Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 100 РАЗКАЗ

Исус в градината

Исус в градината

СЛЕД като излезли от горната стая, Исус и апостолите отишли в Гетсиманската градина. И преди те идвали много пъти тук. Сега Исус им казал да стоят будни и да се молят. След това той се отдалечил малко и паднал по лице на земята, за да се моли.

По–късно той се върнал там, където били учениците му. И какво мислиш, че правели те? Те спели! Три пъти Исус им казал, че трябва да стоят будни, но всеки път като се върнел, ги заварвал да спят. „Как можете да спите в такова време? — казал Исус, когато се върнал при тях последния път. — Дойде часът, когато ще бъда предаден на враговете си.“

В този миг се чул шум от голямо множество. Я виж! Идват мъже с мечове и тояги! И носят факли, за да си светят! Когато те наближили, някой излязъл от тълпата и дошъл право при Исус. Той го целунал, както можеш да видиш тук. Това бил Юда Искариот! Но защо той целунал Исус?

Исус попитал: „Юда, с целувка ли ме предаваш?“ Да, целувката била знак. Тя показала на мъжете, идващи с Юда, че това е Исус, човекът, когото те търсели. Тогава враговете на Исус пристъпили напред и го хванали. Но Петър нямал намерение да ги остави да хванат Исус без бой. Той извадил меча, който носел, и замахнал срещу един от мъжете, който бил по–наблизо. Но не улучил, и само отсякъл дясното му ухо. Обаче Исус докоснал ухото на мъжа и то зараснало.

Исус казал на Петър: „Върни меча си на мястото му. Не мислиш ли, че мога да помоля Баща си за хиляди ангели, които да ме спасят?“ Да, можел! Но Исус не поискал от Бога да изпрати ангели, защото знаел, че дошло времето неговите врагове да го хванат. Затова той ги оставил да го отведат. Нека да видим какво станало с Исус по–нататък.