Genesis 23:1-20

  • Sara se dood en waar sy begrawe is (1-20)

23  Sara het 127 jaar gelewe.+  Toe het Sara gesterf in Kirjat-Arba,+ dit wil sê Heʹbron,+ in die land Kanaän,+ en Abraham het oor Sara gerou en gehuil.  Toe het Abraham opgestaan en van sy oorlede vrou af weggegaan, en hy het vir die seuns van Het+ gesê:  “Ek is ’n uitlander en ’n tydelike inwoner onder julle.+ Gee vir my ’n plek in julle gebied waar ek my oorlede vrou kan begrawe.”  Toe het die seuns van Het Abraham geantwoord en gesê:  “Luister na ons, my heer. U is ’n hoofman van God* onder ons.+ U mag u oorlede vrou begrawe in die beste graf wat ons het. Nie een van ons sal sy graf van u terughou en keer dat u u vrou daar begrawe nie.”  Toe het Abraham opgestaan en voor die inwoners van die land, voor die seuns van Het,+ neergebuig.  Hy het vir hulle gesê: “As julle my toelaat om my oorlede vrou hier te begrawe, luister dan na my en vra Efron, die seun van Sohar,  om die grot van Magpeʹla, wat aan hom behoort, aan my te verkoop. Dit is by die grens van sy veld. Laat hom dit in julle teenwoordigheid vir die volle bedrag silwer aan my verkoop+ sodat ek ’n plek kan hê waar ek my vrou kan begrawe.”+ 10  Efron het daar tussen die seuns van Het gesit. Toe het Efron, die Hetiet, Abraham geantwoord in die teenwoordigheid van die seuns van Het en almal wat deur die poort van sy stad ingegaan het.+ Hy het gesê: 11  “Nee, my heer! Luister na my. Ek gee die veld en die grot daarin vir u. Ek gee dit vir u voor die seuns van my volk. Begrawe u vrou.” 12  Abraham het voor die inwoners van die land neergebuig 13  en met Efron gepraat terwyl die ander geluister het. Hy het gesê: “Nee, luister nou na my! Ek sal u die volle bedrag silwer vir die veld gee. Neem dit sodat ek my oorlede vrou daar kan begrawe.” 14  Toe het Efron Abraham geantwoord: 15  “My heer, luister na my. Hierdie stuk grond is 400 sikkels* silwer werd, maar wat is dit tussen my en u? Begrawe dan nou u vrou.” 16  Abraham het na Efron geluister, en Abraham het voor die seuns van Het vir hom die silwer afgeweeg waarvan Efron gepraat het, naamlik 400 sikkels* silwer, volgens die gewig wat deur die handelaars aanvaar is.+ 17  So is die veld van Efron in Magpeʹla, wat voor Mamre is – die veld en die grot daarin en al die bome in die veld – oorgedra aan 18  Abraham as sy gekoopte eiendom. Die seuns van Het en almal wat deur die poort van sy stad ingegaan het, was ooggetuies hiervan. 19  Daarna het Abraham sy vrou Sara begrawe in die grot van die veld van Magpeʹla voor Mamre, dit wil sê Heʹbron, in die land Kanaän. 20  So is die veld en die grot wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham oorgedra sodat hy sy mense daar kon begrawe.+

Voetnote

Of moontlik “’n groot hoofman”.
’n Sikkel was gelyk aan 11,4 g. Sien Aanh. B14.
’n Sikkel was gelyk aan 11,4 g. Sien Aanh. B14.