Thư thứ hai của Phi-e-rơ 1:1-21

  • Lời chào (1)

  • Nắm chắc ơn được gọi (2-15)

    • Những đức tính thêm cho đức tin (5-9)

  • Càng tin chắc hơn nơi các lời tiên tri (16-21)

1  Si-môn Phi-e-rơ, là đầy tớ và sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, gửi cho những người đã đạt được đức tin quý báu như* đức tin của chúng tôi, nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đấng Cứu Rỗi là Chúa Giê-su Ki-tô:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an nhiều hơn, nhờ sự hiểu biết chính xác+ về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, Chúa chúng ta;  vì quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều giúp ích cho đời sống và lòng sùng kính, nhờ sự hiểu biết chính xác về đấng đã gọi chúng ta+ qua sự vinh hiển và sự nhân đức của chính ngài.  Qua những điều ấy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các lời hứa quý báu và rất tuyệt diệu,+ nhờ thế anh em có được bản thể như ngài+ vì đã thoát khỏi sự bại hoại của thế gian do ham muốn sai trái* gây ra.  Chính vì thế, anh em hãy tha thiết dồn mọi nỗ lực+ để thêm cho đức tin mình sự nhân đức,+ thêm cho sự nhân đức sự hiểu biết,+  thêm cho sự hiểu biết tính tự chủ,+ thêm cho tính tự chủ sự chịu đựng, thêm cho sự chịu đựng lòng sùng kính,+  thêm cho lòng sùng kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương.+  Vì nếu những điều ấy có trong anh em và có dư tràn, chúng sẽ giúp anh em tránh trở nên không hoạt động hoặc không kết quả+ trong những việc liên quan đến sự hiểu biết chính xác về Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.  Vì ai thiếu những điều ấy là người mù, nhắm mắt trước ánh sáng*+ và quên rằng mình đã được tẩy sạch khỏi tội lỗi+ xưa kia. 10  Thế nên, hỡi anh em, hãy siêng năng hơn nữa để nắm chắc ơn được gọi+ và được chọn, vì nếu tiếp tục làm những điều ấy, anh em sẽ không bao giờ thất bại.+ 11  Thật vậy, anh em sẽ nhờ thế mà nhận ân phước lớn lao* là được phép vào Nước vĩnh cửu+ của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.+ 12  Vì thế, tôi có ý muốn là luôn nhắc nhở anh em về mọi điều tôi đã viết, dù anh em biết những điều ấy và được lập vững vàng trong chân lý hiện đang có nơi anh em. 13  Bao lâu còn ở trong lều* này+ thì bấy lâu tôi xem việc thúc giục anh em qua những lời nhắc nhở là đúng,+ 14  vì biết rằng lều của tôi sắp được cất đi, như Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta cũng cho tôi biết rõ.+ 15  Tôi sẽ luôn làm hết sức mình để sau khi tôi đi, anh em có thể tự nhớ lại* mọi điều ấy. 16  Chúng tôi cho anh em biết về quyền năng và sự hiện diện* của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, không phải dựa trên những chuyện khéo bịa đặt nhưng vì chúng tôi đã tận mắt thấy sự oai nghi của ngài.+ 17  Bởi ngài đã nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi nguồn của vinh quang tuyệt vời truyền cho ngài những lời này:* “Đây là Con yêu dấu của ta, người mà chính ta hài lòng”.+ 18  Đúng vậy, chúng tôi đã nghe những lời ấy phán từ trời khi ở với ngài trên núi thánh. 19  Vậy, chúng ta càng tin chắc hơn nơi các lời tiên tri; và anh em đang làm tốt khi chú ý đến những lời ấy như chú ý đến cái đèn+ chiếu sáng nơi tối tăm, tức trong lòng anh em (cho đến khi ngày mới bắt đầu và sao mai+ mọc). 20  Trước hết, anh em biết rằng chẳng lời tiên tri nào trong Kinh Thánh bắt nguồn từ ý riêng.* 21  Vì không hề có lời tiên tri nào ra bởi ý muốn của loài người,+ nhưng người ta nói những điều đến từ Đức Chúa Trời khi được thần khí thánh thúc đẩy.*+

Chú thích

Hay “đức tin được xem là có đặc ân bằng với”.
Hay “do dục vọng”.
Cũng có thể là “thiển cận”.
Hay “dồi dào”.
Ds: “lều thánh”, tức là thân thể thuộc về đất.
Hay “tự nhắc đến”.
Ds: “tiếng phán này”.
Hay “từ lời giải nghĩa riêng”.
Ds: “mang đi”.