Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 92 РАЗКАЗ

Исус съживява мъртви

Исус съживява мъртви

МОМИЧЕТО, което виждаш тук, е на дванайсет години. Исус държи ръката му, а баща му и майка му са застанали наблизо. Знаеш ли защо те изглеждат толкова щастливи? Нека да разберем.

Бащата на момичето бил знатен човек на име Яир. Един ден дъщеря му се разболяла и легнала на легло. Но състоянието ѝ не се подобрявало. Ставала все по–зле и по–зле. Яир и жена му били много разтревожени, защото изглеждало, че тяхното малко момиче щяло да умре. А то им било едничка дъщеря. Затова Яир отишъл да търси Исус. Той бил чул за чудесата, които вършел Исус.

Яир намерил Исус заобиколен от голямо множество хора. Но Яир си пробил път през тълпата и паднал в краката на Исус. „Моята дъщеря е много, много болна“ — казал той. И помолил Исус: „Моля те, ела и я излекувай.“ Исус казал, че ще дойде.

Докато вървели заедно, всеки от тълпата се натискал, за да се доближи до Исус. Изведнъж Исус се спрял. „Кой ме докосна?“ — попитал той. Исус усетил, че от него излязла сила и по това разбрал, че някой го докоснал. Но кой? Това била една жена, болна от дванайсет години. Тя се приближила, докоснала дрехата на Исус и била излекувана!

Това помогнало на Яир да се почувствува по–добре, защото видял колко лесно е за Исус да излекува някого. Но тогава дошъл пратеник: „Не затруднявай повече Исус — казал той на Яир. — Дъщеря ти умря.“ Исус чул това и казал на Яир: „Не се бой, тя ще бъде добре.“

Когато най–сетне стигнали до къщата на Яир, всички там плачели и били много нажалени. Но Исус казал: „Не плачете. Детето не е умряло. Само спи.“ Обаче хората започнали да се присмиват и подиграват на Исус, защото знаели, че момичето било мъртво.

Тогава Исус завел бащата и майката на момичето и трима от своите апостоли в стаята, където лежало детето. Той го хванал за ръката и казал: „Стани!“ И момичето оживяло, точно както виждаш на картината. И станало, и тръгнало да ходи! Ето защо майката и бащата са толкова щастливи.

Това не била първата личност, която Исус възкресил от мъртвите. Първият, за когото ни разказва Библията, бил синът на една вдовица, която живяла в град Наин. По–късно Исус възкресил от мъртвите и Лазар, братът на Марта и Мария. Когато Исус управлява като Божи цар, той ще върне към живот много, много умрели хора. Не е ли радостно това?