan en Maria en Josef gevind, asook die baba wat in die krip lê. 17  Toe hulle dit sien, het hulle alles bekend gemaak wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. 18  En almal wat dit gehoor het, was verbaas oor wat die herders hulle vertel het, 19  maar Maria het al hierdie woorde begin bewaar terwyl sy in haar hart gevolgtrekkings gemaak het.+ 20  Toe het die herders teruggegaan, en hulle het God geloof en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos dit aan hulle vertel is. 21  Ná agt dae, toe dit tyd was vir die kindjie om besny te word,+ is hy Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voordat sy ma met hom swanger geword het.+ 22  Toe die tyd gekom het vir hulle om volgens die Wet van Moses gereinig te word,+ het hulle hom na Jerusalem gebring om hom voor Jehovah* aan te bied, 23  net soos daar in Jehovah* se Wet geskryf is: “Elke manlike eersgeborene* moet heilig vir Jehovah* genoem word.”+ 24  En hulle het ’n offerande aangebied volgens wat in die Wet van Jehovah* gesê is: “Twee tortelduiwe of twee jong duiwe.”+ 25  Daar was ’n man met die naam Siʹmeon in Jerusalem. Hierdie regverdige, toegewyde man het uitgesien na die tyd wanneer Israel vertroos sou word,+ en heilige gees was op hom. 26  God het ook deur die heilige gees aan hom geopenbaar dat hy nie sou sterf voordat hy die Christus van Jehovah* gesien het nie. 27  Hy het toe onder die krag van die gees in die tempel ingekom, en toe Jesus se ouers hulle jong kindjie inbring om vir hom te doen wat deur die Wet vereis is,+ 28  het hy die kindjie in sy arms geneem en God geloof en gesê: 29  “Soewereine Heer, u laat u slaaf nou in vrede gaan+ soos u gesê het, 30  want ek* het u redding gesien+ 31  wat u voor die oë van al die volke voorberei het,+ 32  ’n lig+ wat die sluier van die nasies sal verwyder+ en wat u volk Israel sal eer.” 33  Die kind se pa en ma was heeltyd verstom oor die dinge wat oor hom gesê word. 34  Siʹmeon het hulle ook geseën en vir Maria, die kind se ma, gesê: “Kyk! Hierdie kind is aangestel om baie in Israel te laat val+ en weer te laat opstaan+ en om ’n teken te wees waarvan daar sleg gepraat sal word,+ 35  sodat die redenasies van baie harte geopenbaar kan word. En dit sal wees asof ’n lang swaard deur jou* gesteek word.”+ 36  Daar was ook Anna, ’n profetes, die dogter van Faʹnuel, uit die stam van Aser. Hierdie vrou was al oud en het sewe jaar lank saam met haar man gelewe nadat hulle getroud is,* 37  en sy was nou ’n weduwee, 84 jaar oud. Sy was nooit van die tempel afwesig nie en het dag en nag heilige diens verrig deur te vas en smeekgebede te doen. 38  Sy het op daardie oomblik nader gekom en God begin dank en met almal wat op Jerusalem se verlossing gewag het, oor die kind begin praat.+ 39  Nadat hulle alles gedoen het wat die Wet van Jehovah* vereis het,+ het hulle teruggegaan na Galileʹa, na hulle eie stad, Naʹsaret.+ 40  En die jong kindjie het gegroei en sterk geword. Hy was vol wysheid en het God se seën bly geniet.+ 41  Sy ouers het die gewoonte gehad om elke jaar Jerusalem toe te gaan vir die Pasgafees.+ 42  En toe hy 12 jaar oud was, het hulle soos gewoonlik na die fees toe gegaan.+ 43  Toe die dae van die fees verby was en hulle teruggekeer het, het die seun Jesus in Jerusalem agtergebly, maar sy ouers het dit nie agtergekom nie. 44  Hulle het aangeneem dat hy in die groep is wat saam gereis het, en toe hulle al ’n dag lank gereis het, het hulle na hom begin soek onder die familielede en die mense wat hulle geken het. 45  Maar toe hulle hom nie kon kry nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en oral na hom gesoek. 46  Wel, ná drie dae het hulle hom in die tempel gevind, en daar het hy tussen die leermeesters gesit, na hulle geluister en hulle vrae gevra. 47  Maar almal wat na hom geluister het, was die hele tyd verbaas oor sy begrip en sy antwoorde.+ 48  En toe sy ouers hom sien, was hulle verstom, en sy ma het vir hom gesê: “Kind, hoekom het jy so met ons gemaak? Ek en jou pa was bekommerd en het oral na jou gesoek.” 49  Maar hy het vir hulle gesê: “Hoekom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie?”+ 50  Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. 51  Toe het hy saam met hulle gegaan en in Naʹsaret gekom, en hy het aan hulle onderdanig* gebly.+ Sy ma het ook al hierdie woorde in haar hart bewaar.+ 52  Jesus het al hoe wyser en groter geword, en hy was geliefd by God en mense.

Voetnote

Of “mense van welwillendheid”.
Lett. “Alles wat manlik is en ’n baarmoeder oopmaak”.
Lett. “my oë”.
Of “jou siel”.
Lett. “van haar maagdelikheid af”.
Of “gehoorsaam”.