Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 58 РАЗКАЗ

Давид и Голиат

Давид и Голиат

ФИЛИСТИМЦИТЕ отново дошли да воюват срещу Израил. Тримата най–възрастни братя на Давид били сега във войската на Саул. Затова един ден Йесей казал на Давид: „Занеси жито и хляб на братята си. Виж как са те там.“

Като пристигнал във военния стан, Давид се завтекъл към бойната линия, за да потърси братята си. Там филистимският великан Голиат бил излязъл, за да се подиграва на израилтяните. Той правел това всяка сутрин и всяка вечер в продължение на четирийсет дни. Той крещял с все сила: „Изберете един от вашите мъже да се бие с мене. Ако той победи и ме убие, ние ще бъдем ваши роби. Но ако аз победя и го убия, вие ще бъдете наши роби. Хайде де! Смеете ли да изберете някого да се бие с мене?“

Давид попитал един войник: „Какво ще получи онзи, който убие този филистимец и спаси Израил от позора?“

„Саул ще даде на този мъж много богатства — казал войникът. — Ще му даде също и дъщеря си за жена.“

Но всички израилтяни се страхували от Голиат, защото бил толкова голям. Той бил висок около три метра и друг войник му носел щита.

Някои войници отишли при цар Саул и му казали, че Давид иска да се бие с Голиат. Но Саул казал на Давид: „Ти не можеш да се биеш с този филистимец. Още си съвсем младо момче, а пък той цял живот е бил войник.“ Давид отговорил: „Аз убих и мечка, и лъв, които искаха да отмъкнат от бащините ми овце. С този филистимец ще се случи същото. Йехова ще ми помогне.“ Тогава Саул казал: „Върви и нека Йехова е с тебе.“

Давид тръгнал по брега на един поток, намерил пет гладки камъка и ги сложил в торбичката си. После взел прашката си и излязъл срещу Голиат. Когато го видял, Голиат не можал да повярва на очите си. Той помислил, че ще е много лесно да убие Давид.

„Само ела по–насам — казал Голиат, — и аз ще дам тялото ти за храна на птиците и животните.“ Но Давид казал: „Ти идваш срещу мене и с меч, и с дълго копие, и с късо копие, а аз идвам срещу тебе с името на Йехова. Днес Йехова ще те предаде в ръцете ми и аз ще те поваля.“

После Давид се затичал към Голиат. Той взел един камък от торбичката, сложил го в прашката си и го хвърлил с всичка сила. Камъкът улучил Голиат право в главата и той паднал мъртъв на земята! Като видели, че техният юнак е поразен, филистимците побягнали до един. Израилтяните се втурнали да ги гонят и спечелили битката.