Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die Bybelboek Genesis

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Hemel en aarde geskep (1, 2)

  • Ses dae waarin aarde voorberei is (3-31)

   • Dag 1: lig; dag en nag (3-5)

   • Dag 2: lugruimte (6-8)

   • Dag 3: droë grond en plantegroei (9-13)

   • Dag 4: ligte in die hemel (14-19)

   • Dag 5: visse en voëls (20-23)

   • Dag 6: landdiere en mense (24-31)

 • 2

  • God rus op sewende dag (1-3)

  • Jehovah God, Maker van hemel en aarde (4)

  • Man en vrou in tuin van Eden (5-25)

   • Mens uit stof gemaak (7)

   • Verbode boom van kennis (15-17)

   • Vrou geskep (18-25)

 • 3

  • Eerste sonde van mens (1-13)

   • Eerste leuen (4, 5)

  • Jehovah se oordeel teen opstandiges (14-24)

   • Vrou se nageslag voorspel (15)

   • Uitgedryf uit Eden (23, 24)

 • 4

  • Kain en Abel (1-16)

  • Kain se nakomelinge (17-24)

  • Set en sy seun Enos (25, 26)

 • 5

  • Van Adam tot Noag (1-32)

   • Adam het seuns en dogters gehad (4)

   • Henog het met God gewandel (21-24)

 • 6

  • Seuns van God neem vrouens op aarde (1-3)

  • Nefilim gebore (4)

  • Slegtheid van mens maak Jehovah hartseer (5-8)

  • Noag kry opdrag om ark te bou (9-16)

  • God sê dat Vloed gaan kom (17-22)

 • 7

  • Hulle gaan in ark in (1-10)

  • Wêreldwye Vloed (11-24)

 • 8

  • Vloedwaters sak (1-14)

   • Duif uitgestuur (8-12)

  • Hulle verlaat ark (15-19)

  • God se belofte in verband met aarde (20-22)

 • 9

  • Instruksies vir hele mensdom (1-7)

   • Wet oor bloed (4-6)

  • Reënboogverbond (8-17)

  • Profesieë oor Noag se nakomelinge (18-29)

 • 10

  • Lys van nasies (1-32)

   • Nakomelinge van Jafet (2-5)

   • Nakomelinge van Gam (6-20)

    • Nimrod staan Jehovah teë (8-12)

   • Nakomelinge van Sem (21-31)

 • 11

  • Toring van Babel (1-4)

  • Jehovah verwar taal (5-9)

  • Van Sem tot Abram (10-32)

   • Tera se familie (27)

   • Abram verlaat Ur (31)

 • 12

  • Abram verlaat Haran en gaan na Kanaän (1-9)

   • God se belofte aan Abram (7)

  • Abram en Sarai in Egipte (10-20)

 • 13

  • Abram keer terug na Kanaän (1-4)

  • Abram en Lot gaan uitmekaar (5-13)

  • God herhaal sy belofte aan Abram (14-18)

 • 14

  • Abram red Lot (1-16)

  • Melgisedek seën Abram (17-24)

 • 15

  • God se verbond met Abram (1-21)

   • Die 400 jaar van ellende voorspel (13)

   • God herhaal sy belofte aan Abram (18-21)

 • 16

  • Hagar en Ismael (1-16)

 • 17

  • Abraham sal vader van baie nasies word (1-8)

   • Abram se naam verander na Abraham (5)

  • Verbond van die besnydenis (9-14)

  • Sarai se naam verander na Sara (15-17)

  • Seun belowe, Isak (18-27)

 • 18

  • Drie engele besoek Abraham (1-8)

  • Sara word seun belowe; sy lag (9-15)

  • Abraham pleit vir Sodom (16-33)

 • 19

  • Lot deur engele besoek (1-11)

  • Lot en sy gesin aangespoor om te vlug (12-22)

  • Sodom en Gomorra vernietig (23-29)

   • Lot se vrou word soutpilaar (26)

  • Lot en sy dogters (30-38)

   • Oorsprong van Moab en Ammon (37, 38)

 • 20

  • Sara van Abimeleg gered (1-18)

 • 21

  • Geboorte van Isak (1-7)

  • Isak deur Ismael gespot (8, 9)

  • Hagar en Ismael weggestuur (10-21)

  • Abraham se verbond met Abimeleg (22-34)

 • 22

  • Abraham gevra om Isak te offer (1-19)

   • Seën as gevolg van Abraham se nageslag (15-18)

  • Rebekka se familie (20-24)

 • 23

  • Sara se dood en waar sy begrawe is (1-20)

 • 24

  • Vrou vir Isak gesoek (1-58)

  • Rebekka ontmoet Isak (59-67)

 • 25

  • Abraham trou weer (1-6)

  • Abraham sterf (7-11)

  • Ismael se seuns (12-18)

  • Geboorte van Jakob en Esau (19-26)

  • Esau verkoop sy geboortereg (27-34)

 • 26

  • Isak en Rebekka in Gerar (1-11)

   • God se belofte teenoor Isak bevestig (3-5)

  • Konflik oor putte (12-25)

  • Isak se verbond met Abimeleg (26-33)

  • Esau se twee Hetitiese vroue (34, 35)

 • 27

  • Jakob kry Isak se seën (1-29)

  • Esau wil geseën word, maar is onberouvol (30-40)

  • Esau is vyandig teenoor Jakob (41-46)

 • 28

  • Isak stuur Jakob na Paddan-Aram (1-9)

  • Jakob se droom by Bet-El (10-22)

   • God se belofte teenoor Jakob bevestig (13-15)

 • 29

  • Jakob ontmoet Ragel (1-14)

  • Jakob raak verlief op Ragel (15-20)

  • Jakob trou met Lea en Ragel (21-29)

  • Jakob se vier seuns by Lea: Ruben, Simeon, Levi en Juda (30-35)

 • 30

  • Bilha gee geboorte aan Dan en Naftali (1-8)

  • Silpa gee geboorte aan Gad en Aser (9-13)

  • Lea gee geboorte aan Issaskar en Sebulon (14-21)

  • Ragel gee geboorte aan Josef (22-24)

  • Jakob se vee vermeerder (25-43)

 • 31

  • Jakob vertrek in geheim na Kanaän (1-18)

  • Laban haal Jakob in (19-35)

  • Jakob se verbond met Laban (36-55)

 • 32

  • Engele ontmoet Jakob (1, 2)

  • Jakob berei voor om Esau te ontmoet (3-23)

  • Jakob stoei met engel (24-32)

   • Jakob se naam verander na Israel (28)

 • 33

  • Jakob ontmoet Esau (1-16)

  • Jakob reis na Sigem (17-20)

 • 34

  • Dina verkrag (1-12)

  • Jakob se seuns tree bedrieglik op (13-31)

 • 35

  • Jakob raak ontslae van vreemde gode (1-4)

  • Jakob keer terug na Bet-El (5-15)

  • Benjamin se geboorte; Ragel se dood (16-20)

  • Israel se 12 seuns (21-26)

  • Isak sterf (27-29)

 • 36

  • Esau se nakomelinge (1-30)

  • Edom se konings en sjeiks (31-43)

 • 37

  • Josef se drome (1-11)

  • Josef en sy jaloerse broers (12-24)

  • Josef as slaaf verkoop (25-36)

 • 38

  • Juda en Tamar (1-30)

 • 39

  • Josef in Potifar se huis (1-6)

  • Josef weerstaan Potifar se vrou (7-20)

  • Josef in tronk (21-23)

 • 40

  • Josef sê wat gevangenes se drome beteken (1-19)

   • ‘Net God kan sê wat sulke dinge beteken’ (8)

  • Farao se verjaarsdagfees (20-23)

 • 41

  • Josef sê wat Farao se drome beteken (1-36)

  • Farao gee Josef hoë posisie (37-46a)

  • Josef in beheer van kosvoorrade (46b-57)

 • 42

  • Josef se broers gaan na Egipte (1-4)

  • Josef ontmoet sy broers en toets hulle (5-25)

  • Die broers keer terug na Jakob (26-38)

 • 43

  • Josef se broers reis na Egipte met Benjamin (1-14)

  • Josef sien sy broers weer (15-23)

  • Josef se maaltyd saam met sy broers (24-34)

 • 44

  • Josef se silwerbeker in Benjamin se sak (1-17)

  • Juda pleit vir Benjamin (18-34)

 • 45

  • Josef sê wie hy is (1-15)

  • Josef se broers gaan haal vir Jakob (16-28)

 • 46

  • Jakob en sy huishouding trek na Egipte (1-7)

  • Name van diegene wat na Egipte trek (8-27)

  • Josef ontmoet Jakob in Gosen (28-34)

 • 47

  • Jakob ontmoet Farao (1-12)

  • Josef, ’n wyse bestuurder (13-26)

  • Israel woon in Gosen (27-31)

 • 48

  • Jakob seën Josef se twee seuns (1-12)

  • Efraim ontvang groter seën (13-22)

 • 49

  • Jakob se sterfbedprofesie (1-28)

   • Silo sal uit Juda kom (10)

  • Jakob se instruksies oor sy begrafnis (29-32)

  • Jakob sterf (33)

 • 50

  • Josef begrawe Jakob in Kanaän (1-14)

  • Josef verseker sy broers van sy vergifnis (15-21)

  • Josef se laaste dae en sy dood (22-26)

   • Josef se bevel oor sy liggaam (25)