Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 66 РАЗКАЗ

Злата царица Йезавел

Злата царица Йезавел

СЛЕД смъртта на цар Йеровоам, над северното десетплеменно царство на Израил царували все лоши царе. Цар Ахав бил най–лошият от всички. Знаеш ли защо? Голяма вина за това имала жена му, злата царица Йезавел.

Йезавел не била израилтянка. Тя била дъщеря на царя на Сидон. Покланяла се на лъжливия бог Ваал, и успяла да накара Ахав и много други израилтяни също да се покланят на Ваал. Йезавел мразела Йехова и избила много от неговите пророци. А останалите трябвало да се крият из пещери, за да не бъдат убити. Когато Йезавел искала нещо, тя била способна дори да убие някого, само и само да получи това нещо.

Един ден цар Ахав бил много тъжен. Йезавел го попитала: „Защо си така тъжен днес?“

„Заради това, което ми каза Навутей — отговорил Ахав. — Аз исках да купя лозето му. Но той не се съгласи да ми го продаде.“

„Не се тревожи — казала Йезавел. — Аз ще ти дам това лозе.“

И Йезавел написала писма до старейшините в града, където живеел този Навутей. „Намерете няколко негодници, които да кажат, че Навутей е хулил Бога и царя — писала им тя. — После заведете Навутей вън от града и го пребийте с камъни.“

Щом Йезавел научила, че Навутей е вече мъртъв, тя казала на Ахав: „Сега иди и си вземи лозето му.“ Нали си съгласен, че Йезавел трябвало да бъде наказана за такава ужасна постъпка?

Затова след време Йехова изпратил един мъж, Йеху, да я накаже. Когато Йезавел чула, че Йеху идва, тя си изрисувала очите и се нагласила така, че да изглежда красива. Но когато Йеху дошъл и видял Йезавел на прозореца, той извикал на хората в двореца: „Хвърлете я долу!“ Те се подчинили, както виждаш на картината. Изхвърлили я през прозореца и тя умряла. Това бил краят на злата царица Йезавел.