Volgens Lukas 4:1-44

  • Die Duiwel versoek Jesus (1-13)

  • Jesus begin in Galilea preek (14, 15)

  • Jesus in Nasaret verwerp (16-30)

  • In die sinagoge in Kapernaum (31-37)

  • Simon se skoonma en ander word genees (38-41)

  • Skare vind Jesus op ’n afgeleë plek (42-44)

4  Toe het Jesus vol heilige gees van die Jordaanrivier af weggegaan, en hy is deur die gees in die wildernis rondgelei,+  40 dae lank, terwyl hy deur die Duiwel versoek is.+ En hy het in daardie tyd niks geëet nie, en daarom was hy honger toe die 40 dae verby was.  Toe het die Duiwel vir hom gesê: “As jy ’n seun van God is, sê vir hierdie klip om ’n brood te word.”  Maar Jesus het hom geantwoord: “Daar staan geskryf: ‘Die mens moenie van brood alleen lewe nie.’”+  Toe het hy hom tot op ’n berg gebring en in ’n oomblik vir hom al die koninkryke van die bewoonde aarde gewys.+  Daarna het die Duiwel vir hom gesê: “Ek sal al hierdie gesag en hulle prag en rykdom vir jou gee, want dit is aan my gegee,+ en ek gee dit aan wie ek wil.  As jy my een keer aanbid, sal dit alles joune wees.”  Jesus het vir hom gesê: “Daar staan geskryf: ‘Jy moet Jehovah* jou God aanbid en hom alleen dien.’”*+  Hy het hom in Jerusalem ingelei en hom op die muur* van die tempel laat staan en vir hom gesê: “As jy ’n seun van God is, spring hier af,+ 10  want daar staan geskryf: ‘Hy sal sy engele beveel om jou te beskerm’, 11  en: ‘Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie jou voet teen ’n klip stamp nie.’”+ 12  Jesus het hom geantwoord: “Daar is gesê: ‘Jy mag Jehovah* jou God nie toets nie.’”+ 13  Toe die Duiwel hom klaar versoek het, het hy van hom af weggegaan tot ’n ander geskikte tyd.+ 14  En Jesus het vol krag van die gees na Galileʹa teruggekeer.+ Die nuus oor die goeie dinge wat hy gedoen het, het deur die hele omliggende gebied versprei. 15  Hy het ook mense in hulle sinagoges begin leer, en almal het goeie dinge van hom gesê. 16  Hy het toe na Naʹsaret+ gegaan, waar hy grootgeword het, en volgens sy gewoonte op die Sabbatdag het hy in die sinagoge+ ingegaan en opgestaan om te lees. 17  Toe is die boekrol van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het die boekrol oopgemaak en die plek gevind waar dit geskryf staan: 18  “Jehovah* se gees is op my, want hy het my gesalf om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om aan die gevangenes bekend te maak dat hulle vrygelaat sal word, en aan die blindes dat hulle weer sal sien, om vryheid te gee aan die onderdruktes,+ 19  om Jehovah* se jaar van aanvaarding te verkondig.”+ 20  Hierna het hy die boekrol opgerol, dit aan die dienaar teruggegee en gaan sit, en almal in die sinagoge het stip na hom gekyk. 21  Toe het hy vir hulle begin sê: “Vandag is hierdie Skrifgedeelte wat julle so pas gehoor het, vervul.”+ 22  En hulle almal het goeie dinge oor hom begin sê, en hulle was verstom oor die aangename woorde wat uit sy mond gekom het,+ en hulle het gevra: “Is hy dan nie ’n seun van Josef nie?”+ 23  Toe het hy vir hulle gesê: “Julle sal beslis hierdie spreekwoord op my toepas: ‘Dokter, genees jouself. Doen ook hier in jou tuisgebied die dinge wat ons gehoor het in Kaperʹnaum+ gedoen is.’” 24  Toe het hy gesê: “Ek sê vir julle dat geen profeet in sy tuisgebied aanvaar word nie.+ 25  Ek vertel julle die waarheid: Daar was baie weduwees in Israel in Eliʹa se tyd, toe die hemel drie jaar en ses maande lank toegesluit was en ’n groot hongersnood oor die hele land gekom het.+ 26  Tog is Eliʹa nie na een van daardie vrouens toe gestuur nie, maar net na ’n weduwee in Sarfat in die land Sidon.+ 27  Daar was ook baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Eliʹsa. Tog is nie een van hulle genees* nie, net Naäman, die Siriër.”+ 28  En almal wat hierdie dinge in die sinagoge gehoor het, het woedend geword,+ 29  en hulle het opgestaan en hom haastig tot buite die stad geneem, tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was. Hulle wou hom kop eerste daar afgooi. 30  Maar hy het tussen hulle deur geloop en verder gegaan.+ 31  Toe het hy na Kaperʹnaum gegaan, ’n stad van Galileʹa. Hy het die mense op die Sabbat geleer,+ 32  en hulle was verstom oor die manier waarop hy geleer het,+ want hy het met gesag gepraat. 33  In die sinagoge was daar ’n man met ’n gees, ’n onrein demoon, en hy het met ’n harde stem geskree:+ 34  “Ha! Wat het ons met jou te doen, Jesus die Nasarener?+ Het jy gekom om ons te vernietig? Ek weet presies wie jy is: die Heilige van God.”+ 35  Maar Jesus het streng met hom gepraat en gesê: “Bly stil, en kom uit hom uit.” Nadat die demoon die man tussen hulle neergegooi het, het hy uit hom uitgekom sonder om hom seer te maak. 36  Toe hulle dit sien, was hulle almal verbaas en het hulle vir mekaar begin sê: “Luister net na sy woorde, want hy beveel die onrein geeste met gesag en mag, en hulle kom uit!” 37  En die nuus oor hom het na elke uithoek van die omliggende gebied bly versprei. 38  Nadat hy die sinagoge verlaat het, het hy in Simon se huis ingegaan. En Simon se skoonma het gely as gevolg van ’n hoë koors, en hulle het hom gevra om haar te help.+ 39  Hy het oor haar gebuk en die koors bestraf, en dit het verdwyn. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle begin bedien. 40  Maar toe die son sak, het die mense al die siekes wat in hulle huise was, na hom toe gebring, ongeag aan watter kwale hulle gely het. Hy het sy hande op elkeen van hulle gelê en hulle genees.+ 41  Demone het ook uit baie mense uitgekom, en hulle het geskree en gesê: “Jy is die Seun van God.”+ Maar hy het streng met hulle gepraat en hulle nie toegelaat om enigiets te sê nie,+ want hulle het geweet dat hy die Christus is.+ 42  Maar toe dit dag word, het hy vertrek en na ’n afgeleë plek gegaan.+ Die skare het egter na hom begin soek en hom gevind, en hulle het probeer keer dat hy van hulle af weggaan. 43  Maar hy het vir hulle gesê: “Ek moet die goeie nuus van die Koninkryk van God ook aan ander stede bekend maak, want dit is waarvoor ek gestuur is.”+ 44  Toe het hy voortgegaan om in die sinagoges van Judeʹa te preek.

Voetnote

Of “aan hom alleen heilige diens verrig”.
Of “hoogste punt”.
Of “gereinig”.