Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ hai của Phi-e-rơ

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1)

  • Nắm chắc ơn được gọi (2-15)

   • Những đức tính thêm cho đức tin (5-9)

  • Càng tin chắc hơn nơi các lời tiên tri (16-21)

 • 2

  • Các thầy dạy giả sẽ xuất hiện (1-3)

  • Sự phán xét trên các thầy dạy giả là chắc chắn (4-10a)

   • Các thiên sứ bị quăng vào Ta-ta-rơ (4)

   • Trận nước lụt; Sô-đôm và Gô-mô-rơ (5-7)

  • Những đặc điểm của các thầy dạy giả (10b-22)

 • 3

  • Những kẻ chế giễu lờ đi sự hủy diệt sắp đến (1-7)

  • Đức Giê-hô-va không chậm trễ (8-10)

  • Hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào (11-16)

   • Trời mới và đất mới (13)

  • Hãy coi chừng, kẻo bị dẫn đi lạc lối (17, 18)