Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 85 РАЗКАЗ

Исус се ражда в обор

Исус се ражда в обор

ЗНАЕШ ли кое е това малко бебе? Да, това е Исус. Той току–що се родил в този обор. Обор е мястото, където се държат животни. Мария слага Исус в яслата — там стои храната на магаретата и другите животни. Но защо Мария и Йосиф са тук, заедно с животните? Това място не е подходящо за раждане на бебе, нали?

Да, не било. Но ето защо те били там — владетелят на Рим, император Август, издал закон, че всеки трябва да се върне в града, където бил роден, за да запишат името му в книга. А Йосиф бил роден тук, във Витлеем. Но когато той и Мария пристигнали във Витлеем, никъде нямало място за тях. Затова трябвало да дойдат тук, при животните. И в същия този ден Мария родила Исус! Но както виждаш, той се чувства много добре.

Виждаш ли пастирите, които идват да видят Исус? Те били на полето през нощта, грижели се за овцете си, когато ярка светлина засияла навсякъде около тях. Това бил един ангел! Пастирите много се изплашили. Но ангелът им казал: „Не се страхувайте! Аз ви нося добра новина. Днес във Витлеем бе роден Христос Господарят. Той ще спаси хората! Ще го намерите повит в пелени как лежи в една ясла.“ Изведнъж дошли много ангели и започнали да възхваляват Бога. Пастирите веднага тръгнали да търсят Исус, и тук виждаш как го намират.

Знаеш ли защо Исус е толкова специален? Знаеш ли кой е той в действителност? Спомняш ли си, в първия разказ на тази книга говорихме за първия син на Бога. Този син работел заедно с Йехова при правенето на небето и земята, и всичко останало. Ето, това е Исус!

Да, Йехова взел живота на своя син от небето и го сложил вътре в Мария. И веднага в нея започнало да расте едно бебе, също както другите бебета растат вътре в майките си. Но това бебе било син на Бога. Накрая Исус бил роден тук, в този обор във Витлеем. Разбираш ли сега защо ангелите били толкова щастливи, че могат да кажат на хората за раждането на Исус?