Volgens Lukas 9:1-62

 • Die Twaalf word opgelei vir bediening (1-6)

 • Herodes verward oor Jesus (7-9)

 • Jesus voed 5 000 (10-17)

 • Petrus identifiseer die Christus (18-20)

 • Jesus se dood voorspel (21, 22)

 • Ware dissipelskap (23-27)

 • Jesus se voorkoms verander (28-36)

 • Demoonbesete seun word genees (37-43a)

 • Jesus se dood weer voorspel (43b-45)

 • Dissipels stry oor wie belangrikste is (46-48)

 • Wie nie teen ons is nie, is vir ons (49, 50)

 • ’n Samaritaanse dorpie verwerp Jesus (51-56)

 • Hoe om Jesus te volg (57-62)

9  Toe het hy die Twaalf bymekaargeroep en hulle mag en gesag gegee oor al die demone,+ sowel as die vermoë om siektes te genees.+  Hy het hulle uitgestuur om die Koninkryk van God te verkondig en om mense gesond te maak,  en hy het vir hulle gesê: “Moet niks vir die reis saamvat nie, nie ’n staf of ’n voedselsak of brood of geld* nie. Moet ook nie twee kledingstukke* saamvat nie.+  Maar waar julle ook al in ’n huis ingaan, bly daar en vertrek daarvandaan.+  En waar mense julle nie ontvang nie, skud die stof van julle voete af wanneer julle uit daardie stad uitgaan. Dit sal as ’n getuienis teen hulle dien.”+  Toe het hulle vertrek en deur die gebied van dorpie tot dorpie gegaan en oral die goeie nuus bekend gemaak en mense genees.+  Herodes,* die distriksheerser,* het gehoor van al die dinge wat gebeur het, en hy kon nie verstaan wat aan die gang is nie omdat party gesê het dat Johannes uit die dood opgewek is,+  maar ander het gesê dat Eliʹa verskyn het, en nog ander het gesê dat een van die profete van die ou tyd opgestaan het.+  Herodes het gesê: “Ek het Johannes se kop laat afkap.+ Wie is dan die persoon van wie ek hierdie dinge hoor?” En hy wou hom baie graag sien.+ 10  Toe die apostels terugkom, het hulle vir Jesus vertel wat hulle alles gedoen het.+ Daarna het hy hulle saamgeneem en weggegaan na ’n stad wat Betsaiʹda genoem word om alleen te wees.+ 11  Maar die skare het daarvan uitgevind en hom gevolg. En hy het hulle vriendelik ontvang en met hulle oor die Koninkryk van God begin praat, en hy het die siek mense gesond gemaak.+ 12  Teen die einde van die dag het die Twaalf nader gekom en vir hom gesê: “Stuur die skare weg, sodat hulle na die omliggende dorpies en platteland kan gaan om kos en blyplek te kry, want ons is hier op ’n afgeleë plek.”+ 13  Maar hy het vir hulle gesê: “Gee julle vir hulle iets om te eet.”+ Hulle het gesê: “Ons het net vyf brode en twee visse, tensy ons miskien self vir al hierdie mense gaan kos koop.” 14  Daar was omtrent 5 000 mans. Hy het vir sy dissipels gesê: “Laat hulle in groepe van omtrent 50 elk gaan sit.” 15  En hulle het dit gedoen en almal laat sit. 16  Toe het hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en dit geseën. Daarna het hy dit gebreek en dit vir die dissipels begin gee om aan die skare te gee. 17  Toe het hulle almal geëet en versadig geword, en nadat hulle die oorskietstukke opgetel het, was daar 12 mandjies vol.+ 18  Later, terwyl hy alleen gebid het, het die dissipels na hom toe gekom, en hy het hulle gevra: “Wie sê die skare is ek?”+ 19  Hulle het gesê: “Johannes die Doper, maar ander sê Eliʹa, en nog ander sê dat een van die profete van die ou tyd verskyn het.”+ 20  Toe het hy vir hulle gevra: “Maar julle, wie sê julle is ek?” Petrus het geantwoord: “Die Christus van God.”+ 21  Toe het hy streng met hulle gepraat en gesê dat hulle niemand hiervan moet vertel nie,+ 22  maar hy het gesê: “Die Seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouermanne en die hoofpriesters en die skrifgeleerdes en doodgemaak word+ en op die derde dag opgewek word.”+ 23  Toe het hy verder vir almal gesê: “As iemand my volgeling wil word, moet hy ophou om vir homself te lewe*+ en dag ná dag sy folterpaal* optel en aanhou om my te volg.+ 24  Want enigiemand wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar enigiemand wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red.+ 25  Wat sal dit ’n mens help as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade ly?+ 26  Want as iemand hom vir my en my woorde skaam, sal die Seun van die mens hom vir daardie persoon skaam wanneer hy kom met sy mag* en dié van die Vader+ en van die heilige engele. 27  Maar ek verseker julle: Daar is party van dié wat hier staan, wat beslis nie sal sterf voordat hulle eers die Koninkryk van God gesien het nie.”+ 28  Omtrent agt dae nadat hy hierdie woorde gesê het, het hy Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem en teen die berg opgeklim om te bid.+ 29  Terwyl hy gebid het, het die voorkoms van sy gesig verander, en sy klere het glinsterend wit geword. 30  En kyk! twee mans het met hom gesels. Dit was Moses en Eliʹa. 31  Hulle het verskyn en is omring deur ’n helder glans en het begin praat oor die feit dat hy moes weggaan, wat binnekort in Jerusalem vervul sou word.+ 32  Petrus en dié wat saam met hom was, het aan die slaap geraak, maar toe hulle wakker word, het hulle die helder lig gesien wat om hom geskyn het,+ en die twee mans wat by hom staan. 33  En terwyl hulle van hom af weggegaan het, het Petrus vir Jesus gesê: “Onderrigter, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie skuilings* oprig: een vir u, een vir Moses en een vir Eliʹa.” Petrus het nie besef wat hy sê nie. 34  Maar terwyl hy hierdie dinge gesê het, het ’n wolk gevorm en oor hulle gekom. Toe hulle in die wolk ingaan, het hulle bang geword. 35  ’n Stem+ het uit die wolk gekom en gesê: “Dit is my Seun, die een wat uitgekies is.+ Luister na hom.”+ 36  Terwyl die stem nog gepraat het, het hulle gesien dat Jesus weer alleen is. Maar hulle het stilgebly en in daardie dae vir niemand vertel wat hulle gesien het nie.+ 37  Die volgende dag, toe hulle van die berg afgekom het, het ’n groot skare na hom toe gekom.+ 38  ’n Man het uit die skare geroep en gesê: “Leermeester, ek smeek u om na my seun te kom kyk, want hy is my enigste seun.+ 39  Kyk! ’n Gees gryp hom, en dan skree hy skielik. Hy laat hom stuiptrekkings kry en skuim by sy mond uitkom, en nadat hy hom beseer het, los hy hom nie sommer maklik nie. 40  Ek het u dissipels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie.” 41  Jesus het geantwoord: “Julle is so ’n ongelowige en verdraaide geslag!+ Hoe lank moet ek by julle bly? Hoe lank moet ek julle verdra? Bring jou seun hier na my toe.”+ 42  Maar selfs terwyl die seun nader gekom het, het die demoon hom op die grond neergegooi en hom hewige stuiptrekkings laat kry. Jesus het egter streng met die onrein gees gepraat en die seun gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. 43  En hulle almal was verstom oor die groot krag van God. Terwyl hulle almal verbaas was oor al die dinge wat hy gedoen het, het hy vir sy dissipels gesê: 44  “Luister mooi en onthou hierdie woorde, want die Seun van die mens gaan verraai word en aan mense oorgelewer word.”+ 45  Maar hulle het nie verstaan wat hy sê nie. Om die waarheid te sê, hulle kon nie die betekenis daarvan begryp nie, en hulle was bang om hom hieroor uit te vra. 46  Toe het hulle begin stry oor wie van hulle die grootste is.+ 47  Omdat Jesus geweet het wat hulle dink,* het hy ’n jong kind langs hom laat staan 48  en vir hulle gesê: “Elkeen wat hierdie jong kind op grond van my naam ontvang, ontvang my ook, en elkeen wat my ontvang, ontvang ook die Een wat my gestuur het.+ Want wie hom as ’n mindere onder julle almal gedra, is die een wat groot is.”+ 49  Johannes het geantwoord: “Onderrigter, ons het iemand gesien wat demone uitdryf deur u naam te gebruik, en ons het hom probeer keer omdat hy nie een van ons is nie.”+ 50  Maar Jesus het vir hom gesê: “Moet hom nie probeer keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle.” 51  Toe die dae nader kom vir hom om na die hemel op te vaar,+ het hy vas besluit om na Jerusalem te gaan. 52  Toe het hy boodskappers voor hom uit gestuur. En hulle het gegaan en in ’n dorpie van die Samaritane ingegaan om voorbereidings vir hom te tref. 53  Maar hulle het hom nie gasvry ontvang nie,+ omdat hy vasbeslote was om na Jerusalem te gaan. 54  Toe die dissipels Jakobus en Johannes+ dit sien, het hulle gesê: “Here, wil u hê ons moet sê dat vuur uit die hemel moet kom en hulle vernietig?”+ 55  Maar hy het omgedraai en streng met hulle gepraat. 56  Toe het hulle na ’n ander dorpie gegaan. 57  Terwyl hulle verder gereis het, het iemand vir hom gesê: “Ek sal u volg waar u ook al gaan.” 58  Maar Jesus het vir hom gesê: “Jakkalse het gate en voëls van die hemel het neste, maar die Seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie.”+ 59  Toe het hy vir iemand anders gesê: “Word my volgeling.” Die man het gesê: “Here, laat my toe om eers my pa te gaan begrawe.”+ 60  Maar hy het vir hom gesê: “Laat die dooies+ hulle dooies begrawe, maar gaan jy en maak die Koninkryk van God oral bekend.”+ 61  En nog iemand anders het gesê: “Ek sal u volg, Here, maar laat my eers toe om afskeid te neem van dié in my huis.” 62  Jesus het vir hom gesê: “Geen mens wat begin ploeg en na die dinge kyk wat agter is,+ is geskik vir die Koninkryk van God nie.”+

Voetnote

Lett. “silwer”.
Of “ekstra klere”.
D.w.s. Herodes Antipas. Sien Woordelys.
Lett. “die tetrarg”.
Of “moet hy homself verloën”.
Of “heerlikheid”.
Lett. “tente”.
Lett. “die redenering van hulle hart geken het”.