Genesis 14:1-24

  • Abram red Lot (1-16)

  • Melgisedek seën Abram (17-24)

14  En in daardie tyd was Amʹrafel die koning van Siʹnear,+ Aʹriog was die koning van Ellaʹsar, Kedorlaoʹmer+ was die koning van Elam+ en Tidal was die koning van Gojim.  Hierdie konings het oorlog gevoer teen koning Bera van Sodom,+ koning Birsa van Gomorʹra,+ koning Sinab van Adma, koning Semeʹber van Seboʹjim+ en die koning van Bela, dit wil sê Soar.  Hulle almal het hulle leërmagte by die Siddim-vallei,+ dit wil sê die Soutsee,*+ bymekaar laat kom.  Hulle het Kedorlaoʹmer 12 jaar lank gedien, maar in die 13de jaar het hulle in opstand gekom.  En in die 14de jaar het Kedorlaoʹmer en die konings wat saam met hom was, die Refaïete in Asʹterot-Karnaʹim verslaan, sowel as die Susiete in Ham, die Emiete+ in Sawe-Kirjataʹim  en die Horiete+ in die Seïr-berge+ tot by El-Paran, aan die grens van die wildernis.  Toe het hulle teruggedraai en by En-Mispat, dit wil sê Kades,+ gekom en die hele gebied van die Amalekiete+ verower en ook die Amoriete+ wat in Haʹsason-Taʹmar+ gewoon het.  Toe het die koning van Sodom, die koning van Gomorʹra, die koning van Adma, die koning van Seboʹjim en die koning van Bela, dit wil sê Soar, met hulle leërmagte in gevegsformasie in die Siddim-vallei opgetrek  teen koning Kedorlaoʹmer van Elam, koning Tidal van Gojim, koning Amʹrafel van Siʹnear en koning Aʹriog van Ellaʹsar+ – vier konings teen die vyf. 10  Die Siddim-vallei was vol asfaltputte, en toe die konings van Sodom en Gomorʹra probeer wegkom, het hulle daarin geval, en die res het na die bergstreek gevlug. 11  Toe het die oorwinnaars al die goed van Sodom en Gomorʹra en al hulle kos geneem en weggegaan.+ 12  Hulle het ook Lot, Abram se broerskind wat in Sodom gewoon het,+ en al sy besittings saamgeneem. 13  Daarna het ’n man wat weggekom het, vir Abram, die Hebreër, kom vertel wat gebeur het. Op daardie tydstip het Abram gewoon* tussen die groot bome van Mamre, die Amoriet,+ die broer van Eskol en Aner.+ Abram en hierdie manne het belowe om mekaar te help. 14  Abram het dus gehoor dat sy familielid*+ gevange geneem is. Toe het hy sy opgeleide manne bymekaargebring, 318 knegte wat in sy huis gebore is, en die ontvoerders tot by Dan+ agternagesit. 15  In die nag het hy sy groep knegte opgedeel, en hy en sy knegte het hulle aangeval en verslaan. En hy het hulle tot by Hoba, noord van Damaskus, agternagesit. 16  Hy het al die goed teruggekry, sowel as sy familielid Lot, Lot se besittings, die vrouens en die ander mense. 17  Nadat Abram teruggekeer het van die oorwinning oor Kedorlaoʹmer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom gegaan om Abram by die Sawe-vallei, dit wil sê die Vallei van die Koning,+ te ontmoet. 18  En Melgiseʹdek,+ die koning van Salem+ en priester van die allerhoogste God,+ het brood en wyn uitgebring. 19  Toe het hy hom geseën en gesê: “Mag Abram geseën word deur die allerhoogste God,die Maker van hemel en aarde. 20  En mag die allerhoogste God geloof word,wat jou onderdrukkers aan jou oorgegee het!” En Abram het hom ’n tiende van alles gegee.+ 21  Daarna het die koning van Sodom vir Abram gesê: “Gee die mense vir my, maar neem die goedere vir jou.” 22  Maar Abram het vir die koning van Sodom gesê: “Ek lig my hand op in ’n eed tot Jehovah, die allerhoogste God, die Maker van hemel en aarde, 23  dat ek niks, nie eers ’n garingdraad of ’n sandaalriem, sal neem wat aan u behoort nie, sodat u nie kan sê: ‘Ek het Abram ryk gemaak’ nie. 24  Ek sal niks neem behalwe wat die jong manne reeds geëet het nie. Maar laat Aner, Eskol en Mamre,+ die manne wat saam met my gegaan het, hulle deel neem.”

Voetnote

Die Dooie See.
Of “in tente gewoon”.
Lett. “broer”.