Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 95 РАЗКАЗ

Начинът, по който Исус поучава

Начинът, по който Исус поучава

ВЕДНЪЖ Исус казал на един човек, че трябва да обича ближния си. Човекът попитал Исус: „Кой е моят ближен?“ Исус знаел какво си мисли този човек. Той си мислел, че само хората от неговата раса и религия са негови ближни. Нека узнаем какво му казал Исус.

Понякога Исус поучавал, като разказвал някоя случка. Така направил и този път. Той разказал случката за един юдей и един самарянин. Ние научихме вече, че повечето юдеи не обичали самаряните. Ето я сега случката на Исус:

Веднъж един юдей слизал по планинския път към Йерихон. Но го нападнали разбойници. Те взели всичките му пари и го били толкова много, че той едва не умрял.

По–късно един юдейски свещеник минал по пътя. Той видял пребития човек. И какво мислиш направил? Ха! Той просто минал от другата страна на пътя и продължил да върви. После друг един много религиозен човек минал от там. Той бил левит. Дали той спрял? Не, той също не спрял да помогне на пребития човек. Можеш да видиш свещеника и левита как си отиват надолу по пътя.

Но виж кой е тук с пребития човек. Това е един самарянин. И тъкмо той помогнал на юдея. Той сложил лекарство на раните му. След това го закарал до едно място, където можел да си почине и да се поправи.

Като свършил да разказва, Исус казал на човека, който му задал въпроса: „Как мислиш, кой от тези трима мъже се е проявил като ближен на пребития човек? Свещеникът ли, или левитът, или пък самарянинът?“

Човекът отговорил: „Самарянинът. Той бил добър към пребития.“

Исус казал: „Прав си. А сега върви и се отнасяй към другите по същия начин като него.“

Харесва ли ти начинът, по който Исус поучавал? Ние можем да научим много, много важни неща, ако слушаме какво казва Исус в Библията, нали?