Genesis 10:1-32

  • Lys van nasies (1-32)

    • Nakomelinge van Jafet (2-5)

    • Nakomelinge van Gam (6-20)

      • Nimrod staan Jehovah teë (8-12)

    • Nakomelinge van Sem (21-31)

10  Dít is die geskiedenis van Noag se seuns, Sem,+ Gam en Jafet: Ná die Vloed het hulle seuns gehad.+  Die seuns van Jafet was Gomer,+ Magog,+ Madai, Jawan, Tubal,+ Meseg+ en Tiras.+  Die seuns van Gomer was Asʹkenas,+ Rifat en Togarʹma.+  Die seuns van Jawan was Eliʹsa,+ Tarsis,+ Kittim+ en Doʹdanim.  Hulle nageslag het na die eilande versprei en het daar gaan woon volgens hulle tale, hulle families en hulle nasies.  Die seuns van Gam was Kus, Misraʹim,+ Put+ en Kanaän.+  Die seuns van Kus was Seba,+ Haʹwila, Sabta, Raäma+ en Sabʹtega. Die seuns van Raäma was Skeba en Dedan.  Kus het die vader geword van Nimrod. Hy het die eerste magtige persoon op die aarde geword.  Hy het ’n magtige jagter in teenstand teen Jehovah geword. Daarom is daar ’n gesegde: “Net soos Nimrod, ’n magtige jagter in teenstand teen Jehovah.” 10  Die eerste stede* van sy koninkryk was Babel,+ Ereg,+ Akkad en Kalne. Dit was in die land Siʹnear.+ 11  Hy het van hierdie land na Assiʹrië+ gegaan en Niʹneve,+ Reʹhobot-Ir en Kalag gebou, 12  sowel as Resen, wat tussen Niʹneve en Kalag is: Dit is die groot stad.* 13  Misraʹim het die vader geword van Ludim,+ Aʹnamim, Leʹhabim, Nafʹtuhim,+ 14  Paʹtrusim,+ Kasʹluhim (van wie die Filistyne+ afstam) en Kafʹtorim.+ 15  Kanaän het die vader geword van Sidon,+ sy eersgeborene, en Het,+ 16  sowel as die Jebusiete,+ die Amoriete,+ die Girgasiete, 17  die Hewiete,+ die Arkiete, die Siniete, 18  die Arwadiete,+ die Semariete en die Hamatiete.+ Daarna is die families van die Kanaäniete verstrooi. 19  En die grens van die Kanaäniete het van Sidon tot by Gerar,+ naby Gasa,+ gestrek, en tot by Sodom, Gomorʹra,+ Adma en Seboʹjim,+ naby Lasa. 20  Dit was die seuns van Gam volgens hulle families, tale, lande en nasies. 21  Sem het ook kinders gehad. Hy was die voorvader van al die seuns van Eber+ en die broer van Jafet, die oudste.* 22  Die seuns van Sem was Elam,+ Assur,+ Arpagʹsad,+ Lud en Aram.+ 23  Die seuns van Aram was Us, Hul, Geter en Mas. 24  Arpagʹsad het die vader geword van Selag,+ en Selag het die vader geword van Eber. 25  Eber het twee seuns gehad. Die naam van die een was Peleg,*+ want dit was in sy leeftyd dat die bevolking van die aarde* verdeel is. Sy broer se naam was Joktan.+ 26  Joktan het die vader geword van Almoʹdad, Selef, Hasarmaʹwet, Jerag,+ 27  Hadoʹram, Usal, Dikla, 28  Obal, Abiʹmael, Skeba, 29  Ofir,+ Haʹwila en Jobab. Hulle almal was die seuns van Joktan. 30  Hulle woonplek het gestrek van Mesa tot by Sefar, die bergstreek van die Ooste. 31  Dit was die seuns van Sem volgens hulle families en hulle tale, volgens hulle lande en hulle nasies.+ 32  Dit was die families van die seuns van Noag volgens hulle geslagslyne en volgens hulle nasies. Ná die Vloed het die nasies van hulle afgestam en is hulle oor die hele aarde versprei.+

Voetnote

Lett. “Die begin”.
Of moontlik “Hulle vorm die groot stad”.
Of moontlik “en die ouer broer van Jafet”.
Beteken “verdeeldheid”.
Lett. “dat die aarde”.