Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 46 РАЗКАЗ

Стените на Йерихон

Стените на Йерихон

КАКВО разрушава стените на Йерихон? Сякаш е паднала голяма бомба. Но в онези дни хората нямали бомби, нямали дори пушки. Това е друго чудо на Йехова! Нека научим как е станало.

Чуй какво казал Йехова на Исус Навиев: „Ти и твоите бойци ще марширувате около града. Ще го обикаляте по един път на ден в продължение на шест дни. Носете и ковчега на договора с вас. Седем свещеници трябва да крачат пред него и да тръбят с роговете си.

На седмия ден трябва да обиколите града седем пъти. После надуйте продължително роговете и нека всеки нададе силен боен вик. И стените ще се сринат до основи!“

Исус Навиев и хората му направили, каквото наредил Йехова. Докато марширували, всички мълчали. Никой не проговарял нито дума. Чувал се само звукът на роговете и на маршируващите крака. Враговете на Божия народ в Йерихон сигурно много се уплашили. Виждаш ли червеното въже, което виси от прозореца? Чий е този прозорец? Да, Раав направила каквото ѝ казали двамата съгледвачи. Цялото ѝ семейство било вътре с нея и гледало какво става.

Най–сетне, на седмия ден, след като градът бил обиколен седем пъти, роговете затръбили, бойците надали вик и стените рухнали. Тогава Исус Навиев казал: „Убийте всички в града и го запалете. Изгорете всичко. Запазете само среброто, златото, медта и желязото, и ги занесете в съкровищницата на шатъра на Йехова.“

А на двамата съгледвачи Исус Навиев казал: „Идете в къщата на Раав и изведете навън нея и цялото ѝ семейство.“ Така Раав и нейното семейство били спасени, както ѝ били обещали съгледвачите.