Genesis 26:1-35

  • Isak en Rebekka in Gerar (1-11)

    • God se belofte teenoor Isak bevestig (3-5)

  • Konflik oor putte (12-25)

  • Isak se verbond met Abimeleg (26-33)

  • Esau se twee Hetitiese vroue (34, 35)

26  ’n Hongersnood het in die land ontstaan, net soos die eerste hongersnood in Abraham se tyd.+ Daarom het Isak na Abimeʹleg, die koning van die Filistyne, in Gerar gegaan.  Toe het Jehovah aan hom verskyn en gesê: “Moenie na Egipte gaan nie. Woon in die land wat ek jou sal wys.  Woon as ’n vreemdeling in hierdie land,+ en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en aan jou nageslag* sal ek al hierdie lande gee,+ en ek sal die eed nakom wat ek vir jou pa, Abraham, gesweer het:+  ‘Ek sal jou nageslag* vermeerder soos die sterre van die hemel,+ en ek sal aan jou nageslag* al hierdie lande gee,+ en deur middel van jou nageslag* sal al die nasies van die aarde beslis ’n seën vir hulleself verkry,’+  want Abraham het na my stem geluister en het aangehou om my vereistes, my gebooie, my wetsbepalings en my wette te gehoorsaam.”+  Isak het dus in Gerar bly woon.+  Wanneer die manne van die plek hom gevra het oor sy vrou, het hy gesê: “Sy is my suster.”+ Hy was bang om te sê: “Sy is my vrou,” want hy het gesê: “Die manne van die plek sal my dalk doodmaak as gevolg van Rebekka,” want sy was baie mooi.+  En toe Isak al ’n ruk daar was, het Abimeʹleg, die koning van die Filistyne, by die venster uitgekyk en gesien dat Isak sy vrou, Rebekka, liefkoos.*+  Abimeʹleg het Isak onmiddellik geroep en gesê: “Sy is eintlik jou vrou! Hoekom het jy gesê: ‘Sy is my suster’?” Isak het hom geantwoord: “Ek het dit gesê omdat ek bang was dat ek as gevolg van haar sou sterf.”+ 10  Maar Abimeʹleg het verder gesê: “Wat het jy aan ons gedoen?+ Iemand kon maklik by jou vrou gaan slaap het, en dan sou jy skuld oor ons gebring het!”+ 11  Toe het Abimeʹleg die hele volk hierdie bevel gegee: “Enigiemand wat aan hierdie man en sy vrou raak, sal beslis doodgemaak word!” 12  En Isak het saad in daardie land begin saai, en daardie jaar het hy 100 keer soveel geoes as wat hy gesaai het, want Jehovah het hom geseën.+ 13  Die man het ryk geword, en sy rykdom het aanhou vermeerder totdat hy baie ryk was. 14  Hy het kuddes skape en troppe beeste en ’n groot groep knegte verkry,+ en die Filistyne het jaloers op hom geword. 15  Die Filistyne het dus al die putte met grond toegegooi wat die knegte van sy pa gegrawe het in die tyd van sy pa, Abraham.+ 16  Abimeʹleg het toe vir Isak gesê: “Trek weg uit ons omgewing, want jy het baie sterker as ons geword.” 17  Isak het dus daarvandaan weggetrek en in die Gerar-vallei*+ kamp opgeslaan en daar begin woon. 18  En Isak het weer die putte oopgegrawe wat in sy pa, Abraham, se tyd gegrawe is, maar wat die Filistyne ná Abraham se dood toegegooi het.+ Hy het die putte dieselfde name gegee wat sy pa hulle gegee het.+ 19  Terwyl Isak se knegte besig was om in die vallei* te grawe, het hulle ’n put met vars water gevind. 20  Die herders van Gerar het met Isak se herders begin stry en gesê: “Dit is ons water!” Daarom het hy die put Esek* genoem, omdat hulle met hom gestry het. 21  En hulle het ’n ander put begin grawe, en hulle het ook daaroor begin stry. Daarom het hy dit Sitna* genoem. 22  Later het hy daarvandaan weggetrek en nog ’n put gegrawe, maar hulle het nie daaroor gestry nie. Hy het dit dus Reʹhobot* genoem en gesê: “Dit is omdat Jehovah ons nou genoeg plek gegee het en ons vrugbaar gemaak het in die land.”+ 23  Toe het hy daarvandaan na Berseʹba+ gegaan. 24  Daardie nag het Jehovah aan hom verskyn en gesê: “Ek is die God van jou pa, Abraham.+ Moenie bang wees nie,+ want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag* vermeerder ter wille van my kneg Abraham.”+ 25  Hy het dus ’n altaar daar gebou en die naam van Jehovah aangeroep.+ Isak het sy tent daar opgeslaan,+ en sy knegte het ’n put daar gegrawe. 26  Later het Abimeʹleg van Gerar af na hom toe gekom saam met Ahusʹsat, sy persoonlike raadgewer, en Pikol, die hoof van sy leërmag.+ 27  Isak het vir hulle gesê: “Hoekom het julle na my toe gekom? Julle het my dan gehaat en my uit julle omgewing weggestuur.” 28  Toe het hulle gesê: “Ons het duidelik gesien dat Jehovah met jou is.+ Daarom het ons gesê: ‘Laat ons asseblief vir mekaar ’n eed sweer, en laat ons ’n verbond met jou maak+ 29  dat jy niks slegs aan ons sal doen nie, net soos ons niks slegs aan jou gedoen het nie, want ons het jou net goed behandel en jou in vrede weggestuur. Ons kan sien dat jy deur Jehovah geseën word.’” 30  Toe het hy vir hulle ’n feesmaal voorberei, en hulle het geëet en gedrink. 31  Die volgende oggend het hulle vroeg opgestaan en ’n eed vir mekaar gesweer.+ Daarna het Isak hulle weggestuur, en hulle het in vrede van hom af weggegaan. 32  Op daardie dag het Isak se knegte gekom en hom vertel van die put wat hulle gegrawe het+ en vir hom gesê: “Ons het water gevind!” 33  Hy het dit dus Siba genoem. Daarom is die naam van die stad tot vandag toe Berseʹba.+ 34  Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judit, die dogter van Beëri, die Hetiet, as vrou geneem, en ook Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet.+ 35  Hulle het Isak en Rebekka bitter ongelukkig gemaak.+

Voetnote

Lett. “saad”.
Lett. “saad”.
Lett. “saad”.
Lett. “saad”.
Of “omhels”.
Of “wadi Gerar”. Sien Woordelys.
Of “wadi”. Sien Woordelys.
Beteken “stryery”.
Beteken “beskuldiging”.
Beteken “ruim plekke”.
Lett. “saad”.